objednat tištěnou publikaci

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
Telefon: 739 322 486
Email: vos@voscheb.cz
WWW: www.voscheb.cz
Zaměření školy: Humanitní
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00669733

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Sociální práce
75-32-N/01
Denní
3 roky
44       3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium