Zavřít

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 20. 11. 2020. Informace každý pátek v lednu 2021, nebo po telefonické domluvě kdykoli. Ubytování v Domově mládeže s celodenním stravováním. Komplexní výuka – teorie s odborným výcvikem v dílnách školy, praktické vyučování na smluvních pracovištích v provozech firem. Mechanik seřizovač – po 3. ročníku výuční list, po 4. ročníku maturitní zkouška. Obráběč kovů – obsluha a základy programování CNC strojů. Strojní mechanik – kurz svařování zdarma. Pro uchazeče s výučním listem maturitní obor Podnikání – tříleté dálkové studium, individuální vzdělávací plán pro doplnění kvalifikace. Při škole pracuje sdružení firem TEO, které podporuje školní i mimoškolní aktivity a poskytuje stipendium. Zahraniční stáže a výměnné akce (Německo, Rakousko).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 700  Kč/měsíc
 • Stravování 1800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Aplikované informační technologie) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 22/14 ČJ,M NE ANO
Strojírenství (Strojírenství) 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 10/9 ČJ,M ANO NE
Technická zařízení budov (Technická zařízení budov) 36-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 5/0 ČJ,M ANO NE
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač – Programování CNC strojů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 7/5 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 24 7/0 ANO NE
Obráběč kovů (Obráběč kovů) 23-56-H/01 Výuční list3 roky 24 23/17 ANO NE
Elektrikář – silnoproud (Elektrikář – silnoproud) 26-51-H/02 Výuční list3 roky 24 11/12 ANO NE
Truhlář (Truhlář) 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 9/12 ANO NE
Zedník (Zedník) 36-67-H/01 Výuční list3 roky 12 6/6 ANO NE
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 3/0 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Držitel čestného uznání HK ČR za vysokou úroveň praktické přípravy. Škola, která dokáže svým žákům nabídnout a zajistit kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění.

K dalšímu zkvalitňování a profilaci vzdělávací nabídky přispívá činnost sdružení firem TEO. Firmy podporují také jazykové vzdělávání a spoluvytvářejí profil absolventa tak, aby absolventi školy našli co nejlepší uplatnění. Škola je zapojena do rozvojových programů a mezinárodních projektů. Jsme centrem celoživotního učení. Stále se zdokonaluje materiální a technické vybavení výuky, máme výborné učitele. Ověřené je úspěšné uplatnění absolventů.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou (délka 4 roky)

 • 23-41-M/01 Strojírenství

Vysoce kvalifikované činnosti technologického, konstrukčního a provozního charakteru.

Důraz na řídicí systémy a programování CNC strojů (Heidenhain, Fanuc, Siemens), konstruování v CATIA 5, využívání e-učebnic a aplikací. Odborná praxe a specializované stáže ve firmách. Velký zájem o absolventy.

 • 18-20-M/01 Informační technologie – Aplikované informační technologie

Programové a technické vybavení počítačů. Aplikace a ochrana dat odborných a ekonomických agend. Programování, počítačová grafika, sítě a systémy. Robotizace a automatizace. Odborná terminologie v AJ, NJ. Odborná praxe v reálném pracovním prostředí – firmy, úřady, podnikatelé. Široce uplatnitelný absolvent.

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – programování CNC strojů

Strojírenský technik – seřizování strojů, včetně korigování a modifikace automatizovaných zařízení a CNC strojů. Zaměření na programování (Heidenhain, Fanuc). Po 3. ročníku výuční list (obor Obráběč kovů), ve 4. ročníku maturita.

 • 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Technik – vytápění, voda, kanalizace, vzduchotechnika, plyn, stavební technik, projekce, příprava a realizace investic, stavební úřad. Projektování v AutoCADu. Odborná praxe u zaměstnavatelů a v úřadech.

U všech maturitních oborů dělíme hodiny ČJ, MAT a CIJ pro kvalitní přípravu k maturitní zkoušce. Kroužky NJ a 3D tisku.

Obory vzdělávání s výučním listem (délka 3 roky)

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – také zaměření na plastikářské stroje a nástrojař

Zámečnické práce – seřizování, opravy a údržba strojů a zařízení. Svářečský kurz zdarma.

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů – zaměření obsluha CNC

Univerzální obrábění, včetně obsluhy CNC strojů, základy konstruování v CADu. Odborné stáže v zahraničních firmách.

O absolventy obou oborů je velmi velký zájem. Okamžité uplatnění.

 • 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

Základy elektrotechniky a elektroniky a aplikace v praxi. Elektrické přístroje a zařízení, rozvody, instalace. Zapojování, údržba a opravy. Zabezpečovací systémy. Robotika. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Bezproblémové uplatnění absolventů.

 • 33-56-H/01 Truhlář

Dřevěné konstrukce, nábytek, okna, podlahy, schody, obklady stěn a stropů. Ruční a strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Obsluha a seřizování strojů, obsluha CNC strojů. Kreslení v AutoCADu. Přeshraniční spolupráce.

 • 36-67-H/01 Zedník

Nové technologie a stavební systémy, zateplování staveb, obklady, dlažby, sádrokarton. O absolventy je velký zájem.

Praktické vyučování ve 3. ročníku ve firmách – část také v Rakousku. Odměna za produktivní činnost žáků.

Pro doplnění

Odborné exkurze a návštěvy specializovaných výstav a veletrhů. Odborné soutěže – oblastní, celostátní i mezinárodní kola. Přeshraniční výměny žáků. Zájmové kroužky pro žáky školy (robotika, 3D tisk, matematika na počítači) i základních škol (motivace pro povolání).

Europass – Dodatek k osvědčení o získané kvalifikaci v anglickém jazyce. Prospěchové stipendium TEO až 2 000 Kč/m.

Bohaté sportovní a kulturní aktivity. Stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže, dotace 500 Kč/ m.

Speciální kurzy – kurz svařování, obsluha vysokozdvižných vozíků, vyhláška č. 50/1978 Sb., další podle zájmu žáků.

Nové výukové prostory a dovybavení technologiemi. Inovace vzdělávání podporovaná digitálními technologiemi.

Největší výhodou naší školy je výborná komunikace se žáky a jejich rodiči. Oceníme zájem a aktivitu žáků, podpoříme jejich talent. Zajímá nás uplatnění absolventů – spolupracujeme se zaměstnavateli i s vysokými školami.

logo
Světce 1, Tachov
tel.: 374 616 351
info@sps-tachov.cz
www.sps-tachov.cz
Zobrazit více