Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Dny otevřených dveří

14. 10. 2022 a 11. 11. 2022 vždy od 8:00 do 17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stravování 122 Kč za den. Přípravný kurz k PZ není. Obor Kuchař-číšník zahrnuje i obor Kuchař.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 122 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 29/26 Statistika ČJ, M ANO NE
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 31/24 Statistika ČJ, M NE NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 8/8 Statistika ANO NE
Karosář 23-55-H/02 Výuční list 3 roky 12 7/7 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 45/28 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 24 30/12 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 42/18 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 20/12 Statistika ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 38/23 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 60 53/26 Statistika ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 13/12 Statistika ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 32/23 Statistika ANO NE
Strojírenské práce 23-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 5/5 Statistika ANO NE
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list 3 roky 12 8/8 Statistika ANO NE
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 6/6 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 44/27 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Zřizovatel: Středočeský kraj.

Škola nabízí v hlavní budově v Berouně-Hlinkách a na odloučeném pracovišti na Závodí v centru Berouna 14 učebních oborů, 3 studijní obory a 1 nástavbový obor viz Tabulka č. 16. Součástí je Domov mládeže v areálu školy pro žáky středních škol.

Jsme zapojeni v těchto projektech: Erasmus +, Šablony, Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, Stavaři, let’s go!, IKAPII – Inovace ve vzdělávání, Projekt EPC II, Qhero – pro žáky v automobilových oborech.

Pomáháme žákům plnit si své sny

Rozšiřujeme znalosti

Žáci mohou získat osvědčení:

  • Automechanik – řidičský průkaz skupiny B a C + profesní průkaz, kurz klimatizace
  • Karosář – řidičský průkaz skupiny B, svářecí průkaz na autogen
  • Strojní mechanik – svářecí průkaz na autogen
  • Instalatér – svářecí průkaz na autogen, svařování plastů, pájení a lisování mědi
  • Elektrikář – vyhláška 50

Organizujeme diskuse s odborníky z praxe.

Zapojujeme se do projektů, grantů, mezinárodní spolupráce a praxe žáků v zahraničí.

Realizujeme kurzy floristiky, vizovického pečiva, studené kuchyně, Jak začít podnikat, Prezentační a komunikační dovednosti.

Soutěžíme

Žáci technických i gastro oborů se pravidelně účastní krajských i celorepublikových soutěží, kde získávají úspěšné umístění.

Spolupracujeme

Se organizujeme „Řemeslo má zlaté dno“ pro žáky 8. ročníků základních škol v dílnách OV. Pro žáky 1. stupně ZŠ umožňujeme pracovní vyučování v našich dílnách.

Řešíme umístění žáků na praxi s firmami (cca 70 %) v projektu Kulatý stůl a zajišťujeme kvalitní vyučení každého žáka.

Na konci školního roku pořádáme Veletrh firem pro žáky a veřejnost.

S firmami si vyměňujeme cenné zkušenosti.

Na podzim organizujeme Dny otevřených dveří.

Radujeme se ze života

Jezdíme se žáky prvního ročníku na seznamovací GO KURZ.

Organizujeme lyžařský kurz.

K dispozici máme tělocvičnu, posilovnu, sportovní halu, venkovní hřiště a saunu.

Na škole pracuje kroužek – šikovných rukou a posilování, nabízíme doučování maturitních předmětů MA, ČJ, EKO.

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování.

Více informací na webových stránkách školy.

logo
Okružní 1404, Beroun
tel.: 311 622 515
skola@soshlinky.cz
www.soshlinky.cz
Zobrazit více