objednat tištěnou publikaci

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

Poštovní adresa: Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek
Telefon: 950 710 111
Email: info@sospofm.cz
WWW: www.sospofm.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Stát
Bezbariérový přístup:
IČ: 64122654

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Prevence rizik a záchranářství
39-08-N/02
Kombinovaná
3 roky
        0 Kč
Ukončení studia: Absolutorium