Zavřít

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 22. 2. 2022, 23. 3. 2022, 21. 4. 2022 a 23. 4. 2022.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, Č, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 25 35 / 23 PO ANO NE
Školné:  6 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky 50 150 / 75 PO,VZ NE NE
Školné:  8 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Založení školy: 1995

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Poloha: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun (27 km západně od Prahy, CHKO Český kras), v prostorách původního barokního kláštera, který je dnes Národní kulturní památkou

Studijní obor: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Forma: prezenční, kombinovaná

Přijímací řízení: motivační pohovor, všeobecný test

Dny otevřených dveří: 22. 2. 2022, 23. 3. 2022, 21. 4. 2022 a 23. 4. 2022

Školné: 3 000 Kč za semestr prezenční forma, 4 000 Kč za semestr kombinovaná forma

Studium probíhá denní formou po dobu tří let (šesti semestrů). Veškerá výuka se koná v prostorách školy a v jejím nejbližším okolí. Studenti mají k dispozici zázemí, včetně celoročního ubytování, jídelny, knihovny, parku a mimoškolních aktivit (např. lyžařský kurz). Součástí studia je 6 týdnů odborné praxe ročně. Studenti mají nárok na veškeré studentské výhody a jsou držiteli karty ISIC.

Vedle titulu DiS. je možno dosáhnout titulu Bc., který nabízí Jihočeská univerzita našim absolventům, když pokračují po absolutoriu u nás návazným studiem příbuzného oboru (Pedagogika volného času) na její Teologické fakultě v Českých Budějovicích.

Zapojujeme se do programu Erasmus, naši studenti jezdí pravidelně na studijní pobyty do Belfastu (Belfast College) a k Mnichovu (Katholische Stiftungshochschule).

Připravujeme studenty na jejich práci s předškolními dětmi nejen po stránce pedagogicko-psychologické, ale i po stránce religionisticko-filozoficko-etické a environmentální. Učitel by měl být připraven chápat žáka v jeho komplexnosti a tím mu pomáhat k jeho sebepochopení a sebenalezení. Důležité je porozumění rozdílnostem kultur a náboženských kořenů a zasazení člověka do jeho okolí, včetně krajiny, která ho obklopuje.

logo
Svatý Jan pod Skalou 1, Svatý Jan pod Skalou
tel.: 312 256 051
sekretariat@svatojanskakolej.cz
www.svatojanskakolej.cz
Zobrazit více