Zavřít

Obchodní akademie Neveklov

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: st 25. 11. 2020, čt 3. 12. 2020 a út 19. 1. 2021. Výuka předmětů v cizích jazycích, mezinárodní jazykové zkoušky LCCI, Cambridge a Zertifikat deutsch, státní zkoušky z psaní na klávesnici, cizojazyčné žákovské knihovny, školní psycholog, moderní učebny, klub mladého diváka, studentská společnost, zahraniční výjezdy, mezinárodní jazykové projekty, masérský kurz. Přijímací zkoušky – pouze jednotná přijímací zkouška, školní přijímací ZK se nekoná. Škola nabízí Přijímací zkoušky nanečisto – jednodenní, termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Sportovní management) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 18/17 ČJ,M NE ANO
Obchodní akademie (zaměření Cizí jazyky) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 11/10 ČJ,M NE ANO
Obchodní akademie (zaměření Informatika) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 13/13 ČJ,M NE ANO
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 7/7 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie Neveklov

Střední odborná škola, jejímž zřizovatelem je Město Neveklov – školné se neplatí. Je moderně vybavena – multimediálními, jazykovými i dalšími odbornými učebnami, využívány jsou kvalitní didaktické pomůcky. Pro žáky je k dispozici moderní domov mládeže, školní jídelna, tělocvična. V celé škole i na domově mládeže je bezplatné připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Čtyřleté maturitní obory – denní studium

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Sportovní management)

Absolventi získají kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti ekonomické a technické. Zároveň jsou připravováni na VŠ studium. Žáci mají možnost složit přímo na škole mezinárodní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka.

Ekonomické lyceum je oborem gymnaziálního typu. Obor připravuje žáky pro VŠ a VOŠ studium, přednostně ekonomického zaměření. Základ výuky tvoří širší všeobecně vzdělávací základ a odborné vzdělávání v obecných ekonomických disciplínách. Důraz je kladen na výuku jazyků, matematiky a informatiky. Výuka společenských věd v angličtině.

Obchodní akademie – žáci se připravují na práci v hospodářské a administrativní sféře všeobecně, v oblasti účetnictví, finanční správy, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, … Jsou připravováni i na práci v administrativě EU nebo na studium na VŠ či VOŠ. Obor je nabízen ve dvou specializacích:

  • OA zaměření Cizí jazyky – nabízí se jazyk anglický, německý a ruský, výuka ekonomického semináře v cizích jazycích
  • OA zaměření Informatika – prostřednictvím volitelných předmětů si žáci prohlubují znalosti v problematice informačních technologií

Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management obor je zaměřen na propojení znalostí z oblasti ekonomicko-podnikatelské se znalostmi týkajícími se teorie a podnikání ve sportu. Absolvent oboru se uplatní na pozicích s ekonomickou nebo sportovní profilací – vedoucí sportovních družstev, lektor sportu volného času, trenér ve fitnesscentrech, odborný poradce při prodeji sportovního vybavení, jako pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport, ekonom, finanční referent a na dalších ekonomicko-administrativních pozicích. Posílena výuka cizích jazyků, možnost získání osvědčení o státní zkoušce ze sportovní masáže.

logo
Školní 303, Neveklov
tel.: 317 741 794
oa@oaneveklov.cz
www.oaneveklov.cz
Zobrazit více