Zavřít

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.

Kontakty na školu
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Kombinované studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium
Zahraniční obchod 63-41-N/08 Denní studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium
Zahraniční obchod 63-41-N/08 Kombinované studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium

Podrobné informace o škole

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.

Na GOODWILLu klademe důraz na kvalitu výuky a zajištění odborné praxe, kterou studenti vykonávají v mnoha tuzemských, ale i zahraničních firmách. Díky tomu je po našich absolventech velká poptávka. Studenti si na škole nejvíce cení přátelskou atmosféru, propojení s praxí, návštěvy zajímavých hostů, exkurze, mimoškolní studentské akce a možnost zahraničních stáží.

Studijní obory

 • Zahraniční obchod

Absolvent nalezne uplatnění ve firmách zabývajících se exportem a importem, ve středním a vyšším managementu, má bohaté znalosti marketingu, práva, financí, bankovnictví, účetnictví, psychologie, managementu, ovládá techniku obchodního jednání, prezentační dovednosti, IT a dva cizí jazyky.

 • Cestovní ruch
 • zaměření Podnikání v cestovním ruchu

Absolvent může pracovat v jakékoliv oblasti cestovního ruchu, dokáže sestavit zájezd včetně jeho kalkulace a propagace. Mezi předměty patří geografie, dějiny kultury, psychologie, prezentační dovednosti, právo, účetnictví, marketing, informační technologie, dva cizí jazyky atd.

 • zaměření Animace v cestovním ruchu

Absolvent tvoří volnočasové programy v resortech cestovního ruchu, v lázeňských zařízeních, dětských a seniorských centrech, reklamních a eventových agenturách apod. Naučí se tři cizí jazyky, odborné předměty cestovního ruchu a získává také průvodcovský průkaz.

Obecné informace o škole

 • Studium probíhá vysokoškolskou formou, součástí studia je 16 týdnů odborné praxe
 • Denní forma je tříletá, školné 8 250 Kč/semestr
 • Kombinovaná forma je tříletá, školné 9 250 Kč/semestr
 • V 1. ročníku student hradí pouze jeden semestr (8 250 Kč)
 • Dny otevřených dveří – kdykoli po tel. dohodě s paní Irenou Petrovou, DiS. (studijní oddělení) na tel. 607 090 885, nebo e-mailem na petrova@vos-goodwill.cz
 • Přijímací řízení – bez přijímacích zkoušek a poplatku za podání přihlášky, pouze přijímací pohovor
 • Přihlášky lze zasílat on-line, e-mailem, poštou anebo osobně vyplnit na studijním oddělení nejpozději do 31. 10. daného roku
 • Přátelská atmosféra, individuální přístup, klubovna s občerstvením, příjemná knihovna, spousta akcí atd.
 • Ukončení studia – absolvent získá
 • Titul DiS. – diplomovaný specialista
 • Europass – česká a anglická verze
 • Absolvent oboru CR získá Průkaz průvodce
 • Možnost získat titul Bc. za dva semestry na partnerských VŠ
logo
Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek
tel.: 727 875 126, 727 875 121
vosgood@vos-goodwill.cz
www.vos-goodwill.cz
module
Zobrazit více