objednat tištěnou publikaci

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Sokolská 366/1, 602 00 Brno
Telefon: 541 427 192, 541 427 111
Email: posta@sokolska.cz
WWW: www.sokolska.cz
Zaměření školy: Informatické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 00559415

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

SPŠ Sokolská byla založena v roce 1885 jako první průmyslová škola na území Moravy a Slezska. Škola je státní, studuje zde 1 000 žáků denního studia. Studijní obory jsou orientovány do oblasti strojírenství a elektrotechniky, především z hlediska širší aplikace výpočetní techniky.

Všeobecné informace pro školní rok 2019/2020

Studijní obor: Počítačová podpora v řízení podniku

Počet přijímaných žáků: 60 žáků

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Profesní titul: diplomovaný specialista

Roční školné: 3 000 Kč

Termín uzávěrky přihlášek: pro I. kolo 31. 5. 2019, pro II. kolo 30. 8. 2019, pro III. kolo září 2019 a pro IV. kolo říjen 2019

Termín přijímacího řízení: I. kolo 14. 6. 2019, II. kolo 29. 8. 2019, III. kolo září 2019 a IV. kolo říjen 2019

Ke studiu budou přijímáni absolventi středních škol a gymnázií, kteří složili maturitní zkoušku. Podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy, v roce 2018 byli uchazeči přijímáni na základě prospěchu ze IV. ročníku střední školy a výsledku maturitní zkoušky.

Výuka probíhá v prostorách a učebnách Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská 1.

Vedle 12 učeben výpočetní techniky s vysokorychlostním INTERNETEM a Wi-Fi sítí, dvou multimediálních učeben, pracovištěm fiktivní firmy jsou pro výuku poskytnuty pracoviště CAD/CAM, pracoviště CNC strojů EMCO, Enaxes, roboty a programovatelné automaty SIEMENS, MITSUBISHI, učebny mikroprocesorové techniky a jazykové učebny vybavené nejmodernějším zařízením pro výuku. Studenti mohou bezplatně využívat licence na OS Windows, Office 365 a Solid Works. Škola je partnerskou školou společnosti Microsoft.

Vzdělávací program „Počítačová podpora v řízení podniku“ je určen pro přípravu odborníků pro nasazení a využití výpočetní techniky v oblasti předvýrobních, výrobních, projekčních a řídicích procesů podniků a firem. Dále pro profese, které souvisí se zaváděním informačních technologií, automatizací a komplexních robotizací ve výrobním procesu.

První ročník je z hlediska předmětové skladby studiem orientovaným na problematiku moderních informačních technologií, druhý ročník zase umožní absolventům rozšířit ekonomické znalosti získané předchozím studiem na střední škole a odborné znalosti na úroveň potřebnou pro zakládání a vedení soukromých firem pracujících v oboru a třetí ročník je koncipován jako finální završení studovaného oboru s rozšířenou výukou specializačních činností studovaného programu. Celý program je koncipován i s ohledem na další možné bezproblémové studium na vysokých školách technického i netechnického charakteru a je specifický úzkou vazbou a zaměřením na spolupráci s VUT Brno.

Organizace výuky

Výuka probíhá formou denního prezenčního studia dle učebního plánu vzdělávacího programu. Předměty jsou rozděleny do kategorií přednášky, cvičení nebo semináře a volitelné předměty.

Ve třetím ročníku je souvislá semestrální praxe v podnicích se zaměřením na informační technologie, strojírenství, automatizaci, obchod v průmyslu. Studenti zde vykonávají odborné činnosti a většinou pro daný podnik vypracovávají projekt, který je současně absolventskou prací.

Dny otevřených dveří

pátek 30. 11. 2018 14.00–18.00 hod.

sobota 1. 12. 2018 9.00–12.00 hod.

pátek 11. 1. 2019 14.00–18.00 hod. – VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

sobota 12. 1. 2019 9.00–12.00 hod.

(od února 2019 je možné školu navštívit po domluvě, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz)

logo
Sokolská 366/1, Brno
tel.: 541 427 111, 541 241 448
posta@sokolska.cz
www.sokolska.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Počítačová podpora v řízení podniku
26-47-N/07
Denní
3 roky
60 53/50    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium