Zavřít

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Založení školy: 1995

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Poloha: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun (27 km západně od Prahy, CHKO Český kras), v prostorách původního barokního kláštera, který je dnes Národní kulturní památkou

Studijní obor: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijímací řízení: motivační pohovor

Dny otevřených dveří: 25. 2. 2020, 25. 3. 2020, 25. 4. 2020 a 30. 4. 2020

Školné: 3 000 Kč/semestr

Studium probíhá denní formou po dobu tří let (šesti semestrů). Veškerá výuka se koná v prostorách školy a v jejím nejbližším okolí. Studenti mají k dispozici veškeré zázemí, včetně celoročního ubytování, jídelny, knihovny, parku a mimoškolních aktivit (např. turistický či lyžařský kurz). Součástí studia je 6 týdnů odborné praxe ročně. Studenti mají nárok na veškeré studentské výhody a jsou držiteli karty ISIC.

Vedle titulu DiS. je možno dosáhnout titulu Bc., který nabízí Jihočeská univerzita našim absolventům, když pokračují po absolutoriu u nás návazným studiem příbuzného oboru (Pedagogika volného času) na její Teologické fakultě v Českých Budějovicích.

Zapojujeme se do programu Erasmus, naši studenti jezdí pravidelně na studijní pobyty do Belfastu (Belfast College) a k Mnichovu (Katholische Stiftungshochschule).

Připravujeme studenty na jejich práci s předškolními dětmi nejen po stránce pedagogicko-psychologické, ale i po stránce religionisticko-filozoficko-etické a environmentální. Učitel by měl být připraven chápat žáka v jeho komplexnosti a tím mu pomáhat k jeho sebepochopení a sebenalezení. Důležité je porozumění rozdílnostem kultur a náboženských kořenů a zasazení člověka do jeho okolí, včetně krajiny, která ho obklopuje.

logo
Svatý Jan pod Skalou 1, Svatý Jan pod Skalou
tel.: 312 256 051
sekretariat@svatojanskakolej.cz
www.svatojanskakolej.cz

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní studium 3 roky 25 21 / 16 PO 6000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinované studium 3 roky 50 97 / 70 PO, VZ 8000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium