objednat tištěnou publikaci

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.
Poštovní adresa: Znojemská 4880/76, 586 01 Jihlava
Telefon: 739 387 973, 604 809 492
Email: farmeko@farmeko.cz
WWW: www.farmeko.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 25329774

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

Na základě akreditace MŠMT ČR a MZ ČR škola organizuje vzdělávání v oboru 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent.

  • Tříleté vyšší odborné vzdělávání je zakončeno absolutoriem
  • Úspěšní absolventi získají vysvědčení o absolutoriudiplom absolventa vyšší odborné školy
  • Absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista

Organizace studia

Vzdělávání je organizováno v denní i v kombinované formě, školní rok je rozdělen na období zimní a letní. Každé období je zakončeno zkouškovým obdobím.

Podmínky přijetí ke vzdělávání

Úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ústní pohovor zaměřený na danou profesi. Přihlédnutí ke studijním výsledkům.

Roční školné 15 200 Kč denní forma a 16 000 Kč kombinovaná forma.

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent připravuje studenty pro činnosti na farmaceutických pracovištích, pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb. Absolventi se uplatňují ve funkci farmaceutických asistentů v lékárnách všech typů, ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby infúzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve farmaceutickém průmyslu a na jiných farmaceutických pracovištích.

Absolutorium

Povinné předměty: farmakologie, příprava léčiv a cizí jazyk. Mezi vyučovanými předměty lékárenství a farmakognozie si student volí.

Prohlídku umožníme zájemcům vždy po předběžné telefonické domluvě!!!

logo
Znojemská 4880/76, Jihlava
tel.: 567 306 261, 739 387 973
farmeko@farmeko.cz
www.farmeko.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
Kombinovaná
3 roky
40 50/35 PO   16000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
Denní
3 roky
15 25/12 PO   15200 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: na webových stránkách školy.nahoru