objednat tištěnou publikaci

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

Poštovní adresa: Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno
Telefon: 312 291 022
Email: info@spskladno.cz
WWW: www.spskladno.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 61894419

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Strojírenství
23-41-N/03
Denní
3 roky
50 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Strojírenství
23-41-N/03
Dálková
4 roky
25 12/11    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium