Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404
Poštovní adresa: Okružní 1404, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Ředitel: Mgr. Eva Jakubová  Telefon: 311 623 186
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 311 623 186
Email: skola@soshlinky.cz
WWW: www.soshlinky.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1250 Kč/měs
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00664740
REDIZO: 600006859

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Zřizovatel: Středočeský kraj.

Škola nabízí v hlavní budově v Berouně-Hlinkách a na odloučeném pracovišti na Závodí v centru Berouna 14 učebních oborů, 3 studijní obory a 1 nástavbový obor. Součástí je Domov mládeže v areálu školy pro žáky středních škol.

Jsme zapojeni v těchto projektech: Erasmus +; Šablony; Kreativní partnerství pro inkluzivní školu; Technická inovace výuky; Stavaři, let’s go!

Pomáháme žákům plnit si své sny

Rozšiřujeme znalosti

Žáci mohou získat osvědčení:

Automechanik: řidičský průkaz skupiny B a C + profesní průkaz, kurz klimatizace

Karosář: řidičský průkaz skupiny B, svářecí průkaz na autogen

Zámečník: svářecí průkaz na autogen

Instalatér: svářecí průkaz na autogen, svařování plastů, pájení a lisování mědi

Elektrikář: vyhláška 50

Organizujeme diskuse s odborníky z praxe.

Zapojujeme se do projektů, grantů, mezinárodní spolupráce a praxe žáků v zahraničí.

Realizujeme kurzy floristiky, vizovického pečiva, studené kuchyně, Jak začít podnikat, Prezentační a komunikační dovednosti.

Soutěžíme

Žáci technických i gastro oborů se pravidelně účastní krajských i celorepublikových soutěží, kde získávají úspěšná umístění.

spolupracujeme

Se organizujeme „Řemeslo má zlaté dno“ pro žáky 8. ročníků základních škol v dílnách OV.

Řešíme umístění žáků na praxi s firmami (cca 70 %) v projektu Kulatý stůl a zajišťujeme kvalitní vyučení každého žáka.

Na konci školního roku pořádáme Veletrh firem pro žáky a veřejnost.

S firmami si vyměňujeme cenné zkušenosti.

Na podzim organizujeme Dny otevřených dveří.

Radujeme se ze života

Jezdíme se žáky prvního ročníku na seznamovací GO KURZ.

Žákům organizujeme lyžařský kurz.

K dispozici máme tělocvičnu, posilovnu, sportovní halu, venkovní hřiště a saunu.

Na škole pracuje kroužek šikovných rukou a posilování, nabízíme doučování maturitních předmětů MA, ČJ, EKO.

Navštěvujeme divadla v rámci Klubu mladého diváka.

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování včetně svačin.

Více informací na webových stránkách školy.

logo
Okružní 1404, Beroun
tel.: 311 622 515
skola@soshlinky.cz
www.soshlinky.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 664740

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 11/5 ČJ, M  ANO NE
   
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 28/15 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 10/7   ANO NE
   
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 28/20 OP  ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
12 24/12 OP  ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 44/20   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 12/7   ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 18/12   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 52/30   ANO NE
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 11/6   ANO NE
   
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
12 21/12   ANO NE
   
Strojírenské práce
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO NE
   
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
12 5/4   ANO NE
   
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
12 12/10   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 26/26   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 18. 10. 2019 a 22. 11. 2019 vždy od 8:00 do 17:00 hod. Stravování – celodenní 100 Kč.nahoru