Odborná střední škola podnikatelská Kolín s. r. o.
Poštovní adresa: U Křižovatky 262, Kolín IV, 280 02 Kolín
Ředitel: Mgr. Klára Brezmenová  Telefon: 321 740 014
Kontakt: Blanka Hanušová  Telefon: 321 740 011, 608 356 399
Email: klara.brezmenova@ossp.cz
WWW: www.ossp.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25134710
REDIZO: 600007146

Podrobné informace o škole:

Odborná střední škola podnikatelská Kolín s. r. o.

Držitel certifikátu kvality ISO 9001:2009.

Zaměření školy – na oblast počítačové grafiky, obalové techniky, ekonomiky, informačních technologií, práva a požární ochrany. Dle učebního plánu je možno studovat dva jazyky (volba AJ, NJ, FJ), od 3. ročníku výběr z dalších – RJ, ŠJ.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • specializace Řízení firem – žáci ovládají účetnictví, zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat je a využívat pro řízení firmy
 • specializace Cestovní ruch – žáci si osvojují dovednosti potřebné k řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu
 • specializace Komerční právo – žáci si osvojí znalosti práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního, trestního
 • specializace Management sportu – žáci se mohou uplatnit – na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační, rehabilitační a volnočasově zaměřené programy
 • specializace Personalistika – žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy a stanoví požadavky na různé pracovní pozice
 • 34-42-M/01 Obalová technika – počítačová grafika
 • specializace Obalový design a 3D grafika, Produktový design, Multimediální tvorba – žáci získají znalosti z oblasti obalového designu – konstrukce, 3D simulace a výroba, příprava a realizace tištěných dokumentů, tvorba web designu, uplatní se v reklamních agenturách, grafických studiích a v polygrafii
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • specializace Fotografická tvorba – žáci se naučí teoreticky připravit a zpracovat veškeré podklady pro natáčení malého filmového audiovizuálního projektu, film natočit a finálně zpracovat, uplatní se také v oblasti fotografické tvorby (fotoateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích, nakladatelstvích) nebo jako samostatný fotograf a grafik
 • specializace Grafický design – žáci se zdokonalují ve výtvarné tvorbě, získají znalosti a dovednosti v počítačové grafice, tvoří animace, zabývají se 3D grafikou, uplatní jako návrháři vizuální stránky počítačových her a animací, designéři, a to i v oblasti web designu a výroby multimediálních prezentací, jsou schopni připravit celkovou firemní identitu
 • 18-20-M/01 Informační technologie – aplikace osobních počítačů
 • specializace Webové aplikace, Webdesign, Internetové obchody, Správa databází a linux serverů, 3D grafika – žáci jsou připraveni pro funkce související se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací včetně práce s relačními databázemi, jsou schopni vytvářet počítačové sítě, zpracovat specifické požadavky uživatelů ICT, udržovat webové prezentace a ovládat programovací jazyky
 • 39-08-M/01 Požární ochrana
 • žáci se uplatní při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence či ochrany obyvatelstva, získají kvalifikaci k tomu, aby byli specialisty na požární ochranu ve státní správě
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • nástavbové studium – žáci získávají znalosti v oblasti ekonomické, právní a administrativní

Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL pro získání certifikátu prací na PC.

Již několik let je škola zapojena do projektů evropských fondů.

logo
U Křižovatky 262, Kolín
tel.: 321 740 011, 608 356 399
daniela.dalecka@ossp.cz
klara.brezmenova@ossp.cz
www.ossp.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 44683405

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Webové aplikace, webdesign, internetové obchody, správa databází a Linux serverů, 3D grafika)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 4/3 ČJ, M, PO, PS  NE ANO
Školné: 25800 Kč  
Obalová technika (Obalový design a 3D grafika, produktový design a multimediální tvorba)
34-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 5/4 ČJ, M, PO, PS  ANO ANO
Školné: 27000 Kč  
Požární ochrana
39-08-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 6/5 ČJ, M, PO, PS  ANO NE
Školné: 25800 Kč  
Ekonomika a podnikání (Řízení firem, Cestovní ruch, Komerční právo, Management sportu, Personalistika)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 14/14 ČJ, M, PO, PS  NE ANO
Školné: 25800 Kč  
Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba, Grafický design)
82-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 37/35 PO, PS, TZ  ANO ANO
Školné: 27000 Kč  
Reprodukční grafik pro média (Grafický design a 3D grafika, animace a interiérový design)
34-53-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15    ČJ, M, PO, PS  ANO ANO
Školné: 27000 Kč  
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
10    ČJ, M, OP, PS  NE ANO
Školné: 18000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 22. 10. 2018, 8. 11. 2018, 4. 12. 2018 a 9. 1. 2019. Obory Obalová technika – počítačová grafika, Ekonomika a podnikání, ICT – aplikace osob. počítačů, Požární ochrana – přijímací zkouška se skládá z jednotné PZ (ČJ + MAT) a z psycholog. testu. Obory Užitá fotografie a média – fotografická tvorba, Užitá fotografie a média – grafický design – přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky (rozbor domácích prací) a psycholog. testu. U oboru Užitá fotografie a média podávají žáci přihlášky do 30. 11. 2018. Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím i k talentovým zkouškám.nahoru