Zavřít

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

8. 12. 2021, 13. 1. 2022 a 8. 2. 2022 vždy od 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 24 41/28 Statistika ČJ, M ANO ANO
Asistent zubního technika 53-44-M/03 Maturitní zkouška4 roky 22 47/22 Statistika ČJ, M, ZR ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 22 43/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 44/20 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace

Jsme státní škola, která nabízí zájemcům studium ve čtyřech studijních oborech, všechny jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni pro studium na vyšších a vysokých školách i pro výkon profese. Ubytování a stravování je pro studenty zajištěno v areálu školy.

Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost najdou uplatnění v orgánech a institucích veřejné správy a samosprávy, získají právní vědomí, dovednosti zpracovávat právní písemnosti, orientovat se v právních předpisech.

Absolventi oboru Sociální činnost jsou připravováni pro práci v zařízeních sociální sféry. Získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do 3 let věku, uplatní se jako pracovníci v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních i v terénních službách.

Absolventi oboru Asistent zubního technika se uplatní ve stomatologických laboratořích, v plastické chirurgii, ve výrobě a v příslušných obchodech.

Absolventi oboru Praktická sestra nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového a ambulantního typu, poskytují ošetřovatelskou péči dospělým i dětem. Obor Praktická sestra je podporován stipendijním programem Středočeského kraje.

logo
Černoleská 1997, Benešov
tel.: 317 726 121, 317 723 084
sosbn@sosbn.cz
www.sosbn.cz
Zobrazit více