Zavřít

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Dny otevřených dveří

Domažlice 16. 11. 2022 a 7. 12. 2022, Stod 16. 11. 2022 a 19. 1. 2023, vždy od 9:00 do 15:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola pořádá technické kroužky Mechatroniky, Elektro a 3D technologie, robotika a drony pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (11/2022–02/2023). Stravování Domažlice – jídelna v budově SOU, cena 34 Kč za oběd. Ubytování v DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice. Stravování Stod – jídelna v Komenského nám. 1, cena 34 Kč za oběd. Ubytování v DM, Plzeňská 322, 1 200 Kč za měsíc, celodenní stravování 93 Kč. Žáci 1. ročníku oboru Strojní mechanik, Obráběč kovů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje získají sadu nářadí a při ubytování v DM slevu 500 Kč za měsíc. Absolventi získají po ukončení školy Europass, certifikát o své kvalifikaci platný v celé EU a mezinárodní certifikát IES.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 22/11 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač – zaměření technologie zpracování plastů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 1/1 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (+ 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) (Stod) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 15/14 Statistika ČJ, M ANO NE
Gastronomie (+ 65-51-H/01 Kuchař-číšník) 65-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
15 8/5 Statistika ČJ, M ANO NE
Kosmetické služby (Kosmetické služby) 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 14/12 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 9/0 Statistika ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 3/1 Statistika ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik – zaměření Nástrojař) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 6/3 Statistika ANO NE
Obráběč kovů (Obráběč kovů – zaměření na obsluhu CNC strojů) 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 42 40/20 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměření na automatizaci, robotizaci a bezpečnostní systémy) (Stod) 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 30/17 Statistika ANO NE
Truhlář (Truhlář) 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 25/21 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 16/15 Statistika ANO NE
Prodavač (Prodavač) 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 1/0 Statistika ANO NE
Kadeřník (Kadeřník) (Domažlice) 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 17 47/17 Statistika ANO NE
Kadeřník (Kadeřník) (Stod) 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 43 62/42 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

O absolventy všech našich oborů je na trhu práce velký zájem.

Vycházíme z aktuálních potřeb podniků a firem. Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce jsme vybavili strojírenské dílny novými stroji (5osé CNC, robot, panely pneumatiky a hydrauliky, nové soustruhy a měřicí přístroje, 3D tiskárna, 3D skener). Škola je moderně vybavena (měřicí středisko, učebna mechatroniky, 2 počítačové a multimediální učebna i knihovna, interaktivní tabule, plazmový panel, dataprojektory, vizualizéry). Prakt. vyuč. probíhá ve vlastním kadeřnickém a kosmetickém salonu, ve cvičné kuchyni a učebně stolničení, v truhlářské dílně, v dílnách strojírenských oborů, v dílnách elektrooborů, kde vyučujeme robotizaci, automatizaci a zabezpečovací techniku, a na smluvních pracovištích.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Připravíme na obsluhu obráběcích CNC strojů, jejich programování ve FANUCu, HEIDENHAINu, SINUMERIKu a k získání základů počítačového tech. kreslení (CAD). Možnost sponzorování firmou Kdynium, Strojírny Kohout Kdyně, účast na odborných stážích v německých firmách, zapojení se do projektu „Pneumatika a Logo řízení“ – zvýšení kvalifikace absolventů a certifikát IHK uznávaný v SRN.
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením technologie zpracování plastů. Ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, v jejichž výukovém středisku bude zčásti prováděn odborný výcvik, sponzorovaný obor se zaměřením firmy.
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby. Zabezpečujeme kurzy: gelové nehty, P-shine, masáž lávovými kameny, čokoládové masáže, japonské tetování, kurz trvalé na řasy, prodlužování řas aj.
 • 65-41-L/01 Gastronomie L0+H v zaměření 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Absolventi mohou vykonávat odborné gastronomické činnosti, provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídicí funkce v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání. Ve 3. ročníku mohou získat výuční list oboru Kuchař-číšník a pokračovat do čtvrtého ročníku a vykonat maturitní zkoušku. V rámci studia probíhá barmanský, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů. Velmi žádaný obor, zaměřen na obsluhu CNC strojů, sledování jejich provozu a kontrolu přesnosti obráběných součástí. Sponzorování žáků firmou Kdynium, Strojírny Kohout Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Strojní mechanik získá dovednosti při ručním zpracování kovů. Naučí se opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení, základům svařování a montážních prací. Sponzorování žáků firmami – Kdynium Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou sponzorováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, ve které probíhá odborný výcvik. Firma se zabývá výrobou plastových dílů a výrobků pro medicínský průmysl.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření nástrojař – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou podporováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, SWA Stod.
 • 33-56-H/01 Truhlář. Žáci pracují přímo na zakázkách výroby nábytku, kuchyní a vestavěného nábytku. Dle výsledků na zakázkách získávají za svoji práci finanční odměnu.
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Pro zvýšení odbornosti zajišťujeme barmanský kurz, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně.
 • 69-51-H/01 Kadeřník. Škola organizuje kurzy odb. firem HairCare Professionals a Schwarzkopf, žákyně se učí ve školním kadeřnickém salonu, který je otevřen široké veřejnosti.
 • 66-51-H/01 Prodavač. Odborný výcvik se koná ve spolupráci se Západočeským konzumním družstvem Sušice v prodejnách v síti COOP.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – jazykové, odborné, práce s drony, roboty, 3D tiskem aj.

Mezinárodní spolupráce – možnost praxí a odborných stáží v SRN. Odborné exkurze, adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.

Škola nabízí rekvalifikační kurzy: Obsluha CNC obráběcích strojů, Asistent kadeřníka, Kosmetička, Dílenský montážník nábytku a Obsluha dřevoobráběcích strojů pro výrobu nábytku.

Místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 245

Město Stod naleznete asi 20 km jihozápadně od Plzně ve směru na Domažlice.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik L0+H v zaměření 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Ve 3. ročníku mohou získat výuční list oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a pokračovat do čtvrtého ročníku a vykonat maturitní zkoušku. Absolvování zkoušky z vyhlášky č. 50 o odborné způsobilosti v elektronice.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 • 69-51-H/01 Kadeřník. Odborný výcvik klade důraz na manuální dovednosti a aplikaci teoretických vědomostí při praktických činnostech.
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Součástí výuky jsou zabezpečovací systémy, automatizace a robotizace. Žáci se připravují v oblasti slaboproudé elektrotechniky a elektroniky. Výuka je zaměřena na informační a bezpečnostní elektronické systémy ochrany budov a majetku, zabezpečení vozidel, IP kamerových systémů, přístupových a docházkových systémů, ochraně dat a systémů CCTV, protipožární systémy, hardwarové vybavení, sestavování a opravy počítačů.

V Domažlicích i ve Stodě nabízíme žákům možnost stravování, ubytováníDM, široké veřejnosti služby v nově rekonstruovaném a moderně vybaveném školním kadeřnickém a kosmetickém salonu, služby gastronomické. Absolventi získají certifikát o své kvalifikaci platný v celé EU – Europass, v případě zájmu Certifikát IES, který jim umožní získat zaměstnání v zahraničí. Platný je 20 let.

Dny otevřených dveří se budou konat v Domažlicích 16. 11. a 7. 12. 2022, ve Stodě 16. 11. 2022 a 19. 1. 2023 od 9 do 15 hodin. Zájemci o studium mohou navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli, se žáky, se zástupci firem.

logo
Prokopa Velikého 640, Domažlice
tel.: 379 410 620–649 (Domažlice)
tel.: 377 901 657, 377 901 306 (Stod)
skola@soudom.cz
skola@soudom-stod.cz
www.soudom.cz
www.soudom-stod.cz
Zobrazit více