objednat tištěnou publikaci

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141

Poštovní adresa: Havířská 1141, 272 01 Kladno
Telefon: 312 243 123
Email: svzs@svzskladno.cz
WWW: www.svzskladno.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00066729

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/51
Denní
3 roky
30 12/7    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
60 43/35    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Denní
3 roky
30 4/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium