objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
Poštovní adresa: Evropská 330/33, 166 23 Praha 6
Telefon: 233 091 261
Email: info@pedevropska.cz
WWW: www.pedevropska.cz
Zaměření školy: Pedagogické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 61388068

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Zřizovatel: Hlavní město Praha. Budova školy (kulturní památka) byla postavena v roce 1936 pražským architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. Budova se nachází nedaleko stanice metra A – Dejvická.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Vzdělávací programy:

  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika (SOP), obor Sociální práce a sociální pedagogika
  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP), obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Oba obory vzdělání jsou v denní i kombinované formě tříleté, zakončené absolutoriem a udělením titulu diplomovaný specialista (DiS.). Důraz klademe na praxi, která je zajištěna v řadě různorodých institucí. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina s úrovní B1 na vstupu.

Profilujícími předměty oboru PMP jsou pedagogika, psychologie, základy školského práva a managementu. Přijímací řízení se skládá z testu zjišťujícího osobnostní předpoklady pro studium a práci v daném oboru a ústního pohovoru. Uplatnění absolventa – učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka školní družiny, školního klubu, pedagog volného času (v domech dětí a mládeže apod.), asistent pedagoga.

Obor SOP má v naší škole více než dvacetiletou tradici. Profilujícími předměty jsou metody sociální práce, obory pedagogiky, psychologie, sociologie, základy práva a managementu. Přijímací řízení je stejné jako u PMP, vítána je vlastní absolvovaná praxe.

Absolventi naleznou uplatnění v rezortu práce a sociálních věcí, školství a mládeže, spravedlnosti i vnitra, jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky.

Dny otevřených dveří: 20. 11. 2018, 30. 1. a 25. 6. 2019 vždy od 17.00 hod.

Termín podání přihlášek ke studiu s lékařským potvrzením dobrého zdravotního stavu pro příslušný obor je do 31. 5. 2019.

Školné na školní rok činí 3 000 Kč a je splatné ve dvou splátkách.

logo
Evropská 330/33, Praha 6
tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Kombinovaná
3 roky
40 132/40 PO, PS   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Denní
3 roky
80 83/53 PO, PS   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální pedagogika
75-32-N/06
Kombinovaná
3 roky
40 18/10 DZ, PO   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální pedagogika
75-32-N/06
Denní
3 roky
40 25/17 DZ, PO   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: 20. 11. 2018, 30. 1. 2019 a 25. 6. 2019 od 17:00 hod.nahoru