Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 24. 11. 2022, 12. 1. 2023 a 9. 2. 2023. Partnerské kontakty se školami v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a na Slovensku. Členství v Evropské asociaci hotelových škol, Asociaci kuchařů a cukrářů ČR, HO.RE.KA, Asociace průvodců ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Mezinárodní projekty Leonardo da Vinci a další. Absolventi školy nemají problémy s uplatněním v praxi. Kvalifikovanost pracovníků, moderní vybavení, učebny výpočetní techniky k dispozici žákům, včetně připojení na internet. Stravování – 2 120 Kč za měsíc pro ubytované na DM.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 720 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní 3 roky 60 32 / 32 NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Dálková 3 roky 30 5 / 5 NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

SŠ a VOŠ cestovního ruchu připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už více než 30 let. V teoretické přípravě i odborné praxi se snažíme uplatňovat nejnovější trendy a po stránce praktického uplatnění na trhu práce v tuzemsku i zahraničí jsou naši absolventi velmi úspěšní.

Vzdělávací obor

  • 65-43-N/01 Cestovní ruch (denní i dálková forma)

Vzdělání na Vyšší odborné škole se opírá o tři základní pilíře – výuku předmětů cestovního ruchu, výuku ekonomických předmětů a výuku až tří cizích jazyků. Na škole je zaveden kreditní systém v souladu s ECTS (European Credit Transfer System), což umožňuje studentům volbu částečně individuálního studijního plánu. O evropsky srovnatelné úrovni vzdělání na VOŠ svědčí první místa našich studentů v mezinárodních soutěžích Genial-Rotary-Inovationspreis, Tourism Promotion i vysoká úroveň absolventských prací. Škola má uzavřenou smlouvu s Vysokou školou evropských a regionálních studií, o. p. s., která umožňuje úspěšným absolventům absolvování bakalářského programu ve zkrácené délce studia (jeden rok). Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže, ve kterých mají studenti VOŠ možnost stravování a ubytování.

Uplatnění absolventů

Studium umožňuje absolventům velmi dobré uplatnění v praxi, ať už na pozicích samostatných pracovníků cestovního ruchu, na vyšších pozicích řídicích pracovníků v cestovních kancelářích a agenturách, informačních střediscích, dopravních firmách, v hotelovém provozu, v bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a samosprávě. Absolventi jsou schopni samostatně vést malé a střední soukromé podniky. Velmi dobré jazykové kompetence pak umožňují absolventům najít uplatnění i v zahraničí.

Zakončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z ústní zkoušky z odborných předmětů, ústní zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Úspěšní absolventi získávají titul „Diplomovaný specialista“ (DiS.).

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky se ve školním roce 2022/2023 nekonají. Přihlášky ke studiu přijímáme v prvním kole do 31. 5. 2023, druhé kolo proběhne během letních prázdnin.

Školné

Roční školné činí 4 000 Kč a je splatné ve dvou splátkách.

Dny otevřených dveří

24. 11. 2022, 12. 1. 2023 a 9. 2. 2023.

logo
Senovážné nám. 239/12, České Budějovice
tel.: 389 139 320, 387 788 117
info@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz
Zobrazit více