Obchodní akademie Neveklov
Poštovní adresa: Školní 303, 257 56 Neveklov
Ředitel: Mgr. Soňa Veisová  Telefon: 317 741 794
Kontakt: Věra Kulhánková  Telefon: 317 741 794
Email: oa@oaneveklov.cz
WWW: www.oaneveklov.cz
Druh školy: Obchodní akademie, Obchodní akademie
Zřizovatel: Obec
Ubytování: 1400 Kč/měs
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 68422709
REDIZO: 600006778

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Obchodní akademie Neveklov

Střední odborná škola, jejímž zřizovatelem je Město Neveklov – školné se neplatí. Je moderně vybavena – multimediálními, jazykovými i dalšími odbornými učebnami, využívány jsou kvalitní didaktické pomůcky. Pro žáky je k dispozici moderní domov mládeže, školní jídelna, tělocvična. V celé škole i na domově mládeže je bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wi-fi.

Čtyřleté maturitní obory (denní studium)

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Sportovní management)

Absolventi získají kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti ekonomické a technické. Zároveň jsou připravováni na VŠ studium. Žáci mají možnost složit přímo na škole všeobecné a obchodní mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka. Jsou mezi nimi i prestižní cambridgeské zkoušky.

Ekonomické lyceum je oborem gymnaziálního typu. Obor připravuje žáky pro VŠ a VOŠ studium, přednostně ekonomického zaměření. Základ výuky tvoří širší všeobecně vzdělávací základ a odborné vzdělávání v obecných ekonomických disciplínách. Důraz je kladen na výuku jazyků, matematiky a informatiky. Výuka společenských věd v angličtině.

Obchodní akademie – žáci se připravují na práci v hospodářské a administrativní sféře všeobecně, v oblasti účetnictví, finanční správy, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, … Jsou připravováni i na práci v administrativě EU nebo na studium na VŠ či VOŠ. Obor je nabízen ve dvou specializacích:

Obchodní akademie zaměření Cizí jazyky – nabízí se jazyk anglický, německý a ruský, výuka ekonomického semináře v cizích jazycích.

Obchodní akademie zaměření Informatika – prostřednictvím volitelných předmětů si žáci prohlubují znalosti v problematice informačních technologií.

Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management obor je zaměřen na propojení znalostí z oblasti ekonomicko-podnikatelské se znalostmi týkajícími se teorie a podnikání ve sportu. Absolvent oboru se uplatní na pozicích s ekonomickou nebo sportovní profilací – vedoucí sportovních družstev, lektor sportu volného času, trenér ve fitnesscentrech, odborný poradce při prodeji sportovního vybavení, jako pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport, ekonom, finanční referent a na dalších ekonomicko-administrativních pozicích. Posílena výuka cizích jazyků, možnost získání licence instruktora lyžování, snowboardingu, sportovní masér.

logo
Školní 303, Neveklov
tel.: 317 741 794
oa@oaneveklov.cz
www.oaneveklov.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110450311

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Sportovní management)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/20 ČJ, M  NE ANO
   
Obchodní akademie (zaměření Cizí jazyky)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 11/11 ČJ, M  NE ANO
   
Obchodní akademie (zaměření Informatika)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 11/11 ČJ, M  NE ANO
   
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
     ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 20. 11. 2019, 28. 11. 2019 a 21. 1. 2020. Výuka předmětů v cizích jazycích, mezinárodní jazykové zkoušky LCCI a Cambridge zertifikat deutsch, státní zkoušky z psaní na klávesnici, cizojazyčné žákovské knihovny, školní psycholog, moderní učebny, klub mladého diváka, studentská společnost, zahraniční výjezdy, mezinárodní jazykové projekty, masérský kurz. Přijímací zkoušky – pouze jednotná přijímací zkouška, školní přijímací ZK se nekoná. Škola nabízí přijímací zkoušky nanečisto – jednodenní, termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.nahoru