Zavřít

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Zřizovatel: Hlavní město Praha. Budova školy (kulturní památka) byla postavena v roce 1936 pražským architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. Budova se nachází nedaleko stanice metra A – Dejvická.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Vzdělávací programy:

  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika (SOP), obor Sociální práce a sociální pedagogika
  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP), obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Oba obory vzdělání jsou v denní i kombinované formě tříleté, zakončené absolutoriem a udělením titulu diplomovaný specialista (DiS.). Důraz klademe na praxi, která je zajištěna v řadě různorodých institucí. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina s úrovní B1 na vstupu.

Profilujícími předměty oboru PMP jsou pedagogika, psychologie, základy školského práva a managementu. Přijímací řízení se skládá z testu zjišťujícího osobnostní předpoklady pro studium a práci v daném oboru a ústního pohovoru. Uplatnění absolventa – učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka školní družiny, školního klubu, pedagog volného času (v domech dětí a mládeže apod.), asistent pedagoga.

Obor SOP má v naší škole více než dvacetiletou tradici. Profilujícími předměty jsou metody sociální práce, obory pedagogiky, psychologie, sociologie, základy práva a managementu. Přijímací řízení je stejné jako u PMP, vítána je vlastní absolvovaná praxe.

Absolventi naleznou uplatnění v rezortu práce a sociálních věcí, školství a mládeže, spravedlnosti i vnitra, jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky.

Dny otevřených dveří: 26. 11. 2019, 29. 1. a 23. 6. 2020 vždy od 17.00 hod.

Termín podání přihlášek ke studiu s lékařským potvrzením dobrého zdravotního stavu pro příslušný obor je do 31. 5. 2020.

Školné na školní rok činí 3 000 Kč a je splatné ve dvou splátkách.

logo
Evropská 330/33, Praha 6
tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní studium 3 roky 80 76 / 60 PO, PS 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinované studium 3 roky 40 113 / 40 PO, PS 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Sociální pedagogika 75-32-N/06 Denní studium 3 roky 40 39 / 28 DZ, PO 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Sociální pedagogika 75-32-N/06 Kombinované studium 3 roky 40 26 / 14 DZ, PO 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Doplňkové informace

Stav přihlášených a přijatých jen za 1. kolo. DOD: 26. 11. 2019, 29. 1. 2020 a 23. 6. 2020 od 17:00 hod.