Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 2400 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Inženýrské stavitelství (Železniční stavitelství) 36-41-N/03 Denní 3 roky NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Inženýrské stavitelství (Železniční stavitelství) 36-41-N/03 Kombinovaná 3,5 roku NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Ochrana památek a krajiny 36-41-N/06 Denní 3 roky NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Ochrana památek a krajiny 36-41-N/06 Kombinovaná 3,5 roku NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní už čtyři desetiletí vychovává odborníky v oboru železničního stavitelství na vyšší odborné škole. Jsme jediná VOŠ v ČR s tímto zaměřením a z tohoto důvodu naši absolventi nezůstávají po ukončení studia bez práce.

Studium je vedeno prezenční i kombinovanou formou, proto je vhodné jak pro čerstvé absolventy středních škol, tak i pro pracující. Je ukončené absolutoriem a titulem DiS. – diplomovaný specialista. Nabízíme vysoký standard vzdělání a zároveň individuální přístup.

Všem absolventům gymnázií a středních odborných škol nabízíme tyto obory

  • 36-41-N/03 Inženýrské stavitelství se zaměřením na železniční stavitelství (denní a kombinované studium)

Tento obor vyučuje naše škola jako jediná v celé republice. Dlouhodobá tradice, zkušený pedagogický sbor a dobré jméno školy umožňují absolventům úspěšnou pracovní kariéru. Studenti tohoto oboru během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železniční dopravní cestě.

  • 36-41-N/06 Ochrana památek a krajiny (denní a kombinované studium)

Jedná se o obor, ve kterém je propojena architektura s pozemním stavitelstvím, dějinami a ochranou životního prostředí. Absolventi se uplatní u stavebních firem, ve státní správě nebo institucích pečujících o naše přírodní a kulturní bohatství.

Navázali jsme spolupráci s předními českými firmami věnujícími se železničnímu stavitelství, které umožňují studentům vykonávat odbornou praxi přímo v terénu. Mezi tyto společnosti se řadí: SŽDC, s. o., STRABAG Rail a. s., Chládek & Tintěra, a. s., Viamont Servis a. s., N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., GJW Praha, spol. s r. o., SWIETELSKY Rail CZ s. r. o., PROJEKT servis spol. s r. o., Raeder & Falge s. r. o. – se kterými úzce spolupracujeme na poli studijních materiálů, zabezpečení odborné praxe, přednášek, exkurzí. Od loňského roku nabízíme ve spolupráci s odbornými firmami různé motivační programy.

Škola dále nabízí vlastní ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Studenti v průběhu studia získávají navíc certifikát pro stavbu mostních provizorií, absolvují týdenní geodetické cvičení ve spolupráci s VUT v Brně, účastní se odborných seminářů a konferencí a množství odborných exkurzí po celou dobu studia.

logo
Čsl. armády 681/10, Děčín
tel.: 412 516 136
info@prumkadc.cz
www.prumkadc.cz
module
Zobrazit více