Zavřít

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Obory Obalová technika, Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Požární ochrana – PZ se skládá z JPZ (ČJ + MAT) a z testu studijních předpokladů, přihlášky do 1. 3. 2022. Obor Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba, Grafický design) – PZ se skládá z talentové zkoušky (rozbor domácích prací) a testu studijních předpokladů, přihlášky do 30. 11. 2021. Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím i k talentovým zkouškám.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Webové aplikace, webdesign, internetové obchody, správa databází a serverů, 3D grafika) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 14/10 Statistika ČJ, M, OP, PO NE ANO
Školné: 27 000 Kč
Obalová technika (Počítačová grafika, obalový design a 3D grafika, produktový design a multimediální tvorba) 34-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 18/10 Statistika ČJ, M, OP, PO ANO ANO
Školné: 27 000 Kč
Požární ochrana 39-08-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 5/3 Statistika ČJ, M, OP, PO ANO NE
Školné: 27 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Řízení firem, Cestovní ruch, Komerční právo, Management sportu, Personalistika) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 19/12 Statistika ČJ, M, OP, PO NE ANO
Školné: 27 000 Kč
Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba, Grafický design) 82-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 28 38/27 Statistika OP, PO, TZ ANO ANO
Školné: 27 000 Kč
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Výuční list3 roky 10 PO ANO NE
Školné: 27 000 Kč

Podrobné informace o škole

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Držitel certifikátu kvality ISO 9001:2016. Zaměření školy – na oblast počítačové grafiky, fotografické tvorby, obalové techniky, ekonomiky, informačních technologií a požární ochrany. Dle učebního plánu je možno studovat dva jazyky (volba AJ, NJ, FJ).

 • 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

specializace – ŘÍZENÍ FIREM – žáci ovládají účetnictví, zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky a využívat pro řízení firmy.

specializace – CESTOVNÍ RUCH – žáci si osvojují dovednosti potřebné k řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu.

specializace – KOMERČNÍ PRÁVO – žáci si osvojí znalosti práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního.

specializace – MANAGEMENT SPORTU – žáci se mohou uplatnit – na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační a rehabilitační programy.

specializace – PERSONALISTIKA – žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy.

 • 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

specializace – OBALOVÝ DESIGN A 3D GRAFIKA, PRODUKTOVÝ DESIGN, MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA – žáci získají znalosti z oblasti obalového designu, 3D simulace, příprava a realizace tištěných dokumentů, tvorba web designu. Uplatní se v reklamních agenturách, grafických studiích a v polygrafii.

 • 82-41-M/02 – UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA

specializace – FOTOGRAFICKÁ TVORBA – žáci se naučí teoreticky připravit a zpracovat veškeré podklady pro natáčení filmového audiovizuálního projektu, film natočit a finálně zpracovat. Uplatní se také v oblasti fotografické tvorby (fotoateliérech, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích a nakladatelstvích).

specializace – GRAFICKÝ DESIGN – žáci se zdokonalují ve výtvarné tvorbě, získají znalosti a dovednosti v počítačové grafice, tvoří animace, zabývají se 3D grafikou. Žáci se uplatní jako návrháři vizuální stránky počítačových her a animací, designéři, a to i v oblasti web designu a výroby multimediálních prezentací.

 • 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

specializace – WEBOVÉ APLIKACE, WEBDESIGN, INTERNETOVÉ OBCHODY, SPRÁVA DATABÁZÍ A SERVERŮ, 3D GRAFIKA – žáci jsou připraveni pro funkce související se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací včetně práce s databázemi, jsou schopni vytvářet počítačové sítě, udržovat webové prezentace a ovládat programovací jazyky.

 • 39-08-M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA – žáci se uplatní při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence či ochrany obyvatelstva.
 • 34-52-H/ 01 TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH – 3letý učební obor.
 • Již několik let je škola zapojena do projektů evropských fondů.
 • Výuka probíhá v menších skupinách s individuálním přístupem k žákům.
 • Ve škole vyučují specialisté z praxe, kteří dokážou žákům přiblížit reálné prostředí svého oboru.
logo
U Křižovatky 262, Kolín IV
tel.: 321 740 011, 608 356 399
daniela.dalecka@ossp.cz
klara.brezmenova@ossp.cz
www.ossp.cz
Zobrazit více