Zavřít

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: so 14. 11. 2020 10:00–13:30 hod., PZ nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ v 11:00 hod., po 14. 12. 2020 10:00–14:30 hod., PZ nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ ve 13:00 hod., čt 14. 1. 2021 10:00–14:30 hod., PZ nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ ve 13:00 hod., prezentace s informacemi o studijních oborech – začátek vždy v 10:00 a 12:00 hod. Stravování – teplé obědy denně pro žáky, oběd 60 Kč, polévka 20 Kč. Školní kantýna v budově školy, provozní doba 7:15–13:30 hod. Ubytování – spolupracujeme s internáty v Plzni.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) 68-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 45 104/49 ČJ,M,TV ANO NE
Školné: 24 000 Kč
Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 28/11 ČJ,M ANO NE
Školné: 24 000 Kč

Podrobné informace o škole

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., plně odpovídá požadavkům na vzdělávání stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Poskytuje středoškolské odborné vzdělání s maturitní zkouškou bezpečnostně právního a sociálně právního zaměření.

Způsob, kvalita výuky a individuální přístup, který škola poskytuje, jsou předpokladem pro další rozvoj a vzdělávání studentů na vysokých školách. Moderní a inovativní forma výuky využívá vlastní interaktivní výukové programy JOKRYS a BLEDSCHOOL, které spojují požadavky moderní výuky a současné legislativy.

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Odborné předměty: Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova, Kriminologie, Kynologie, Aplikovaná psychologie.

V průběhu studia absolvují studenti branný, horolezecký, lyžařský a střelecký kurz.

Maturitní zkouška: Státní část + Profilová část – Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova (praktická část).

Uplatnění: Studenti se připravují k uplatnění zejména pro práci v resortech: Policie ČR, Armáda ČR, Vězeňská služba, obecní policie, justice, soukromé bezpečnostní služby.

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Odborné předměty: Právo, Právní administrativa, Sociální politika, Ekonomika a účetnictví, ICT, Katastrální správa, Jazykové praktikum.

V průběhu studia absolvují studenti adaptační a turistický kurz.

Maturitní zkouška: Státní část + Profilová část – Právo a právní administrativa (praktická část), katastrální správa a realitní činnost nebo sociální politika, účetnictví a ekonomika (praktická část).

Uplatnění: u institucí státní správy a samosprávy (katastrální úřady, realitní kanceláře, obecní a krajské úřady, oblasti justice, advokátní kanceláře), institucí Evropské unie a dalších soukromých subjektů v oblasti veřejné správy.

Přijímací řízení společné pro oba obory: přijímací řízení se koná v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk a Matematika (termíny budou upřesněny na webových stránkách školy).

Součástí přijímacího řízení pro obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je kondiční test (člunkový běh 4 x 10 m, skok daleký z místa, shyby, gymnastická sestava, 2minutový Jacíkův test).

Praxe během studia: studenti obou oborů absolvují v průběhu studia odbornou praxi v délce 20 dnů se zaměřením na požadavky daného oboru vzdělávání.

Školné: 2 000 Kč měsíčně.

logo
Tylova 988/18, Plzeň
tel.: 739 570 096
danuse.filipi@bp-akademie.cz
www.bezpecnostnepravniskola.cz
Zobrazit více