Zavřít

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: so 21. 11. 2020 a 5. 12. 2020 od 8:00 do 12:00 hod. a st 6. 1. 2021 od 14:00 do 17:00 hod., dále každý den od 8:00 do 16:00 hod. po telefonické dohodě. Žáci vybraných oborů získají krajské stipendium s možností získat i prospěchové stipendium + podniková stipendia až 5 000 Kč! Jedná se o obory Mechanik seřizovač, Mechatronik, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Nástrojař a podnikové stipendium v oboru Strojírenství. Škola jedná s dalšími firmami o poskytování stipendií – viz webové stránky školy. Pro školní rok 2021/2022 bude škola preferovat přijímací řízení prováděné formou výběrového řízení na základě dosažených výsledků za 8. a 9. ročník základní školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1050  Kč/měsíc
  • Stravování 580 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 14/14 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.1
Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářství) 33-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 9/9 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.1
Stavebnictví (Pozemní stavby) 36-47-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 4/4 ČJ,M ANO ANO
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 15/15 ČJ,M ANO ANO
Mechanik seřizovač (Mechatronik) 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 13/13 ČJ,M ANO ANO
Mechanik seřizovač (Programátor CNC) 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 17/17 ČJ,M ANO ANO
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 24 12/12 ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 24 11/11 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 založená roku 1891 má dlouholetou tradici, ale samozřejmě prošla citelným vývojem. V roce 2004 se SPŠ spojila se Středním odborným učilištěm a odborným učilištěm Vlašim, a tím došlo k rozšíření nabídky vzdělávacích programů.

Pro školní rok 2021/2022 připravila SPŠ Vlašim pro případné zájemce o studium upravené školní vzdělávací programy. V maturitních oborech došlo k navýšení hodin matematiky, českého a cizího jazyka tak, aby naši žáci byli připraveni nejen ke složení maturitní zkoušky, později ke studiu na VŠ, ale i pro praxi. V současnosti je kladen důraz na techniku, elektroniku, automatizaci a robotizaci, což jsou obory, které mají základ v matematice. V dnešní době se žáci neobejdou ani bez znalosti cizího jazyka. Naše škola nabízí tyto obory: Strojírenství, Nábytkářská a dřevařská výroba (ŠVP Nábytkářství), Stavebnictví (ŠVP Pozemní stavby), Technické lyceum se zaměřením Strojírenství nebo Stavebnictví a Mechanik seřizovač se dvěma zaměřeními, a to Programátor CNC strojů a Mechatronik.

Pro žáky, kteří nemíří na maturitní obory, nabízíme dva učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, a to Strojní mechanik – Zámečník a Obráběč kovů.

Žáci se učí v moderních třídách historické budovy, ale i v rekonstruovaných třídách ve Velíšské ulici, kde je k dispozici nově vybudované víceúčelové hřiště. Žáci studující obor Nábytkářství pracují v moderních dílnách v Zámecké ulici, kde v horním patře najdete i učebnu pro výuku CAD systémů pro všechny obory, chemickou laboratoř, učebny automatizace a elektroniky. V Zámecké ulici se nachází i moderní aula pro 90 žáků. Strojírenské dílny najdete v Luční ulici, kde se také vyučuje praxe ve stavebnictví. Stroje postupně modernizujeme ve spolupráci s firmami z okolí. Tyto firmy nabízejí našim žákům atraktivní práci a některé i stipendia již během studia. Žáci vybraných oborů získají také krajské stipendium, případně i prospěchové. Škola dále disponuje dvěma jídelnami a domovem mládeže.

logo
Komenského 41, Vlašim
tel.: 605 449 489
bares@sps-vlasim.cz
www.sps-vlasim.cz
Zobrazit více