Poštovní adresa: Žižkova 162, Kolín III, 280 31 Kolín
Ředitel: PaedDr. Bc. Ivo Zachař  Telefon: 321 722 544
Kontakt: PaedDr. Jana Matějková  Telefon: 321 722 544 kl. 31
Email: reditel@gkolin.cz
WWW: www.gkolin.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ
IČ: 48665819
REDIZO: 600007081

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 68799

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 101/30 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 1,1
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
60 137/60 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 1,3

Doplňkové informace:

DOD: 7. 11. 2019 a 26. 11. 2019 vždy od 14:00 hod. Další cizí jaz. jako kroužky, výměnné pobyty s Holandskem. Projekty OPVK. Poznávací exkurze do jiných států EU (GB, FR, DE…). Florbal. Beach volejbal. Kurzy programování. Výtvarný kroužek. Sportovní kroužky. Posilovna. Vodácký klub. Internet volně přístupný všem studentům školy. Free Wi-Fi 100% pokrytí. Klub mladého diváka. Vlastní divadelní představení. Kvalitní příprava na VŠ studia všech oborů. Trvalá a mimořádná úspěšnost absolventů v přijímacích řízeních na další studia (94–97 %). Úspěšné maturity – podle jediné celostátně zveřejněné analýzy maturitních výsledků jsme 3. nejlepší gymnázium ve Středočeském kraji a 19. nejlepší v ČR. Úspěšnost letošních maturantů v jarním termínu je 100 %.nahoru