Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

  • Cizí jazyky AJ, L, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11 Denní 3 roky 15 25 / 12 PO ANO NE
Školné:  17 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11 Kombinovaná 3 roky 35 50 / 35 PO ANO NE
Školné:  19 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

Na základě akreditace MŠMT ČR a MZ ČR škola organizuje vzdělávání v oboru 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent.

  • Tříleté vyšší odborné vzdělávání je zakončeno absolutoriem
  • Úspěšní absolventi získají vysvědčení o absolutoriudiplom absolventa vyšší odborné školy
  • Absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista

Organizace studia

Vzdělávání je organizováno v denní i v kombinované formě, školní rok je rozdělen na období zimní a letní. Každé období je zakončeno zkouškovým obdobím.

Podmínky přijetí ke vzdělávání

Úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ústní pohovor zaměřený na danou profesi. Přihlédnutí ke studijním výsledkům.

Roční školné 17 500 Kč denní forma a 19 000 Kč kombinovaná forma.

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent připravuje studenty pro činnosti na farmaceutických pracovištích, pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb. Absolventi se uplatňují ve funkci farmaceutických asistentů v lékárnách všech typů, ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby infuzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve farmaceutickém průmyslu a na jiných farmaceutických pracovištích.

Absolutorium

Povinné předměty: farmakologie, příprava léčiv a cizí jazyk. Mezi vyučovanými předměty lékárenství a farmakognozie si student volí.

Prohlídku umožníme zájemcům vždy po předběžné telefonické domluvě!!!

logo
Znojemská 4447/76b, Jihlava
tel.: 567 306 261, 604 809 492
farmeko@farmeko.cz
www.farmeko.cz
Zobrazit více