Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Poštovní adresa: Karlovarská 1210/99, Bolevec, 323 00 Plzeň
Ředitel: PhDr. Ivana Křížová  Telefon: 378 015 111
Kontakt: Michaela Píšová  Telefon: 378 015 231
Email: zdravka@zdravka-plzen.cz
WWW: www.zdravka-plzen.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00669695
REDIZO: 600019675

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

Jsme státní školou, která úspěšně působí již 78 let v oblasti zdravotnického vzdělávání. Za rok 2018 jsme získali ocenění „Zdrávka roku“ a patříme mezi špičku zdravotnického školství v České republice.

Jsme maximálně otevřeni všem současným trendům v oblasti profesního vzdělávání v pomáhajících profesích. Učitelé jsou zapojeni do aktuálních výzev operačních programů a projektů v rámci programu Erasmus plus. Naši absolventi spolehlivě nacházejí uplatnění. Výchovně-vzdělávací cíle školy charakterizuje naše motto: „i my budeme jednou pacienty“.

Střední zdravotnická škola nabízí pro školní rok 2020/2021 tyto studijní obory

Žáci oboru praktická sestra získávají vědomosti pro poskytování ošetřovatelských služeb ve zdravotnických zařízeních. Žáci oboru laboratorní asistent mají hlavní uplatnění pro práci v laboratořích. Nejdůležitější odborné předměty jsou klinická biochemie, histologie, hematologie, mikrobiologie a epidemiologie. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených laboratořích školy a FN Plzeň.

Studijní obor zdravotnické lyceum připravuje uchazeče především ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, protože absolvování oboru zdravotnické lyceum neopravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez dalšího doplňujícího studia.

Studijní obor masér sportovní a rekondiční směřuje uchazeče k výkonu masérské praxe v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů ve studiích, fitness centrech, sportovních klubech, v lázeňských zařízeních, ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory.

Absolventi oboru asistent zubního technika se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a v soukromých zubních laboratořích.

Den otevřených dveří

20. 1. 2020 od 14.30 hod. v budově školy

Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2020

Bližší informace: studijní oddělení SZŠ – pí Píšová, tel.: 378 015 231, e-mail: pisova@zdravka-plzen.cz

logo
Karlovarská 99, Plzeň
tel.: 378 015 111
zdravka@zdravka-plzen.cz
www.zdravka-plzen.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110030966

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra (Praktická sestra)
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
90 272/118 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Laboratorní asistent (Laboratorní asistent)
53-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 68/42 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Asistent zubního technika (Asistent zubního technika)
53-44-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
28 0/0 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Zdravotnické lyceum (Zdravotnické lyceum)
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 107/56 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Masér sportovní a rekondiční (Masér sportovní a rekondiční)
69-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
15 62/26 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 20. 1. 2020 od 14:30 hod. Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. Cena stravování 80 Kč/den.nahoru