Zavřít

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Kontakty na školu
 • Kotlářská 263/9, Veveří, 602 00 Brno
 • oa@oabrno.cz
 • 541 321 338
 • www.oabrno.cz
 • Ing. Mgr. Lukáš Zouhar
  ředitel/ka
 • Zřizovatel: Kraj
  Zaměření: Ekonomie a právo, Humanitní
  IČ: 566381
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomicko-právní činnost 68-41-N/03 Denní 3 roky 40 NE NE
Školné:  2 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Ekonomicko-právní činnost 68-41-N/03 Dálková 3 roky 40 NE NE
Školné:  2 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky 70 NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Dálková 3 roky 40 NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Studium na naší vyšší odborné škole je určeno maturantům a je koncipováno podobně jako studium vysokoškolské. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Velký důraz klademe na odbornou praxi, která tvoří téměř jednu třetinu studia. Studium je zakončeno závěrečnou absolventskou zkouškou, která se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, ústní zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. V současné době naše škola nabízí tyto vzdělávací programy:

 • 75-32-N/01 Sociální práce

Délka a forma studia: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Roční školné: 3 000 Kč/rok

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Profil absolventa: Absolvent je schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi v oblasti sociální práce. Absolvent disponuje těmito odbornými kompetencemi: komunikovat s lidmi i s organizacemi, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní schopnosti a dovednosti, poskytovat služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, ochrany a kontroly klienta.

Uplatnění absolventů v praxi: Absolvent má možnost uplatnit se ve státním i nestátním neziskovém sektoru v oblasti individuální sociální práce, sociální práce se skupinou, komunitou a rodinou. Nachází uplatnění jako: sociální pracovník v oblasti sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální pracovník v uprchlických zařízeních, jako asistent probační a mediační služby, jako zprostředkovatel a poradce v oblasti politiky zaměstnanosti a ve speciálním školství a zdravotnictví.

 • 68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost

Délka a forma studia: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Roční školné: 2 500 Kč/rok

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Profil absolventa: Absolvent vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost je vybaven v rámci profilu těmito znalostmi, schopnostmi a dovednostmi: má vysokou úroveň právního vědomí, v oblasti pracovního práva a vybraných otázek sociálního zabezpečení, je schopen založit firmu, umí vypočítat optimální kapitálovou strukturu podniku, umí posoudit efektivnost hospodaření podniku, samostatně vede účetní agendu, ovládá daňovou problematiku.

Uplatnění absolventů v praxi: Absolvent vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost najde uplatnění v pozicích s povahou manažersko-právních činností, manažersko-ekonomických činností a veřejně-správních činností. Absolvent může pracovat jako: asistent právního specialisty (podnikový právník, advokát, notář), finanční manažer v menším a středním podniku, pracovník účetního oddělení firmy, pracovník účetní a daňové kanceláře.

Spolupráce s VŠ: Smlouvy s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Vysokou školou Sting, o. p. s. umožňují uznávání předmětů absolvovaných v rámci studia VOŠ s možností zkrácení následujícího bakalářského studia.

logo
Kotlářská 263/9, Brno
tel.: 541 321 338
oa@oabrno.cz
www.oabrno.cz
module
Zobrazit více