Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404
Poštovní adresa: Okružní 1404, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Ředitel: Mgr. Eva Jakubová  Telefon: 311 623 186
Kontakt: Iva Chvojková  Telefon: 311 623 186
Email: skola@soshlinky.cz
WWW: www.soshlinky.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1050 Kč/měs
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00664740
REDIZO: 600006859

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Pomáháme žákům plnit si své sny.

Zřizovatel: Středočeský kraj

Škola nabízí v hlavní budově v Berouně-Hlinkách a na odloučeném pracovišti na Závodí v centru Berouna 14 učebních oborů, 3 studijní obory a 1 nástavbový obor. Součástí je Domov mládeže v areálu školy pro žáky středních škol.

Rozšiřujeme znalosti

Žáci mohou získat osvědčení:

Automechanik – řidičský průkaz skupiny B a C + profesní průkaz; kurz klimatizace

Karosář – řidičský průkaz skupiny B

Zámečník – svářecí průkaz na autogen

Instalatér – svářecí průkaz na autogen, svařování plastů, pájení a lisování mědi

Elektrikář – vyhláška 50

Organizujeme diskuse s odborníky z praxe.

Zapojujeme se do projektů, grantů, mezinárodní spolupráce a praxe žáků v zahraničí.

Realizujeme kurzy floristiky, vizovického pečiva, studené kuchyně, Jak začít podnikat, Prezentační a komunikační dovednosti.

Soutěžíme

Letos už naši žáci vyhráli krajské kolo soutěže truhlářů a postupují do celorepublikového, 3. místo v krajském kole Mistrovství ČR – Truhlář. Automechanik pokořil krajské kolo soutěže Automechanik junior 2018 a postoupil do celorepublikového kola ve Škoda Mladá Boleslav. Naši cukráři pravidelně bodují na krajských i celostátních soutěžícharanžérky také. S projektem „Do servisu s Ferdusem“ žáci prvního ročníku oboru automechanik projeli autoservisy na Berounsku.

Spolupracujeme

Se a organizujeme „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ pro žáky 8. ročníků základních škol v dílnách OV.

firmami (cca 70), v projektu Kulatý stůl řešíme umístění žáků na praxi a zajištění kvalitního vyučení každému jednotlivci. Uspořádali jsme ve škole 1. Veletrh firem pro všechny naše žáky. S firmami si vyměňujeme cenné zkušenosti.

Pro všechny organizujeme na podzim Dny otevřených dveří.

Radujeme se ze života

První ročníky jezdí na seznamovací GO KURZ.

Všem ve škole umožňujeme účast na lyžařském výcviku.

Podporujeme žáky ve sledování dění kolem sebeohleduplnosti ke svému okolí. Vyrábíme adventní výzdobu města, zajišťujeme program pro Domov seniorů.

K dispozici máme tělocvičnu, posilovnu, sportovní halu, venkovní hřiště a saunu.

Ve volném čase užíváme – divadelní kroužek, kroužek posilování, kroužky doučování MA, ČJ, EKO, Klub mladého diváka.

Pochutnáváme si ve školní jídelně, která zajišťuje celodenní stravování včetně svačin.

Více informací na webových stránkách školy.

logo
Okružní 1404, Beroun
tel.: 311 622 515
skola@soshlinky.cz
www.soshlinky.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 664740

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
   
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 15/8 ČJ, M  ANO NE
   
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 28/15 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 15/12   ANO NE
   
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
12 9/9   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 43/24   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
12 23/12   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 30/20   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 27/10   ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 19/19   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 37/20   ANO NE
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 12/8   ANO NE
   
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
12 19/12   ANO NE
   
Strojírenské práce
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
  4/2   ANO NE
   
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
Výuční list
3 roky
14 0/0   ANO NE
   
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
14 0/0   ANO NE
   
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
12 5/4   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 30/28   ANO NE
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
       ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 26. 10. 2018 a 23. 11. 2018 vždy od 8:00 do 17:00 hod. Stravování 100 Kč denně.nahoru