objednat tištěnou publikaci

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Sokolská 366/1, 602 00 Brno
Telefon: 541 427 192, 541 427 111
Email: posta@sokolska.cz
WWW: www.sokolska.cz
Zaměření školy: Informatické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00559415

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Počítačová podpora v řízení podniku
26-47-N/07
Denní
3 roky
60 53/50    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium