Zavřít

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 19. 10. 2020, 3. 11. 2020 a 27. 1. 2021. Obory Obalová technika (Počítačová grafika), Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Požární ochrana – přijímací zkouška se skládá z jednotné PZ (ČJ + MAT) a z testu studijních předpokladů. Obory Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba), Užitá fotografie a média (Grafický design) – přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky (rozbor domácích prací) a testu studijních předpokladů. U oboru Užitá fotografie a média podávají žáci přihlášky do 30. 11. 2020. Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím i k talentovým zkouškám.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Webové aplikace, webdesign, internetové obchody, správa databází a Linux serverů, 3D grafika) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 8/7 ČJ,M,OP,PO NE ANO
Školné: 27 000 Kč
Obalová technika (Počítačová grafika, obalový design a 3D grafika, produktový design a multimediální tvorba) 34-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 6 1/1 ČJ,M,OP,PO ANO ANO
Školné: 27 000 Kč
Požární ochrana 39-08-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 8/5 ČJ,M,OP,PO ANO NE
Školné: 27 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Řízení firem, Cestovní ruch, Komerční právo, Management sportu, Personalistika) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 10/5 ČJ,M,OP,PO NE ANO
Školné: 27 000 Kč
Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba, Grafický design) 82-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 25 36/24 OP,PO,TZ ANO ANO
Školné: 27 000 Kč
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Výuční list3 roky 10 0/0 PO ANO NE
Školné: 27 000 Kč

Podrobné informace o škole

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Držitel certifikátu kvality ISO 9001:2016. Zaměření školy – na oblast počítačové grafiky, fotografické tvorby, obalové techniky, ekonomiky, informačních technologií a požární ochrany. Dle učebního plánu je možno studovat dva jazyky (volba AJ, NJ, FJ).

 • 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
 • specializace ŘÍZENÍ FIREM – žáci ovládají účetnictví, zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, a využívat pro řízení firmy
 • specializace CESTOVNÍ RUCH – žáci si osvojují dovednosti potřebné k řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu
 • specializace KOMERČNÍ PRÁVO – žáci si osvojí znalosti práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního
 • specializace MANAGEMENT SPORTU – žáci se mohou uplatnit na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační a rehabilitační programy
 • specializace PERSONALISTIKA – žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy
 • 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 • specializace OBALOVÝ DESIGN A 3D GRAFIKA, PRODUKTOVÝ DESIGN, MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA – žáci získají znalosti z oblasti obalového designu, 3D simulace, příprava a realizace tištěných dokumentů, tvorba web designu, uplatní se v reklamních agenturách, grafických studiích a v polygrafii
 • 82-41-M/02 – UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA
 • specializace FOTOGRAFICKÁ TVORBA – žáci se naučí teoreticky připravit a zpracovat veškeré podklady pro natáčení filmového audiovizuálního projektu, film natočit a finálně zpracovat, uplatní se také v oblasti fotografické tvorby (fotoateliérech, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích a nakladatelstvích)
 • specializace GRAFICKÝ DESIGN – žáci se zdokonalují ve výtvarné tvorbě, získají znalosti a dovednosti v počítačové grafice, tvoří animace, zabývají se 3D grafikou, žáci se uplatní jako návrháři vizuální stránky počítačových her a animací, designéři, a to i v oblasti web designu a výroby multimediálních prezentací
 • 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 • specializace WEBOVÉ APLIKACE, WEBDESIGN, INTERNETOVÉ OBCHODY, SPRÁVA DATABÁZÍ A SERVERŮ, 3D GRAFIKA – žáci jsou připraveni pro funkce související se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací včetně práce s databázemi, jsou schopni vytvářet počítačové sítě, udržovat webové prezentace a ovládat programovací jazyky
 • 39-08-M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA – žáci se uplatní při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence či ochrany obyvatelstva
 • 34-52-H/ 01 TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH – 3letý učební obor

Již několik let je škola zapojena do projektů evropských fondů.

Výuka probíhá v menších skupinách s individuálním přístupem k žákům.

Ve škole vyučují specialisté z praxe, kteří dokážou žákům přiblížit reálné prostředí svého oboru.

logo
U Křižovatky 262, Kolín
tel.: 321 740 011, 608 356 399
daniela.dalecka@ossp.cz
klara.brezmenova@ossp.cz
www.ossp.cz
Zobrazit více