Zavřít

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 21. 11. 2023 a 24. 1. 2024 od 17:00 hod. Stav přihlášených a přijatých jen za 1. kolo.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 80 114 / 65 PO,PS ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky 40 130 / 40 PO,PS ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální pedagogika 75-32-N/06 Denní 3 roky 40 54 / 40 DZ,PO ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální pedagogika 75-32-N/06 Kombinovaná 3 roky 40 26 / 15 DZ,PO ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Zřizovatel: Hlavní město Praha. Budova školy (kulturní památka) byla postavena v roce 1937 pražským architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. Budova se nachází nedaleko stanice metra A – Dejvická.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Vzdělávací programy:

  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika (SOP), obor Sociální práce a sociální pedagogika
  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP), obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Oba obory jsou tříleté v denní i kombinované formě vzdělávání, zakončené absolutoriem a udělením označení diplomovaný specialista (DiS.). Důraz klademe na praxi, která je zajištěna v řadě různorodých institucí. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina s úrovní B1 na vstupu.

Profilujícími předměty oboru PMP jsou pedagogické disciplíny, psychologické disciplíny, základy školského práva a managementu. Přijímací řízení se skládá z testu zjišťujícího osobnostní předpoklady pro studium a práci v daném oboru a z ústního pohovoru. Uplatnění absolventa – učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka školní družiny, pedagog volného času (v domech dětí a mládeže apod.), asistent pedagoga.

Profilujícími předměty oboru SOP jsou Metody sociální a sociálně pedagogické práce, pedagogické disciplíny, psychologické disciplíny, sociologie, základy práva a managementu. Přijímací řízení je založeno na ústním pohovoru.

Absolventi naleznou uplatnění v rezortech práce a sociálních věcí, školství a mládeže, spravedlnosti i vnitra, jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky.

Dny otevřených dveří: 21. 11. 2023 a 24. 1. 2024 vždy od 17.00 hod.

Termín podání přihlášek ke studiu s lékařským potvrzením dobrého zdravotního stavu pro příslušný obor je do 31. 5. 2024.

Školné na školní rok činí 3 000 Kč a je splatné ve dvou splátkách.

logo
Evropská 330/33, Praha 6
tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz
Zobrazit více