objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9

Poštovní adresa: U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 218 850
Email: zastupkyne@textilniskola.cz
WWW: www.textilniskola.cz
Zaměření školy: Umělecké
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 61387002

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Design módních doplňků
82-41-N/20
Denní
3 roky
     DU, PO, TZ, VV, ZR   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Konzervování a restaurování textilií
82-42-N/03
Kombinovaná
4 roky
     DU, CH, PO, TZ, VV, ZR   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium