Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Poštovní adresa: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
Ředitel: Mgr. Milan Deredimos  Telefon: 374 630 240
Kontakt: Mgr. Milan Deredimos  Telefon: 374 630 246
Email: kantor@goas.cz
WWW: www.goas.cz
Druh školy: Gymnázium, Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 1300 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 70842582
REDIZO: 600009947

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Škola s dlouholetou tradicí nabízí dva studijní obory zakončené maturitní zkouškou.

Pro nadané žáky z pátých tříd ZŠ studium osmiletého gymnázia. Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře. Studentům je od šestého ročníku umožněna profilace v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář atd.). Studenti prvního ročníku se učí jeden cizí jazyk a od druhého ročníku dva – angličtinu a němčinu. S výpočetní technikou studenti pracují již od prvního ročníku.

Pro absolventy ZŠ je určen druhý atraktivní a na trhu práce žádaný studijní obor. Je jím čtyřletá obchodní akademie se zaměřením na služby cestovního ruchu. Její absolventi jsou připravováni k dalšímu studiu na VŠ nebo VOŠ, ale zejména pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, peněžnictví, službách cestovního ruchu i pro uplatnění ve státní i veřejné správě.

Škola sídlí v moderní, nové budově. Každá učebna je vybavena počítačem s internetovým připojením. Ve škole je pět učeben s interaktivními tabulemi. K výuce výpočetní a informační techniky slouží dvě počítačové učebny. Další počítačová učebna slouží k výuce cizích jazyků jako jazyková laboratoř. Pro výuku přírodovědných předmětů jsou k dispozici fyzikální, chemická a biologická učebna s laboratořemi. Součástí školy je prostorná tělocvična, kvalitně vybavená posilovna a také venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Pro kulturně výchovné a vzdělávací pořady, včetně akcí pro veřejnost, lze využívat aulu s kapacitou 150 posluchačů, která je vybavená koncertním křídlem. Škola má vlastní jídelnu.

Do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup, budova je vybavena výtahem. Proto je umožněno studium i tělesně postiženým žákům.

Studenti školy se zapojují do řady dlouhodobých celostátních i mezinárodních projektů (Malí Debrujáři, studentská obchodní společnost – nadace Junior Achievement, Pražský studentský summit). Škola spolupracuje s partnerskými školami ve Francii a Německu.

Škola získala jako vzdělávací instituce mezinárodní certifikaci International Education Society (IES). Od 24. 3. 2016 je držitelem certifikačního stupně „BBB“, což znamená, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání a je vysoce erudovanou a profesionálně vedenou institucí. Jako jedna z mála škol Plzeňského kraje splnila náročná kritéria hodnocení. Certifikát kvality informuje o dosažené úrovni kvality vzdělávání Gymnázia Stříbro ve vzdělávacích oborech obchodní akademie a osmileté gymnázium.

Školu charakterizuje plně aprobovaný, stabilní pedagogický sbor a kvalitní příprava ke státní maturitě projevující se velmi vysokou úspěšností u maturitní zkoušky.

Škola uzavřela smlouvu o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni. Cílem partnerství je rozvoj vzdělávání studentů i pedagogů.

logo
Soběslavova 1426, Stříbro
tel.: 374 630 240, 374 630 246
www.goas.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102100675

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Škola pro 21. století); ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 56/24 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Obchodní akademie (Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 39/23 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 29. 11. 2019, 30. 11. 2019 a 17. 1. 2020, nebo kdykoli po telefonické domluvě. Cena za stravování – 700 Kč/měsíc snídaně a večeře, 600 Kč/měsíc obědy. Ubytování v Domově mládeže SOŠ Stříbro. Obchodní akademie se zaměřením na Podnikání a služby cestovního ruchu. Škola získala mezinárodní certifikát kvality vzdělávání International Education Society – absolventi mohou obdržet Certifikát IES. Vysoká úspěšnost žáků obou studijních oborů při státní maturitě. Bezbariérový přístup do všech prostor školy. Škola organizuje výměnné pobyty v rodinách žáků partnerských škol ve Francii a v SRN.nahoru