Zavřít

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Řízení hotelového provozu 65-42-N/04 Denní 3 roky 50 NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Rozvoj a řízení regionální turistiky 65-43-N/02 Denní 3 roky 50 NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Vzdělávací programy

  • 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu – denní forma vzdělávání
  • 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky – denní forma vzdělávání

V případě zájmu studia při zaměstnání kontaktujte studijní oddělení, e-mail vos@sshsopava.cz.

Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Předpoklady ke vzdělávání

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je ukončené střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Harmonogramy výuky tříletého denního vzdělávání respektují rozdílné výstupy z různých typů středních škol a zařazují v 1. ročníku povinně volitelné předměty, jimiž se vyrovnávají znalosti studentů.

Uplatnění absolventů

Cílem vzdělávacích programů realizovaných formou vysokoškolského studia (přednášky, semináře, cvičení, exkurze) je prohlubování profesní přípravy vedoucích nebo samostatných odborných pracovníků pro širokou oblast průmyslu cestovního ruchu. Absolventi nacházejí uplatnění v hotelích, v lázeňských zařízeních, provozovnách veřejného i uzavřeného stravování a ubytování, lázeňských domech, kongresové a incentivní turistice, v cestovních kancelářích a agenturách, nebo jako samostatní pracovníci ve státní správě a samosprávě na úseku cestovního ruchu.

Finanční spoluúčast studenta

Vyhláškou č. 10/2005 Sb. je na školách hotelového typu stanoveno školné ve výši 4 000 Kč ročně splatné ve dvou splátkách.

logologo
Tyršova 867/34, Opava
tel.: 736 242 273, 553 711 428
vos@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
module
Zobrazit více