objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.

Poštovní adresa: Letohradská 370/1, 170 00 Praha 7
Telefon: 603 251 745
Email: sekretariat@voscr.cz
WWW: www.voscr.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 62956191

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
        24100 Kč
Ukončení studia: Absolutorium