Zavřít

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Obory Obalová technika, Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Požární ochrana – PZ se skládá z JPZ (ČJ + MAT) a z testu studijních předpokladů, přihlášky do 1. 3. 2023. Obor Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba / Grafický design) – PZ se skládá z talentové zkoušky (rozbor domácích prací) a testu studijních předpokladů, přihlášky do 30. 11. 2022. Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím i k talentovým zkouškám.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1100  Kč/měsíc
 • Stravování 735 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Webové aplikace, webdesign, internetové obchody, správa databází a serverů, 3D grafika) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 19/8 Statistika ČJ, M, OP, PO NE ANO
Školné: 29 400 Kč
Obalová technika (Počítačová grafika, obalový design a 3D grafika, produktový design a multimediální tvorba) 34-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 10/8 Statistika ČJ, M, OP, PO ANO ANO
Školné: 29 400 Kč
Požární ochrana (Legislativa v PO, požární prevence, ochrana obyvatelstva, technické prostředky, technický výcvik) 39-08-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 10/6 Statistika ČJ, M, OP, PO ANO NE
Školné: 29 400 Kč
Ekonomika a podnikání (Řízení firem, Cestovní ruch, Komerční právo, Management sportu, Personalistika) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 19/10 Statistika ČJ, M, OP, PO NE ANO
Školné: 29 400 Kč
Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba, Grafický design) 82-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 26 52/26 Statistika OP, PO, TZ ANO ANO
Školné: 29 400 Kč

Podrobné informace o škole

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

Držitel certifikátu kvality ISO 9001:2016. Zaměření školy – na oblast počítačové grafiky, fotografické tvorby, obalové techniky, ekonomiky, informačních technologií a požární ochrany. Dle učebního plánu je možno studovat dva jazyky (volba AJ, NJ).

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • specializace Řízení firem – žáci ovládají účetnictví, zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky a využívat pro řízení firmy
 • specializace Cestovní ruch – žáci si osvojují dovednosti potřebné k řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu
 • specializace Komerční právo – žáci si osvojí znalosti práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního
 • specializace Management sportu – žáci se mohou uplatnit na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační a rehabilitační programy
 • specializace Personalistika – žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy
 • 34-42-M/01 Obalová technika – počítačová grafika
 • specializace Obalový design a 3D grafika, produktový design, multimediální tvorba – žáci získají znalosti z oblasti obalového designu, 3D simulace, příprava a realizace tištěných dokumentů, tvorba web designu, uplatní se v reklamních agenturách, grafických studiích a v polygrafii
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • specializace Fotografická tvorba – žáci se naučí teoreticky připravit a zpracovat veškeré podklady pro natáčení filmového audiovizuálního projektu, film natočit a finálně zpracovat, uplatní se také v oblasti fotografické tvorby (fotoateliérech, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích a nakladatelstvích)
 • specializace Grafický design – žáci se zdokonalují ve výtvarné tvorbě, získají znalosti a dovednosti v počítačové grafice, tvoří animace, zabývají se 3D grafikou, žáci se uplatní jako návrháři vizuální stránky počítačových her a animací, designéři, a to i v oblasti web designu a výroby multimediálních prezentací
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • specializace Webové aplikace, webdesign, internetové obchody, správa databází a serverů, 3D grafika – žáci jsou připraveni pro funkce související se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací včetně práce s databázemi, jsou schopni vytvářet počítačové sítě, udržovat webové prezentace a ovládat programovací jazyky
 • 39-08-M/01 Požární ochrana – žáci se uplatní při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence či ochrany obyvatelstva
 • 34-52-H/01 Reprodukční grafik – tříletý učební obor

Již několik let je škola zapojena do projektů evropských fondů.

Výuka probíhá v menších skupinách s individuálním přístupem k žákům.

Ve škole vyučují specialisté z praxe, kteří dokážou žákům přiblížit reálné prostředí svého oboru.

logo
U Křižovatky 262, Kolín
tel.: 321 740 011, 608 356 399
daniela.dalecka@ossp.cz
klara.brezmenova@ossp.cz
www.ossp.cz
Zobrazit více