Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.
Poštovní adresa: U Křižovatky 262, Kolín IV, 280 02 Kolín
Ředitel: Mgr. Klára Brezmenová  Telefon: 321 740 014
Kontakt: Blanka Hanušová  Telefon: 321 740 011, 608 356 399
Email: klara.brezmenova@ossp.cz
WWW: www.ossp.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25134710
REDIZO: 600007146

Podrobné informace o škole:

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Držitel certifikátu kvality ISO 9001:2016. Zaměření školy – na oblast počítačové grafiky, fotografické tvorby, obalové techniky, ekonomiky, informačních technologií a požární ochrany. Dle učebního plánu je možno studovat dva jazyky (volba AJ, NJ, FJ).

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • specializace Řízení firem – žáci ovládají účetnictví, zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, a využívat pro řízení firmy
 • specializace Cestovní ruch – žáci si osvojují dovednosti potřebné k řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu
 • specializace Komerční právo – žáci si osvojí znalosti práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního
 • specializace Management sportu – žáci se mohou uplatnit - na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační a rehabilitační programy
 • specializace Personalistika – žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy
 • 34-42-M/01 Obalová technika – počítačová grafika
 • specializace Obalový design a 3D grafika, Produktový design, Multimediální tvorba – žáci získají znalosti z oblasti obalového designu, 3D simulace, příprava a realizace tištěných dokumentů, tvorba web designu, uplatní se v reklamních agenturách, grafických studiích a v polygrafii
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • specializace Fotografická tvorba – žáci se naučí teoreticky připravit a zpracovat veškeré podklady pro natáčení filmového audiovizuálního projektu, film natočit a finálně zpracovat, uplatní se také v oblasti fotografické tvorby (fotoateliérech, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích a nakladatelstvích)
 • specializace Grafický design – žáci se zdokonalují ve výtvarné tvorbě, získají znalosti a dovednosti v počítačové grafice, tvoří animace, zabývají se 3D grafikou, žáci se uplatní jako návrháři vizuální stránky počítačových her a animací, designéři, a to i v oblasti web designu a výroby multimediálních prezentací
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • specializace Webové aplikace, Webdesign, Internetové obchody, Správa databází a serverů, 3D grafika – žáci jsou připraveni pro funkce související se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací včetně práce s databázemi, jsou schopni vytvářet počítačové sítě, udržovat webové prezentace a ovládat programovací jazyky
 • 39-08-M/01 Požární ochrana – žáci se uplatní při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence či ochrany obyvatelstva
 • 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium – žáci získávají znalosti v oblasti ekonomické, právní a administrativní
 • Již několik let je škola zapojena do projektů evropských fondů
 • Výuka probíhá v menších skupinách s individuálním přístupem k žákům
 • Ve škole vyučují specialisté z praxe, kteří dokážou žákům přiblížit reálné prostředí svého oboru
logo
U Křižovatky 262, Kolín
tel.: 321 740 011, 608 356 399
daniela.dalecka@ossp.cz
klara.brezmenova@ossp.cz
www.ossp.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 44683405

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Webové aplikace, webdesign, internetové obchody, správa databází a Linux serverů, 3D grafika)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 12/10 ČJ, M, PO, PS  NE ANO
Školné: 25800 Kč  
Obalová technika (Počítačová grafika, obalový design a 3D grafika, produktový design a multimediální tvorba)
34-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 2/2 ČJ, M, PO, PS  ANO ANO
Školné: 27000 Kč  
Požární ochrana
39-08-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 5/5 ČJ, M, PO, PS  ANO NE
Školné: 25800 Kč  
Ekonomika a podnikání (Řízení firem, Cestovní ruch, Komerční právo, Management sportu, Personalistika)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 12/10 ČJ, M, PO, PS  NE ANO
Školné: 25800 Kč  
Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba, Grafický design)
82-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
25 22/20 PO, PS, TZ  ANO ANO
Školné: 27000 Kč  
Tiskař na polygrafických strojích
34-52-H/01
Výuční list
3 roky
10 0/0 PO  ANO ANO
Školné: 27000 Kč  
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
10 0/0 ČJ, M, OP, PS  NE ANO
Školné: 18000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 21. 10. 2019, 5. 11. 2019, 4. 12. 2019 a 7. 1. 2020. Obory Obalová technika – Počítačová grafika, Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Požární ochrana – přijímací zkouška se skládá z jednotné PZ (ČJ + MAT) a z psycholog. testu. Obory Užitá fotografie a média – Fotografická tvorba, Užitá fotografie a média – Grafický design – přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky (rozbor domácích prací) a psycholog. testu. U oboru Užitá fotografie a média podávají žáci přihlášky do 30. 11. 2019. Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím i k talentovým zkouškám.nahoru