Poštovní adresa: Maltézské náměstí 476/14, Malá Strana, 118 44 Praha 1
Ředitel: MgA. Naděžda Ostřanská  Telefon: 255 719 571
Kontakt: MgA. Jiří Churáček  Telefon: 255 718 572
Email: kjd@kjd.cz
WWW: www.kjd.cz
Druh školy: Konzervatoř
Zřizovatel: Stát
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, IJ, NJ
IČ: 61387339
REDIZO: 600020738

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 61387339

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hudba
82-44-P/01
Absolutorium
6 let
15 20/12 TZ  ANO ANO
   
Zpěv
82-45-P/01
Absolutorium
6 let
10 30/11 TZ  ANO ANO
   

IZO 151032688

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
82-44-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
5 5/3 TZ  ANO NE
   
Ladění klavírů a kulturní činnost
82-44-J/01
Závěrečná zkouška
2 roky
5 10/7 TZ  ANO NE
   
Zkrácené studium:
Ladění klavírů a příbuzných nástrojů; MAT
82-44-M/02
Maturitní zkouška
2 roky
5    TZ  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 24. 10. 2018 10:00–15:00 hod.nahoru