objednat tištěnou publikaci

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Poštovní adresa: Dvořákova 404/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 623 446
Email: informace@szszdar.cz
WWW: www.szszdar.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00637696

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Kombinovaná
3,5 roku
30 26/22    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
30 34/26    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium