Zavřít

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 27. 11. 2020, 28. 11. 2020 a 15. 1. 2021, nebo kdykoli po telefonické domluvě. Cena za stravování – snídaně a večeře 700 Kč/měsíc, obědy 600 Kč/měsíc. Ubytování v Domově mládeže SOŠ Stříbro. Obchodní akademie se zaměřením na Podnikání a služby cestovního ruchu. Škola získala mezinárodní certifikát kvality vzdělávání International Education Society – absolventi mohou obdržet Certifikát IES. Bezbariérový přístup do všech prostor školy. Vysoká úspěšnost žáků obou studijních oborů při státní maturitě.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 1300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Škola pro 21. století); ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 50/30 ČJ,M NE ANO
Obchodní akademie (Obchodní akademie se zaměřením na Podnikání a služby cestovního ruchu) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 29/23 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Škola s dlouholetou tradicí nabízí dva studijní obory zakončené maturitní zkouškou.

Pro nadané žáky z pátých tříd ZŠ studium osmiletého gymnázia. Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře. Studentům je od šestého ročníku umožněna profilace v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář atd.). Studenti prvního ročníku se učí jeden cizí jazyk a od druhého ročníku dva – angličtinu a němčinu. S výpočetní technikou studenti pracují již od prvního ročníku.

Pro absolventy ZŠ je určen druhý atraktivní a na trhu práce žádaný studijní obor. Je jím čtyřletá obchodní akademie se zaměřením na služby cestovního ruchu. Její absolventi jsou připravováni k dalšímu studiu na VŠ nebo VOŠ, ale zejména pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, peněžnictví, službách cestovního ruchu i pro uplatnění ve státní i veřejné správě.

Škola sídlí v moderní, nové budově. Každá učebna je vybavena počítačem s internetovým připojením. Ve škole je pět učeben s interaktivními tabulemi. K výuce výpočetní a informační techniky slouží dvě počítačové učebny. Další počítačová učebna slouží k výuce cizích jazyků jako jazyková laboratoř. Pro výuku přírodovědných předmětů jsou k dispozici fyzikální, chemická a biologická učebna s laboratořemi. Součástí školy je prostorná tělocvična, kvalitně vybavená posilovna a také venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Pro kulturně výchovné a vzdělávací pořady, včetně akcí pro veřejnost, lze využívat aulu s kapacitou 150 posluchačů, která je vybavená koncertním křídlem. Škola má vlastní jídelnu.

Do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup, budova je vybavena výtahem. Proto je umožněno studium i tělesně postiženým žákům.

Studenti školy se zapojují do řady dlouhodobých celostátních i mezinárodních projektů (Malí Debrujáři, studentská obchodní společnost – nadace Junior Achievement, Pražský studentský summit). Škola spolupracuje s partnerskými školami ve Francii a Německu. V rámci projektu Erasmus+ vybraní žáci obchodní akademie konají odbornou stáž v Londýně.

Škola získala jako vzdělávací instituce mezinárodní certifikaci International Education Society (IES). Od 24. 3. 2016 je držitelem certifikačního stupně „BBB“, což znamená, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání a je vysoce erudovanou a profesionálně vedenou institucí. Jako jedna z mála škol Plzeňského kraje splnila náročná kritéria hodnocení. Certifikát kvality informuje o dosažené úrovni kvality vzdělávání Gymnázia Stříbro ve vzdělávacích oborech obchodní akademie a osmileté gymnázium.

Školu charakterizuje plně aprobovaný, stabilní pedagogický sbor a kvalitní příprava ke státní maturitě projevující se velmi vysokou úspěšností u maturitní zkoušky.

Škola uzavřela smlouvu o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni. Cílem partnerství je rozvoj vzdělávání studentů i pedagogů.

logo
Soběslavova 1426, Stříbro
tel.: 374 630 240, 374 630 246
kantor@goas.cz
www.goas.cz
Zobrazit více