Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 23. 10. 2020 a 27. 11. 2020 vždy od 8:00 do 17:00 hod. Stravování – 100 Kč denně.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1250  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 12/4 ČJ,M ANO NE
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 28/12 ČJ,M NE NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 0/0 ANO NE
Karosář 23-55-H/02 Výuční list3 roky 12 12/8 ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 30/17 OP ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 12 18/10 OP ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 30/14 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 12 18/4 ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 30 32/12 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 60 43/25 ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 12 9/5 ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 12 19/8 ANO NE
Strojírenské práce 23-51-E/01 Výuční list3 roky 12 7/5 ANO NE
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 12 0/0 ANO NE
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list3 roky 12 8/7 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 16/16 NE NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

Zřizovatel: Středočeský kraj.

Škola nabízí v hlavní budově v Berouně-Hlinkách a na odloučeném pracovišti na Závodí v centru Berouna 14 učebních oborů, 2 studijní obory a 1 nástavbový obor viz Tabulka č. 16. Součástí je Domov mládeže v areálu školy pro žáky středních škol.

Jsme zapojeni v těchto projektech: Erasmus +, Šablony, Technická inovace výuky – zřízeno nové centrum pro obor Instalatér viz foto, Stavaři, let’s go!

Pomáháme žákům plnit si své sny

Rozšiřujeme znalosti

Žáci mohou získat osvědčení:

Automechanik: řidičský průkaz skupiny B a C + profesní průkaz, kurz klimatizace

Karosář: řidičský průkaz skupiny B, svářecí průkaz na autogen

Zámečník: svářecí průkaz na autogen

Instalatér: svářecí průkaz na autogen, svařování plastů, pájení a lisování mědi

Elektrikář: vyhláška 50

Organizujeme diskuse s odborníky z praxe.

Zapojujeme se do projektů, grantů, mezinárodní spolupráce a praxe žáků v zahraničí.

Realizujeme kurzy floristiky, vizovického pečiva, studené kuchyně, Jak začít podnikat, Prezentační a komunikační dovednosti.

Soutěžíme

Žáci technických i gastro oborů se pravidelně účastní krajských i celorepublikových soutěží, kde získávají úspěšné umístění.

Spolupracujeme

Se organizujeme „Řemeslo má zlaté dno“ pro žáky 8. ročníků základních škol v dílnách OV.

Řešíme umístění žáků na praxi s firmami (cca 70 %) v projektu Kulatý stůl a zajišťujeme kvalitní vyučení každého žáka.

Na konci školního roku pořádáme Veletrh firem pro žáky a veřejnost.

S firmami si vyměňujeme cenné zkušenosti.

Na podzim organizujeme Dny otevřených dveří.

Radujeme se ze života

Jezdíme se žáky prvního ročníku na seznamovací GO KURZ.

Žákům organizujeme lyžařský kurz.

K dispozici máme tělocvičnu, posilovnu, sportovní halu, venkovní hřiště, saunu a čítárnu.

Na škole pracují kroužky: robotika, šikovné ruce, posilování a doučování maturitních předmětů MA, ČJ, EKO.

Navštěvujeme divadla v rámci Klubu mladého diváka.

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování včetně svačin.

Více informací na webových stránkách školy.

logo
Okružní 1404, Beroun
tel.: 311 622 515
skola@soshlinky.cz
www.soshlinky.cz
Zobrazit více