objednat tištěnou publikaci

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Tyršova 867/34, 746 95 Opava
Telefon: 553 612 342, 602 657 818
Email: janik@sshsopava.cz
WWW: www.sshsopava.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 72547651

Podrobné informace o škole:

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Vzdělávací programy

  • 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu
  • 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky

Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Předpoklady ke vzdělávání

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je ukončené střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Harmonogramy výuky tříletého denního vzdělávání a tříletého kombinovaného vzdělávání respektují rozdílné výstupy z různých typů středních škol a zařazují v 1. ročníku povinně volitelné předměty, jimiž se vyrovnávají znalosti studentů.

Uplatnění absolventů

Cílem vzdělávacích programů realizovaných formou vysokoškolského studia (přednášky, semináře, cvičení, exkurze) je prohlubování profesní přípravy vedoucích nebo samostatných odborných pracovníků pro širokou oblast průmyslu cestovního ruchu. Absolventi nacházejí uplatnění v hotelích, v lázeňských zařízeních, provozovnách veřejného i uzavřeného stravování a ubytování, lázeňských domech, kongresové a incentivní turistice, v cestovních kancelářích a agenturách, nebo jako samostatní pracovníci ve státní správě a samosprávě na úseku cestovního ruchu.

Finanční spoluúčast studenta

Vyhláškou č. 10/2005 Sb. je na školách hotelového typu stanoveno školné ve výši 4 000 Kč ročně splatné ve dvou splátkách.

logo logo
Tyršova 867/34, Opava
tel.: 553 612 342, 553 613 315
vos@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Rozvoj a řízení regionální turistiky
65-43-N/02
Kombinovaná
3 roky
15 0/0    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Rozvoj a řízení regionální turistiky
65-43-N/02
Denní
3 roky
30 10/9    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Řízení hotelového provozu
65-42-N/04
Kombinovaná
3 roky
15 0/0    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Řízení hotelového provozu
65-42-N/04
Denní
3 roky
30 8/8    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium