Zavřít

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: Domažlice 16. 11. 2020 a 2. 12. 2020, Stod 16. 11. 2020 a 14. 1. 2021. Stravování Domažlice – jídelna v budově SOU – cena oběda 29 Kč, ubytování v DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Stod – jídelna v Komenského nám. 1, cena oběda 32 Kč, ubytování v DM, Plzeňská 322, 800 Kč/měsíc, celodenní stravování 87 Kč. Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ technické kroužky Mechatroniky, Elektro a 3D technologie, robotika a drony (listopad 2020–únor 2021). Možnost stáží a praxí v německých firmách u oboru Mechanik seřizovač. Strojírenské obory – ve 3. a 4. ročníku možná praxe ve firmách i mimo domažlický region. Absolventi získají Europass a mezinárodní certifikát IES, který umožní v českých a zahraničních firmách a po celém světě vyjednat konkrétní pracovní pozici.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 1800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 24/25 ČJ,M ANO NE
Mechanik seřizovač (Technologie zpracování plastů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 2/2 ČJ,M ANO NE
Gastronomie 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 0 3/0 ČJ,M ANO NE
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 12/12 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 5/6 ANO NE
Strojní mechanik (Obsluha lisů pro vstřikování plastů) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 2/2 ANO NE
Strojní mechanik (Nástrojař) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 1/1 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 10 0/0 ANO NE
Obráběč kovů (Obsluha CNC strojů) 23-56-H/01 Výuční list3 roky 20 43/43 ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik bezpečnostních a informačních systémů) (Stod) 26-52-H/01 Výuční list3 roky 12 21/21 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 43/37 ANO NE
Kuchař-číšník (Domažlice) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 48 30/32 ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 12 1/1 ANO NE
Kadeřník (Domažlice, Stod) 69-51-H/01 Výuční list3 roky 48 94/77 ANO NE
Nástavby:
Podnikání (Stod); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 0 24/24 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

 

O absolventy všech našich oborů je na trhu práce velký zájem.

Vycházíme z aktuálních potřeb podniků a firem. Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce jsme vybavili strojírenské dílny novými stroji (5osé CNC, robot, panely pneumatiky a hydrauliky, nové soustruhy a měřicí přístroje, 3D tiskárna, 3D skener). Škola je moderně vybavena (měřicí středisko, učebna mechatroniky, 2 počítačové a multimediální učebna i knihovna, interaktivní tabule, plazmový panel, dataprojektory, vizualizéry). Prakt. vyuč. probíhá ve vlastním kadeřnickém a kosmetickém salonu, v cvičné kuchyni a učebně stolničení, v truhlářské dílně, v dílnách strojírenských oborů a na smluvních pracovištích.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Připravíme na obsluhu obráběcích CNC strojů, jejich programování ve FANUCu, HEIDENHAINu, SINUMERIKu a k získání základů počítačového tech. kreslení (CAD). Možnost sponzorování firmou Kdynium, Kohout Kdyně, účast na odborných stážích v německých firmách, zapojení se do projektu Pneumatika – zvýšení kvalifikace absolventů o certifikát uznávaný v SRN.
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením technologie zpracování plastů. Ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, v jejichž výukovém středisku bude zčásti prováděn odborný výcvik, sponzorovaný obor se zaměřením firmou.
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby. Zabezpečujeme kurzy – gelové nehty, P-shine, masáž lávovými kameny, čokoládové masáže, japonské tetování, kurz trvalé na řasy, prodlužování řas aj.
 • 65-41-L/01 Gastronomie. Absolventi mohou vykonávat odborné gastronomické činnosti, provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídicí funkce v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání. V rámci studia probíhá barmanský, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně. Odborné stáže a pobyty v SRN.
 • 65-41-L/01 Gastronomie L0+H. Po třetím ročníku je možné získat výuční list v oboru Kuchař-číšník a pokračovat ve studiu oboru Gastronomie a získat vzdělání s maturitní zkouškou.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů. Velmi žádaný obor, zaměřen na obsluhu CNC strojů, sledování jejich provozu a kontrolu přesnosti obráběných součástí. Sponzorování žáků firmou Kdynium, Strojírny Kohout Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Strojní mechanik získá dovednosti při ručním zpracování kovů. Naučí se opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení, základům svařování a montážních prací. Sponzorování žáků firmami – ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou sponzorováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, ve které probíhá odborný výcvik. Firma se zabývá výrobou plastových dílů a výrobků pro medicínský průmysl.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření nástrojař – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou podporováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, SWA Stod.
 • 33-56-H/01 Truhlář. Žáci pracují přímo na zakázkách výroby nábytku, kuchyní a vestavěného nábytku. Dle výsledků na zakázkách získávají za svoji práci finanční odměnu.
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Pro zvýšení odbornosti zajišťujeme barmanský kurz, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně.
 • 69-51-H/01 Kadeřník. Škola organizuje kurzy odb. firem HairCare Professionals a Schwarzkopf, žákyně se učí ve školním kadeřnickém salonu, který je otevřen široké veřejnosti.
 • 66-51-H/01 Prodavač. Odborný výcvik bude konán ve spolupráci s Západočeským konzumním družstvem Sušice v prodejnách v síti COOP.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – jazykové, odborné, PC, kroužek sebeobrany, práce s drony, 3D tiskem aj.

Mezinárodní spolupráce – možnost praxí a odborných stáží v SRN. Odborné exkurze, adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.

Škola nabízí rekvalifikační kurzy – Obsluha CNC obráběcích strojů, Asistent kadeřníka, Kosmetička, Dílenský montážník nábytku a Obsluha dřevoobráběcích strojů pro výrobu nábytku.

Místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 322

Město Stod naleznete asi 20 km jihozápadně od Plzně ve směru na Domažlice.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 • 69-51-H/01 Kadeřník65-51-H/01 Kuchař-číšník. Odborný výcvik klade důraz na manuální dovednosti a aplikaci teoretických vědomostí při praktických činnostech.
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Součástí výuky jsou zabezpečovací systémy, automatizace a robotizace. Žáci se připravují v oblasti slaboproudé elektrotechniky a elektroniky. Výuka je zaměřena na informační a bezpečnostní elektronické systémy ochrany budov a majetku, zabezpečení vozidel, IP kamerových systémů, přístupových a docházkových systémů, ochraně dat a systémů CCTV, protipožární systémy, hardwarové vybavení, sestavování a opravy počítačů.

V Domažlicích i ve Stodě nabízíme žákům možnost stravování, ubytováníDM, široké veřejnosti pak služby školního kadeřnictví i kosmetického salonu a ve Stodě i školní restaurace. Absolventi získají certifikát o své kvalifikaci platný v celé EU – Europass, v případě zájmu Certifikát IES, který jim umožní získat zaměstnání v zahraničí. Platný je 20 let.

Dny otevřených dveří se budou konat v Domažlicích 16. 11. a 2. 12. 2020, ve Stodě 16. 11. 2020 a 14. 1. 2021 od 9 do 17 hodin. Zájemci o studium mohou navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli, se žáky, se zástupci firem.

logo
Prokopa Velikého 640, Domažlice
tel.: 379 410 620–49 (Domažlice)
tel.: 377 901 657, 377 901 306 (Stod)
skola@soudom.cz, skola@soudom-stod.cz
www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz
Zobrazit více