Zavřít

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 17. 12. 2020 a 18. 2. 2021 vždy 15:00–17:00 hod. Stravování – pouze obědy ve vlastním stravovacím zařízení umístěném vedle školy, výběr ze dvou jídel. Cena za stravování – 31 Kč (1. ročník) a 33 Kč (2.–6. ročník). Šestileté gymnázium s povinnou volbou zaměření v posledním ročníku studia (2 profilace – humanitní, přírodovědná), po celou dobu studia povinný anglický jazyk, druhý jazyk z výběru NJ a ŠJ. Pro žáky zahraniční zájezdy, Wi-Fi připojení po celé budově školy, bezpečnost – vstup jen na čipy, kamerový systém v prostoru šaten, nápojový automat, výpůjční systém učebnic, užívání síťové kopírky, odborné exkurze, akce pro veřejnost. Po absolvování maturity Europass v anglickém a německém jazyce.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, L, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Naše škola je jednička); ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška6 let 60 46/30 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

Škola nabízející všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy.

Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání žáků nižšího a vyššího gymnázia, aby respektoval mezioborové vazby a zároveň prohluboval veškeré vědomosti, které žák nabyl předchozím studiem. Nově přijatí žáci si volí druhý cizí jazyk – povinně všichni studují angličtinu, druhou volbou může být němčina, ruština nebo španělština. Zároveň mají možnost zvolit do svého rozvrhu výuku situačního jednání, mluvnických a slohových cvičení, biologických nebo chemických praktik, klasické a digitální fotografie. Ve druhém ročníku volí z nabídky předmět, který neabsolvovali v ročníku předchozím. Na vyšším gymnáziu pak procházejí žáci volbou preferovaných předmětů celkem dvakrát, nabídka je velmi pestrá. Cílem našich pedagogů je svědomitě připravit všechny žáky na obě části současné podoby maturitní zkoušky, a umožnit jim tak studium na vysoké škole. Po úspěšném složení maturitní zkoušky obdrží absolventi naší školy zdarma tzv. Europass v anglickém a německém jazyce, kterým mohou prokázat své dosažené vzdělání při hledání zaměstnání v zahraničí.

Škola sídlí v budově, v níž došlo k mnoha modernizacím, které jsou ve prospěch žáků dlouhodobě využívány: individuální šatní skříňky, vstup do budovy za pomoci čipu (je využíván také ve vlastní školní jídelně), posilovna, herna, dvě učebny výpočetní techniky s internetovým připojením, wi-fi, laboratoř chemie, biologie a fyziky, fotokomora, jazykové učebny, třídy vybavené pro výuku hudební a výtvarné výchovy a další multimediální učebny.

Žáci se účastní mnoha všestranně zaměřených soutěží, prohlubují své jazykové schopnosti návštěvami cizojazyčných divadelních představení, poznávacími zájezdy do zahraničí a spoluprací s partnerskými školami. Mohou využívat nabídky zájmových kroužků (španělština, ruština, slovenština, latina, PC a další přírodovědně zaměřené), účastnit se jednání žákovského parlamentu, přijít s vlastními nápady. Na škole funguje výpůjční systém učebnic pro všechny ročníky.

Mezi žáky jsou oblíbené akce svázané s jejich vlastní aktivitou – sportovní Gymnaziáda, Studentská akademie, projekty Studenti sami sobě nebo žákům základních škol, Poslední zvonění, sportovní utkání, seznamovací kurz 1. ročníku, lyžařský kurz ve 3. ročníku a kurz vodní turistiky pro 5. ročníky.

logo
Pionýrská 1370, Tachov
tel.: 374 723 811
vedeni@gymtc.cz
www.gymtc.cz
Zobrazit více