Církevní základní škola a střední škola Plzeň
Poštovní adresa: Táborská 2081/28, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Ředitel: Mgr. Kateřina Chejlavová  Telefon: 774 493 295, 734 646 994
Kontakt: Ing. Dagmar Dostálová, Mgr. Jana Fenclová  Telefon: 734 320 664, 739 664 776
Email: info@cisplzen.cz
WWW: www.cisplzen.cz
Zřizovatel: Církev
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 540 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ
IČ: 45331227
REDIZO: 600009785

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Církevní základní a střední škola Plzeň, Táborská 28

Několikanásobný držitel titulu Zelená škola Plzeňského kraje a titulu Ekoškola. Škola s dlouholetou tradicí maturitních oborů, jejichž cílem je pomáhat přírodě i člověku. Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.

Naší prioritou je rodinná atmosféra, individuální přístup učitelů, mimoškolní činnost pro talentované žáky, konzultační hodiny, možnost získání stipendia a podpora žáků se speciálními potřebami. Mezi formy výuky patří odborné exkurze, přednášky, projektové dny, žákovské projekty a především propracovaný systém odborných praxí zaměřený na reálné uplatnění v oboru. Škola nabízí výbornou vybavenost (kmenové učebny vybavené dataprojektory a vizualizéry, jazykovou učebnu, multimediální učebnu, terénní ekologickou základnu, laboratoř chemie a fyziky, laboratoř biologie, školní Akvateru, učebnu terapie, pečovatelský pokoj, cvičnou kuchyni, tělocvičny, běžeckou dráhu, knihovnu, školní bufet). Škola má výbornou dostupnost z plzeňského vlakového nádraží.

Škola dlouhodobě patří mezi ty školy v Plzeňském kraji, jejichž absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Ekologie a životní prostředí v denní a dálkové formě

Tento čtyřletý maturitní obor vychovává odborníky na problematiku ochrany životního prostředí s širokou možností uplatnění ve státní, soukromé i nevládní sféře. Většina absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ přírodovědného zaměření. Od druhého ročníku se žáci navíc zaměřují na Zájmové a záchranné chovy. Obor je určen pro žáky se zájmem o přírodu, především biologii a ekologii.

  • Sociální činnost v denní i dálkové formě

Tento čtyřletý maturitní obor reaguje na zvyšující se poptávku po pracovnících v sociálních službách. Studijní zaměření Pečovatelství a osobní asistence je orientován na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. Zaměřuje se na schopnost praktické pomoci, na teoretické znalosti potřebné pro komunikaci s klienty i pro zprostředkování kontaktu s úřady a institucemi.

Domov mládeže

Ubytování žáků poskytuje domov mládeže SPŠE Plzeň nebo zřizovatel školy. Nachází se v těsné blízkosti školy a nabízí pestrá sportovní a kulturní vyžití. Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Naše škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

logo
Táborská 2081/28, Plzeň
tel.: 774 493 295, 731 410 937
tel.: 377 418 501, 377 418 601 (domov mládeže)
info@cisplzen.cz
www.cisplzen.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108005623

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Zájmové a záchranné chovy)
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
26 52/26 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Sociální činnost (Pečovatelství a osobní asistence)
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 26/19 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 13. 12. 2019 a 18. 1. 2020 s doprovodným studentským programem v odborných učebnách, 12. 11. 2019 možnost zapojení uchazečů do odborných praxí. Prioritou školy je rodinná atmosféra, individuální přístup k žákům, mimoškolní činnost, konzultační hodiny, možnost získání stipendia a podpora žáků se speciálními potřebami. Je kladen důraz na odborné vyučování (od 1. ročníku odborné exkurze, jednodenní i týdenní odborné praxe). Uchazeči konají státní PZ, zohledňuje se prospěch ze ZŠ, zájmová činnost, účast v projektech a olympiádách apod. Stravování zajišťuje 13. ZŠ Plzeň v těsné blízkosti školy, cena oběda 27 Kč. Ubytování v těsné blízkosti školy na domově mládeže SPŠE Plzeň.nahoru