Zavřít

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Kontakty na školu
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1250  Kč/měsíc
 • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 70 88 / 60 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Denní 3 roky 24 0 / 0 BČ,VZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11 Denní 3 roky 30 0 / 0 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11 Denní 3 roky 30 0 / 0 KR,MO ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. V současné době je nedílnou součástí školy také Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Obory vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické

 • Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia
 • Diplomovaná dětská sestra – denní forma studia
 • Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma studia
 • Diplomovaný zdravotní laborant – denní forma studia
 • Diplomovaný zubní technik – denní forma studia
 • Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma studia

Vyšší odborné studium je tříleté, uzavřené absolutoriem a obhajobou absolventské práce. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista – DiS.

Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná dětská sestra nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál pracující bez odborného dohledu. Odborná praxe studentů je zajišťována ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče.

Absolventi oboru diplomovaný farmaceutický asistent nachází uplatnění na různých farmaceutických pracovištích (lékárnách, laboratořích, při výrobě a kontrole léčiv apod.).

Absolventi oboru diplomovaný zdravotní laborant nachází uplatnění na specializovaných pracovištích klinických laboratoří.

Absolventi oboru diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka nachází uplatnění na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik, v soukromých zubních ordinacích a laboratořích. Zubní technici se dále mohou uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Jazyková škola

 • Denní pomaturitní studium (angličtina, kombinace angličtina-němčina)
 • Jazykové vzdělávací kurzy (v jazyce anglickém, německém, francouzském, ruském, italském, španělském i českém – pro cizince)

Denní pomaturitní studium nabízí intenzivní vzdělávání v cizím jazyce (20 hodin týdně) a zachová posluchači status studenta. V rámci pomaturitního studia mohou posluchači složit státní jazykovou zkoušku. Kromě kurzů pro veřejnost nabízí jazyková škola kurzy pro žáky základních škol a nižších stupňů gymnázií s označením „teen“, kurzy pro posluchače zralého věku a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám i státním jazykovým zkouškám. Přijímací zkoušky se do kurzů jazykové školy nekonají. Úroveň jednotlivých posluchačů, pro doporučení vhodného kurzu, je stanovena na základě vstupního rozřazovacího testu a pohovoru. Posluchači mají možnost absolvovat ukázkovou hodinu zdarma. V průběhu školního roku je možný přestup v rámci jednotlivých kurzů.

Škola umožňuje studentům VOŠz i JŠ ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně. Studentům je nabízena řada možností ke zvýšení odborné kvalifikace i využití volného času, např. masérský kurz, kroužek první pomoci, jazykové kurzy, sportovní kroužky, autoškola, dobrovolnictví. Studenti také zajišťují zdravotní dozor na řadě kulturních i sportovních akcí.

logo
Pöttingova 624/2, Olomouc
tel.: 585 704 111, 585 704 114
sekretariat@epol.cz
www.epol.cz
Zobrazit více