objednat tištěnou publikaci

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.

Poštovní adresa: Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8
Telefon: 283 911 561
Email: vos@trivis.cz
WWW: www.trivis.info
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Humanitní
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 25109138

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Krizové řízení
68-42-N/02
Kombinovaná
3 roky
     PO   19500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Krizové řízení
68-42-N/02
Denní
3 roky
     PO   21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Prevence kriminality
68-42-N/01
Kombinovaná
3 roky
     PO   19500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Prevence kriminality
68-42-N/01
Denní
3 roky
     PO   21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium