Zavřít

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: vzhledem k epidemiologické situaci škola nepořádá. Studium tříletých a čtyřletých oborů – žáci z 9. třídy ZŠ, nástavba a zkrácené studium – žáci s VL (obory typu H) nebo vyšším vzděláním. V oborech Informační technologie, Telekomunikace, Mechanik elektrotechnik – informační technologie se studují 2 cizí jazyky – AJ + NJ nebo AJ + RJ. Čtyřleté obory AJ. Ve tříletých oborech AJ nebo NJ. Žáci oborů Mechanik elektrotechnik (všechna zaměření) a Mechanik instalatérských a elektrotech. zařízení mohou ve 3. r. vykonat závěrečnou zkoušku a získat VL na obor Elektrikář nebo Elektrikář silnoproud. Cena za stravování – celodenní strava 72 Kč (snídaně se svačinou 20 Kč, oběd 28 Kč, teplá večeře 24 Kč).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1100  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie v komerční praxi) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 40/29 ČJ,M NE ANO
Telekomunikace (Internet věcí a chytrá domácnost) 26-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Informační technologie) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 31/23 ČJ,M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 50/30 ČJ,M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 39/29 ČJ,M ANO NE
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) 39-41-L/02 Maturitní zkouška4 roky 30 39/24 ČJ,M ANO NE
Elektrikář (Elektrikář – slaboproud) 26-51-H/01 Výuční list3 roky 45 73/30 ANO NE
Elektrikář – silnoproud (Elektrikář – silnoproud) 26-51-H/02 Výuční list3 roky 45 94/55 ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 47/25 ANO NE
Nástavby:
Provozní technika (Provozní technika); Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 10/10 ČJ,M NE ANO
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika); VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 30 34/30 ČJ,M NE ANO
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika); Dálková; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška3 roky 30 2/4 ČJ,M NE ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář (Elektrikář); Dálková; VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list1 rok 120 120/120 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňský region je oblastí se značnou koncentrací elektrotechnického průmyslu. SOU elektrotechnické vzniklo 1. 7. 1999 sloučením dvou učilišť (SOU energetické a SOU č. 4) s bohatými zkušenostmi ve výuce elektrotechnických a energetických oborů.

Tato škola má ve Vejprnické ulici v Plzni-Skvrňanech k dispozici moderní školu, ubytovací a stravovací zařízení a rozsáhlý areál se sportovišti a odpočinkovými plochami.

Při výuce využíváme bohatých zkušeností získaných při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, Západočeskou univerzitou, ČEZ a ostatními firmami.

Studijní nabídka školy

Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v učebních oborech zakončených vyučením. Absolventům učebních oborů nabízí rozšiřující nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.

Jedná se o následující formy, směry a zaměření studia:

Denní studium určené absolventům základních škol

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou včetně získání výučního listu

 • Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení – studijní obor poskytuje teoretickou a praktickou přípravu zaměřenou na montáž, seřizování, opravy a zkoušení silnoproudých zařízení všeho druhu s řídicími, ovládacími, signalizačními, jisticími a elektronickými prvky, navíjení elektrických strojů a jejich zkoušení, údržba a opravy elektronických částí strojů a zařízení, opravy elektrických částí dopravních prostředků.
 • Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení – teoretická i praktická výuka je zaměřená na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizační, měřicí, regulační, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.
 • Mechanik elektrotechnik – informační technologie – obor se širokým základem a specializací ve vyšších ročnících. Žáci se učí navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, pracovat s aplikačním programovým vybavením, provádět diagnostické práce na elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky. Bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.
 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – interdisciplinární obor. Absolvent je připraven pro výkon technických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických rozvodů a zařízení, případně jako vedoucí technický pracovník, nebo se může uplatnit v samostatném podnikání.

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou

 • Telekomunikace – Informační a komunikační technologie – připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. V rámci tohoto oboru se student seznámí s návrhem, sestavením a údržbou HW. Dále se naučí pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením. Mimo jiné bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení. Po absolvování bude mít student možnost se uplatnit jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT, tester, technicko-administrativní pracovník, technický manažer, aj.
 • Informační technologie – Informační technologie v komerční praxi – připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. Samozřejmostí je precizní zvládnutí práce s daty a texty. Důraz je kladen na samostatnost a efektivitu. Pro kvalifikované vykonávání uvedených činností získává absolvent studiem široký odborný profil s dostatečnou adaptací, logickým myšlením a schopností aplikovat vědomosti při řešení problémů samostatně i v týmu. Je motivován soustavně se vzdělávat, trvale se zajímat o vývoj ve svém oboru studiem odborné literatury, používat racionální metody práce a důležité manažerské dovednosti. Odbornou praxí a dalším studiem si může dále zvyšovat kvalifikaci. Je dobře připraven na vysokoškolské studium. Po absolvování bude mít student možnost uplatnit se jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, obchodník s prostředky IT, technicko-administrativní pracovník, administrativní manažer, manažer IT aj.

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 • Elektrikář – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na slaboproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, chladírenský mechanik.
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektronických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro spotřební elektroniku, automatizační techniku a měřicí a regulační techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atp.
 • Elektrikář silnoproud – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na silnoproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektromontér, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik.

Nástavbové studium určené absolventům učebních oborů

 • Provozní elektrotechnika – denní i dálkové studium určené pro absolventy elektrooborů.
 • Provozní technika – dálkové studium určené pro absolventy strojních oborů.

Bližší informace rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech nebo při osobní návštěvě naší školy.

logo
Vejprnická 663/56, Plzeň
tel.: 377 308 103
weiszova@souepl.cz
www.souepl.cz
Zobrazit více