Zavřít

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 13. 2. 2024, 20. 3. 2024, 18. 4. 2024 a 20. 4. 2024. Škola má svoje ubytování. Ubytovaným poskytuje celodenní stravu v ceně 115 Kč za den. Cena oběda 45 Kč. Studenti, kteří nejsou ubytovaní, se ve školní jídelně též stravují. Ve výběru je jídlo s masem a jídlo bez masa. Škola umožňuje studium v denní formě též studentům se zdravotním hendikepem slučitelným s oborem studia. Škola však není bezbariérová!
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 1300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 25 26 / 15 PO ANO ANO
Školné:  7 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky 50 140 / 55 AJ,NJ,VZ ANO NE
Školné:  9 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Založení školy: 1995

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Poloha: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun (27 km západně od Prahy, CHKO Český kras), v prostorách původního barokního kláštera, který je dnes Národní kulturní památkou

Studijní obor: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Forma: prezenční, kombinovaná

Přijímací řízení: motivační pohovor, všeobecný test, test z anglického/německého jazyka

Dny otevřených dveří: 13. 2. 2024, 20. 3. 2024, 18. 4. 2024 a 20. 4. 2024

Školné: 3 500 Kč za semestr prezenční forma, 4 500 Kč za semestr kombinovaná forma

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická se nachází v jedinečném prostředí Českého krasu, v krásné přírodě a na historicky zajímavém místě nedaleko Berouna a Prahy v blízkosti Tetína a Karlštejna. Škola sídlí v barokní budově bývalého benediktinského kláštera. Vzdělávání pedagogů zde má tradici v návaznosti na učitelský ústav, který v první polovině 20. století absolvovalo mnoho učitelů.

Studium probíhá denní formou po dobu tří let (šesti semestrů). Veškerá výuka se koná v prostorách školy a v jejím nejbližším okolí. Studenti mají k dispozici zázemí, včetně celoročního ubytování, jídelny, knihovny, parku a mimoškolních aktivit (např. lyžařský kurz). Součástí studia je 6 týdnů odborné praxe ročně. Studenti mají nárok na veškeré studentské výhody a jsou držiteli karty ISIC. Přijímací zkoušky na denní formu probíhají formou motivačního pohovoru.

Studium v kombinované formě je vhodné pro ty, kteří již v oboru pracují. Výuka probíhá podle předem stanoveného harmonogramu v pátky a soboty. Učební plán kombinované formy studia je identický jako u denní formy pouze s tím rozdílem, že větší podíl výuky probíhá samostudiem. I studenti kombinované formy mají možnost ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Přijímací řízení do kombinované formy studia probíhá formou testu všeobecných znalostí a testu z cizího jazyka. Můžete si vybrat anglický, nebo německý jazyk.

Absolvent naší školy může pokračovat ve studiu na Jaboku – VOŠ sociálně pedagogické a teologické v Praze. Zde lze během jednoho roku dosáhnout titulu DiS. ve studijním oboru Sociální pedagogika s uplatněním i jako sociální pracovník. Navazujeme spolupráci s VOŠ Publicistiky v Praze v oblasti mediální výchovy.

Zapojujeme se do programu Erasmus, naši studenti jezdí pravidelně na studijní pobyty do Belfastu (Belfast College) a k Mnichovu (Katholische Stiftungshochschule).

Připravujeme studenty na jejich práci s předškolními dětmi nejen po stránce pedagogicko-psychologické, ale i po stránce religionisticko-filozoficko-etické a environmentální. Učitel by měl být připraven chápat žáka v jeho komplexnosti a tím mu pomáhat k jeho sebepochopení a sebenalezení. Důležité je porozumění rozdílnostem kultur a náboženských kořenů a zasazení člověka do jeho okolí, včetně krajiny, která ho obklopuje.

logo
Svatý Jan pod Skalou 1, Svatý Jan pod Skalou
tel.: 312 256 051
sekretariat@svatojanskakolej.cz
www.svatojanskakolej.cz
Zobrazit více