Zavřít

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M ANO NE
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 346/119 ČJ,M ANO NE
Informační technologie (Kybernetická bezpečnost) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 127/34 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25

SSPŠ je škola státní, školné se neplatí. Studium je denní. Obory vzdělání jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Škola byla dle časopisu Forbes v únoru 2018 zařazena mezi osm nejzajímavějších středních škol v Česku.

Studenti mají možnost se aktivně zapojovat do chodu školy. Na škole funguje silná studentská samospráva, která se člení do několika spolků a klubů. Studenti jsou ředitelem zváni ke kulatým stolům, kde s pedagogy a absolventy řeší problematiku chodu školy, konkrétních projektů. Nejaktivnější studenti sami vedou různé pracovní skupiny či zastupují školu v jednáních se sociálními partnery, což jim přináší neocenitelné zkušenosti, dovednosti i lukrativní pracovní nabídky.

Studenti ve třetím ročníku tvoří celoroční práci v předmětu Studentský projekt, ve čtvrtém ročníku celoroční maturitní práci v předmětu Maturitní projekt, tu obhajují u maturitní zkoušky. Někteří studenti se však do realizace mnoha projektů zapojují již od prvního ročníku, a to včetně projektů mezinárodních.

Kromě odborných znalostí je kladen důraz i na rozvoj takzvaných měkkých kompetencí, studenti se učí analyzovat problémy, navrhovat vhodná řešení, učí se komunikačním, lektorským a prezentačním dovednostem, schopnosti diskutovat za využití vhodných konkrétních argumentů. Škola disponuje Studentským klubem, kde mohou studenti na výkonných počítačích pracovat na nejrůznějších projektech v profesionálním vývojovém a grafickém softwaru. Ve volném čase mají studenti k dispozici studentské laboratoře a herny, hudební zkušebnu, Multimediální studio, posilovnu, street workoutové hřiště a mnohé další.

Na škole působí profesionální studentský vývojářský tým Studio 301. Dále však i další studentské startupy, kterým je dáván prostor k seberealizaci.

Další významnou chloubou školy jsou specializovaná pracoviště: kybernetický polygon, laboratoř IoT, profesionální video nahrávací studio, laboratoř pro virtuální realitu, laboratoř robotiky, výcviková aréna pro lety s drony, mediální studio a v neposlední řadě interaktivní laboratoř fyziky a biologie.

Studenti mají možnost za výhodných podmínek získat mezinárodní certifikáty ECDL, Microsoft IT Academy, Cisco Academy, Autodesk Academy, Alphacam Academy, ORACLE, Linux, Cinema4D.

18-20-M/01 Informační technologie (otevírají se 3 třídy pro 90 žáků)

Jde o moderní obor vzdělání, který umožňuje studentům proniknout do základů hardwaru, softwaru, počítačových sítí, programování, multimédií a počítačové grafiky. Studentům je od 3. ročníku nabídnuta široká paleta povinně volitelných seminářů a projektů, které jim umožní vybrat si svou specializaci.

Absolventi všech oborů mají velmi široké uplatnění v praxi i možnost dalšího studia na vysokých školách.

18-20-M/01 Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (otevírá se 1 třída pro 30 žáků)

Zcela nový obor je vyučován v pilotním režimu vyhlášeným MŠMT pouze na dvou středních školách v České republice, na SSPŠ a druhé partnerské v Brně.

Absolvent oboru kybernetické bezpečnosti bude mít pochopitelně potřebné znalosti z hardware, software, webových a mobilních aplikací, počítačových sítí a programování, ale také povědomí o právních aspektech kybernetické bezpečnosti a etických zásadách pro práci s informačními technologiemi ve firmách, organizacích i ve státní sféře. Bude umět uvažovat v souvislostech, což je kompetence, která bude v blízké době velmi potřebná.

Kromě teoretických znalostí se absolventům dostane i praktických zkušeností, a to i na Kybernetickém polygonu, který byl vybudován přímo na škole. Ti nejlepší a nejaktivnější studenti se sami stanou již během středoškolského studia spoluautory různých scénářů útoků, které pak budou řešit se svými spolužáky.

79-41-K/41 Gymnázium s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou ICT (otevírá se 1 třída pro 30 žáků)

Od 1. 9. 2021 bude otevřena jedna třída gymnázia s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou ICT, která bude mít v učebním plánu posílené odborné předměty ICT.

Gymnaziální třída navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici v poskytování výuky v oboru vzdělávání Technické lyceum na Smíchovské SPŠ, které se dá přirovnat k dřívějšímu reálnému gymnáziu. Tyto zkušenosti budou zúročeny i ve výuce v této nově zavedené gymnaziální třídě.

Podrobné informace budou zveřejněny na podzim 2020 při příležitosti DOD.

Dny otevřených dveří: termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

logo
Preslova 72/25, Praha 5
tel.: 257 320 533
reditel@ssps.cz
www.ssps.cz
Zobrazit více