Poštovní adresa: Karlovarská 1210/99, Bolevec, 323 00 Plzeň
Ředitel: Ing. Irena Nováková  Telefon: 377 520 253
Kontakt: Ing. Jana Benešová, Ing. Jaroslav Kašpar  Telefon: 377 520 253, 377 822 314 (Křimice)
Email: dopskopl@dopskopl.cz, skola@dopskopl-kr.cz
WWW: www.dopskopl.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 69457930
REDIZO: 610100530

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110100549

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky (Diagnostika a servis silničních vozidel)
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/44 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Provoz a ekonomika dopravy (Drážní a městská doprava)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 22/22 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Provoz a ekonomika dopravy (Komplexní logistika)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 61/48 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Provoz a ekonomika dopravy (Letecké technologie)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 24/24 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Provoz a ekonomika dopravy (Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/20 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanizace a služby (Ekologie)
41-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 12/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanizace a služby (Požární prevence)
41-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 49/49 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Autotronik (Autotronik)
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 42/28 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Karosář (Autoklempíř)
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
30 11/11   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Autolakýrník (Autolakýrník)
23-61-H/01
Výuční list
3 roky
24 22/11   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
60 109/86   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Čalouník (Čalouník)
33-59-H/01
Výuční list
3 roky
15 1/0   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Železničář (Železničář)
37-52-H/01
Výuční list
3 roky
0 15/12   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání (Podnikání v dopravě); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
60 38/34 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2018 13:00–18:00 hod., 24. 11. 2018 8:00–13:00 hod. a 25. 1. 2019 13:00–18:00 hod. Do oborů s maturitní zkouškou žáci přijímáni na základě PZ dle MŠMT (CERMATu) a znalostí, vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání na ZŠ nebo víceletého gymnázia, u oboru Podnikání na SŠ. Do oborů s VL uchazeči přijímáni bez PZ dle hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo víceletého gymnázia (M a F – průměr za 8. a 9. ročník). Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání (mimo nástavbového oboru Podnikání). Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání).nahoru