Zavřít

Církevní základní škola a střední škola Plzeň

Církevní základní škola a střední škola Plzeň

Dny otevřených dveří

12. 11. 2021 on-line, 10. 12. 2021 on-line a 22. 1. 2022 s doprovodným studentským programem v odborných učebnách.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola s dlouholetou tradicí. Prioritou je rodinná atmosféra, individuální přístup učitelů, mimoškolní činnost pro talentované žáky, konzultační hodiny, možnost stipendia a podpora žáků se speciálními potřebami. Důraz kladen na odborné vyučování (od 1. ročníku odborné exkurze, jednodenní i týdenní odborné praxe). Uchazeči konají státní PZ, zohledňuje se prospěch ze ZŠ, zájmová činnost, účast v projektech a olympiádách. Stravování 13. ZŠ Plzeň v blízkosti školy. Ubytování domov mládeže SPŠE Plzeň v blízkosti školy. Škola má výbornou dostupnost z plzeňského vlakového nádraží. Zřizovatelem školy je Biskupství plzeňské.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 740 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Zájmové a záchranné chovy) 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 28 62/28 Statistika ČJ, M NE ANO
Sociální činnost (Sociální služby a pedagogika) 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 28 74/28 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Církevní základní a střední škola Plzeň, Táborská 28

Několikanásobný držitel titulu Zelená škola Plzeňského kraje a titulu Ekoškola. Škola s dlouholetou tradicí maturitních oborů, jejichž cílem je pomáhat přírodě i člověku. Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.

Naší prioritou je rodinná atmosféra, individuální přístup učitelů, mimoškolní činnost pro talentované žáky, konzultační hodiny, možnost získání stipendia a podpora žáků se speciálními potřebami. Mezi formy výuky patří odborné exkurze, přednášky, projektové dny, žákovské projekty a především propracovaný systém odborných praxí zaměřený na reálné uplatnění v oboru. Škola nabízí výbornou vybavenost (kmenové učebny vybavené dataprojektory a vizualizéry, jazykovou učebnu, multimediální učebnu, terénní ekologickou základnu, laboratoř chemie a fyziky, laboratoř biologie, školní Akvateru, učebnu terapie, pečovatelský pokoj, cvičnou kuchyni, tělocvičny, běžeckou dráhu, knihovnu, školní bufet). Škola má výbornou dostupnost z plzeňského vlakového nádraží.

Škola dlouhodobě patří mezi ty školy v Plzeňském kraji, jejichž absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

  • Obor Ekologie a životní prostředí v denní a dálkové formě

Tento čtyřletý maturitní obor vychovává odborníky na problematiku ochrany životního prostředí s širokou možností uplatnění ve státní, soukromé i nevládní sféře. Většina absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ přírodovědného zaměření. Od druhého ročníku se žáci navíc zaměřují na Zájmové a záchranné chovy. Obor je určen pro žáky se zájmem o botaniku, zoologii, biologii, ekologii a environmentální problémy.

  • Obor Sociální činnost v denní a dálkové formě

Tento čtyřletý maturitní obor reaguje na zvyšující se poptávku po pracovnících v sociálních službách. Studijní zaměření Sociální činnost a pedagogika je orientováno na péči o děti předškolního věku, seniory a osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na schopnost praktické pomoci, na teoretické znalosti potřebné pro komunikaci s klienty i pro zprostředkování kontaktu s úřady a institucemi.

  • Domov mládeže

Ubytování žáků poskytuje domov mládeže SPŠE Plzeň nebo zřizovatel školy. Nachází se v těsné blízkosti školy a nabízí pestrá sportovní a kulturní vyžití. Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Naše škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

logo
Táborská 2081/28, Plzeň
tel.: 774 493 295, 731 410 937
domov mládeže: 377 418 501, 377 418 601
info@cisplzen.cz
www.cisplzen.cz
Zobrazit více