objednat tištěnou publikaci

Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s. r. o.

Poštovní adresa: Filipínského 300/1, 615 00 Brno
Telefon: 548 215 829
Email: vsa@vsa.cz
WWW: www.vsa.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 25341901

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
68-43-N/12
Kombinovaná
3 roky
        20400 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Krizové řízení a BOZP)
68-43-N/12
Denní
3 roky
        20200 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Personální řízení
63-42-N/01
Denní
3 roky
        20200 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Personální řízení
63-42-N/01
Dálková
4 roky
        15800 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnost
68-43-N/01
Kombinovaná
3 roky
        20400 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnost
68-43-N/01
Denní
3 roky
        20200 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnost
68-43-N/01
Dálková
4 roky
        15800 Kč
Ukončení studia: Absolutorium