Zavřít

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
Videa

Doplňující informace

Stravování – oběd 35 Kč. Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 143/31 Statistika ČJ, M ANO NE
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 349/97 Statistika ČJ, M ANO NE
Informační technologie (Kybernetická bezpečnost) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 158/32 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

SSPŠ je škola státní, školné se neplatí. Studium je denní. Obory vzdělání jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Studenti mají možnost se aktivně zapojovat do chodu školy. Na škole funguje silná studentská samospráva, která se člení do několika spolků a klubů. Studenti jsou ředitelem zváni ke kulatým stolům, kde s pedagogy a absolventy řeší problematiku chodu školy, konkrétních projektů. Nejaktivnější studenti sami vedou různé pracovní skupiny či zastupují školu v jednáních se sociálními partnery, což jim přináší neocenitelné zkušenosti, dovednosti i lukrativní pracovní nabídky.

Studenti ve třetím ročníku tvoří celoroční práci v předmětu Studentský projekt, ve čtvrtém ročníku celoroční maturitní práci v předmětu Maturitní projekt, tu obhajují u maturitní zkoušky. Někteří studenti se však do realizace mnoha projektů zapojují již od prvního ročníku, a to včetně projektů mezinárodních.

Kromě odborných znalostí je kladen důraz i na rozvoj takzvaných měkkých kompetencí, studenti se učí analyzovat problémy, navrhovat vhodná řešení, učí se komunikačním, lektorským a prezentačním dovednostem, schopnosti diskutovat za využití vhodných konkrétních argumentů. Škola disponuje studentským klubem, který je spravován a využíván přímo studenty. Ve volném čase mají studenti k dispozici studentské laboratoře a prostory coworkingového centra NextZone, hudební zkušebnu, multimediální studio, posilovnu, workoutové hřiště a mnohé další.

Na škole působí profesionální studentský vývojářský tým Studio 301, mediální tým Vertical nebo technologický inovátor ForestBit a další studentské startupy, kterým je dáván prostor k seberealizaci.

Další významnou chloubou školy jsou specializovaná pracoviště: kybernetický polygon, laboratoř IoT, profesionální video nahrávací studio, laboratoř pro virtuální realitu, laboratoř robotiky, výcviková aréna pro lety s drony, hydroponická laboratoř, coworkingové centrum a v neposlední řadě interaktivní laboratoř fyziky a biologie.

Studenti mají možnost za výhodných podmínek získat mezinárodní certifikáty ECDL, Microsoft IT Academy, Cisco Academy, Autodesk Academy, Alphacam Academy, ORACLE, Linux, Cinema4D.

18-20-M/01 Informační technologie (otevírají se 3 třídy pro 90 žáků)

Jde o moderní obor vzdělání, který umožňuje studentům proniknout do základů hardwaru, softwaru, počítačových sítí, programování, multimédií a počítačové grafiky. Studenti si od třetího ročníku volí zaměření (maturitní výběrový odborný předmět), a pomocí dalšího volitelného odborného předmětu, odborných seminářů a projektů si na základě své volby vytváří svou specializaci.

18-20-M/01 Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (otevírá se 1 třída pro 30 žáků)

Zcela nový obor je vyučován v pilotním režimu vyhlášeným MŠMT pouze na dvou středních školách v České republice, na SSPŠ a druhé partnerské v Brně.

Absolvent oboru kybernetické bezpečnosti bude mít pochopitelně potřebné znalosti z hardware, software, webových a mobilních aplikací, počítačových sítí a programování, ale také povědomí o právních aspektech kybernetické bezpečnosti a etických zásadách pro práci s informačními technologiemi ve firmách, organizacích i ve státní sféře. Bude umět uvažovat v souvislostech, což je kompetence, která bude v blízké době velmi potřebná.

Kromě teoretických znalostí se absolventům dostane i praktických zkušeností, a to i na Kybernetickém polygonu, který byl vybudován přímo na škole. Ti nejlepší a nejaktivnější studenti se sami stanou již během středoškolského studia spoluautory různých scénářů útoků, které pak budou řešit se svými spolužáky.

79-41-K/41 Gymnázium s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou ICT (otevírá se 1 třída pro 30 žáků)

Třída gymnázia s přírodovědným zaměřením dle programu STEAM a rozšířenými možnostmi výuky v oblasti ICT propojuje svět společenských věd se světem přírodních věd a techniky.

Gymnaziální třída, jejíž první studenti nastoupili 1. září 2021, navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici oboru vzdělávání technické lyceum na Smíchovské SPŠ, které se dá přirovnat k dřívějšímu reálnému gymnáziu. ŠVP Smíchovského gymnázia, který byl napsán v roce 2020, je každým rokem aktualizován a za pomoci nejmodernějších technologií a progresivních učitelů se snaží najít a co nejvíce rozvinout přirozený talent studentů.

Dny otevřených dveří: termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

logo
Preslova 72/25, Praha 5
tel.: 257 320 533
reditel@ssps.cz
www.ssps.cz
Zobrazit více