Zavřít

Církevní základní škola a střední škola Plzeň

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 13. 11. 2020, 11. 12. 2020 a 16. 1. 2021 s doprovodným studentským programem v odborných učebnách. Škola s dlouholetou tradicí. Prioritou je rodinná atmosféra, individuální přístup k žákům, mimoškolní činnost, konzultační hodiny, možnost stipendia a podpora žáků se speciálními potřebami. Je kladen důraz na odborné vyučování (od 1. ročníku odborné exkurze, jednodenní i týdenní odborné praxe). Uchazeči konají státní PZ, zohledňuje se prospěch ze ZŠ, zájmová činnost, účast v projektech a olympiádách apod. Stravování ve 13. ZŠ Plzeň v blízkosti školy, oběd 27 Kč. V budově školy bufet (celodenní provoz), nápojový a potravinový automat. Ubytování v těsné blízkosti školy domov mládeže SPŠE Plzeň. Zřizovatelem školy je Biskupství plzeňské.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 540 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Zájmové a záchranné chovy) 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 26 52/28 ČJ,M NE ANO
Sociální činnost (Sociální služby a pedagogika) 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 26 18/18 ČJ,M NE ANO
Dálkové studium:
Ekologie a životní prostředí (Zájmové a záchranné chovy); Dálková; DZŠ 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 0/0 ČJ,M NE ANO
Školné: 16 000 Kč
Sociální činnost (Sociální služby a pedagogika); Dálková; DZŠ 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 0/0 ČJ,M NE ANO
Školné: 16 000 Kč

Podrobné informace o škole

Církevní základní a střední škola Plzeň, Táborská 28

Několikanásobný držitel titulu Zelená škola Plzeňského kraje a titulu Ekoškola. Škola s dlouholetou tradicí maturitních oborů, jejichž cílem je pomáhat přírodě i člověku. Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.

Naší prioritou je rodinná atmosféra, individuální přístup učitelů, mimoškolní činnost pro talentované žáky, konzultační hodiny, možnost získání stipendia a podpora žáků se speciálními potřebami. Mezi formy výuky patří odborné exkurze, přednášky, projektové dny, žákovské projekty a především propracovaný systém odborných praxí zaměřený na reálné uplatnění v oboru. Škola nabízí výbornou vybavenost (kmenové učebny vybavené dataprojektory a vizualizéry, jazykovou učebnu, multimediální učebnu, terénní ekologickou základnu, laboratoř chemie a fyziky, laboratoř biologie, školní Akvateru, učebnu terapie, pečovatelský pokoj, cvičnou kuchyni, tělocvičny, běžeckou dráhu, knihovnu, školní bufet). Škola má výbornou dostupnost z plzeňského vlakového nádraží.

Škola dlouhodobě patří mezi ty školy v Plzeňském kraji, jejichž absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Ekologie a životní prostředí v denní a dálkové formě

Tento čtyřletý maturitní obor vychovává odborníky na problematiku ochrany životního prostředí s širokou možností uplatnění ve státní, soukromé i nevládní sféře. Většina absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ přírodovědného zaměření. Od druhého ročníku se žáci navíc zaměřují na Zájmové a záchranné chovy. Obor je určen pro žáky se zájmem o přírodu, především biologii a ekologii.

  • Sociální činnost v denní i dálkové formě

Tento čtyřletý maturitní obor reaguje na zvyšující se poptávku po pracovnících v sociálních službách. Studijní zaměření Pečovatelství a osobní asistence je orientován na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. Zaměřuje se na schopnost praktické pomoci, na teoretické znalosti potřebné pro komunikaci s klienty i pro zprostředkování kontaktu s úřady a institucemi.

Domov mládeže

Ubytování žáků poskytuje domov mládeže SPŠE Plzeň nebo zřizovatel školy. Nachází se v těsné blízkosti školy a nabízí pestrá sportovní a kulturní vyžití. Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Naše škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

logo
Táborská 2081/28, Plzeň
tel.: 774 493 295, 731 410 937
tel.: 377 418 501, 377 418 601 (domov mládeže)
info@cisplzen.cz
www.cisplzen.cz
Zobrazit více