objednat tištěnou publikaci

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 233 936
Email: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz
WWW: www.zdravkakv.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 00669709

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

SZŠ a VOŠ zdravotnická v Karlových Varech je školou s dlouholetou tradicí.

Na SZŠ a VOŠ zdravotnické probíhá výuka následujících oborů:

Diplomovaný zubní technik

Kód oboru: 53-44-N/1 (tříleté denní studium)

Uplatnění absolventa: Ve stomatologických laboratořích, výzkumných ústavech, výrobě a propagaci protetických materiálů.

Diplomovaná všeobecná sestra

Kód oboru: 53-41-N/1 (tříleté denní studium)

Uplatnění absolventa: Ve všech typech zdravotnických zařízení i zařízeních sociální péče nebo v privátní ošetřovatelské péči.

Diplomovaný farmaceutický asistent

Kód oboru: 53-43-N/1 (tříleté denní studium)

Uplatnění absolventa: Ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, v prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem.

Diplomovaný nutriční terapeut

Kód oboru: 53-41-N/4 (tříleté denní studium)

Uplatnění absolventa: Ve všech typech zdravotnických a stravovacích zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní nutriční péči.

Diplomovaná dentální hygienistka

Kód oboru: 53-41-N/3 (tříleté denní studium)

Uplatnění absolventa: Stomatologická pracoviště nemocnic, klinik, zubních laboratoří; v soukromé praxi, ve výzkumu, výrobě a propagaci stomatologických materiálů.

Diplomovaná dětská sestra

Kód oboru: 53-41-N/5 (tříleté denní studium)

Uplatnění absolventa: Dětská sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a dále bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu o zdravé i nemocné děti všech věkových kategorií.

Pro první ročník školního roku 2019/2020 bude ve školním roce 2018/2019 vyhlášeno přijímací řízení do těchto oborů VOŠ

Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný nutriční terapeut a Diplomovaná dentální hygienistka.

Dny otevřených dveří: pá 11. 1. 2019 a so 12. 1. 2019.

logo
Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary
tel.: 353 233 936
sekretariat.skoly@zdravkakv.cz
www.zdravkakv.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná dentální hygienistka
53-41-N/31
Denní
3 roky
20 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/51
Denní
3 roky
20 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
20 28/20    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
Denní
3 roky
20 14/10    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný nutriční terapeut
53-41-N/41
Denní
3 roky
20 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný zubní technik
53-44-N/11
Denní
3 roky
20 17/12    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium