Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Poštovní adresa: Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
Ředitel: Mgr. Zdeňka Buršíková  Telefon: 379 410 622 (Domažlice), 377 901 306 (Stod)
Kontakt: Eva Kinzlerová, Eva Zpěváková  Telefon: 379 410 620 (Domažlice), 377 901 657 (Stod)
Email: skola@soudom.cz, skola@soudom-stod.cz
WWW: www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 18230083
REDIZO: 600008941

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

O absolventy všech našich oborů je na trhu práce velký zájem.

Vycházíme z aktuálních potřeb podniků a firem. Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce jsme vybavili strojírenské dílny novými stroji (5osé CNC, robot, panely pneumatiky a hydrauliky, nové soustruhy a měřicí přístroje, 3D tiskárna, 3D skener). Škola je moderně vybavena (měřicí středisko, učebna mechatroniky, 2 počítačové a multimediální učebna i knihovna, interaktivní tabule, plazmový panel, dataprojektory, vizualizéry). Prakt. vyuč. probíhá ve vlastním kadeřnickém a kosmetickém salonu, v cvičné kuchyni a učebně stolničení, v truhlářské dílně, v dílnách strojírenských oborů a na smluvních pracovištích.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Připravíme na obsluhu obráběcích CNC strojů, jejich programování ve FANUCu, HEIDENHAINu, SINUMERIKu a k získání základů počítačového tech. kreslení (CAD). Možnost sponzorování firmou Kdynium, Kohout Kdyně, účast na odborných stážích v německých firmách, zapojení se do projektu Pneumatika – zvýšení kvalifikace absolventů o certifikát uznávaný v SRN.
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby. Zabezpečujeme kurzy: gelové nehty, P-shine, masáž lávovými kameny, čokoládové masáže, japonské tetování, kurz trvalé na řasy, prodlužování řas aj.
 • 65-41-L/01 Gastronomie. Absolventi mohou vykonávat odborné gastronomické činnosti, provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídicí funkce v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání. V rámci studia probíhá barmanský, somelierský, baristický a kurz studené kuchyně. Odborné stáže a pobyty v SRN.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů. Velmi žádaný obor, zaměřen na obsluhu CNC strojů, sledování jejich provozu a kontrolu přesnosti obráběných součástí. Sponzorování žáků firmou Kdynium, Strojírny Kohout Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Strojní mechanik získá dovednosti při ručním zpracování kovů. Naučí se opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení, základům svařování a montážních prací. Sponzorování žáků firmami – ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou sponzorováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, ve které probíhá odborný výcvik. Firma se zabývá výrobou plastových dílů a výrobků pro medicínský průmysl.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření nástrojař – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou podporováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, SWA Stod.
 • 33-56-H/01 Truhlář. Žáci pracují přímo na zakázkách výroby nábytku, kuchyní a vestavěného nábytku. Dle výsledků na zakázkách získávají za svoji práci finanční odměnu.
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Pro zvýšení odbornosti zajišťujeme barmanský kurz, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně.
 • 69-51-H/01 Kadeřník. Škola organizuje kurzy odb. firem HairCare Professionals a Schwarzkopf, žákyně se učí ve školním kadeřnickém salonu, který je otevřen široké veřejnosti.

Dvouletý obor vzdělání pro absolventy tříletých oborů zakončený maturitní zkouškou

 • 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium, dvouleté, zakončené maturitní zkouškou, též zaměření vlasová kosmetika.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – jazykové, odborné, PC, kroužek sebeobrany, práce s drony, 3D tiskem aj.

Mezinárodní spolupráce – možnost praxí a odborných stáží v SRN. Odborné exkurze, adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.

Škola nabízí rekvalifikační kurzy: Obsluha CNC obráběcích strojů, Asistent kadeřníka, Kosmetička, Dílenský montážník nábytku a Obsluha dřevoobráběcích strojů pro výrobu nábytku.

Místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 322

Město Stod naleznete asi 20 km jihozápadně od Plzně ve směru na Domažlice.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 • 69-51-H/01 Kadeřník65-51-H/01 Kuchař-číšník. Odborný výcvik klade důraz na manuální dovednosti a aplikaci teoretických vědomostí při praktických činnostech.
 • 26-52-H/01 Mechanik Informačních a bezpečnostních systémů – ŠVP (RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje). Žáci se připravují v oblasti slaboproudé elektrotechniky a elektroniky. Výuka je zaměřena na informační a bezpečnostní elektronické systémy ochrany budov a majetku, zabezpečení vozidel, IP kamerových systémů, přístupových a docházkových systémů, ochraně dat a systémů CCTV, protipožární systémy, hardwarové vybavení, sestavování a opravy počítačů.
 • Nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání probíhá v denní (dvouleté) i dálkové (tříleté) formě ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získají dovednosti potřebné pro výkon činností ekonomického charakteru a pro samostatné podnikání. Dálkové studium probíhá formou konzultací v rozsahu min. 200 hodin ve všední dny v odpoledních hodinách (2x týdně).

V Domažlicích i ve Stodě nabízíme žákům možnost stravování, ubytováníDM, široké veřejnosti pak služby školního kadeřnictví i kosmetického salonu a ve Stodě i školní restaurace. Absolventi získají certifikát o své kvalifikaci platný v celé EU – Europass, v případě zájmu Certifikát IES, který jim umožní získat zaměstnání v zahraničí. Platný je 20 let.

Dny otevřených dveří se budou konat v Domažlicích 15. 11. a 4. 12. 2019, ve Stodě 15. 11. 2019 a 16. 1. 2020 od 9 do 17 hodin. Zájemci o studium mohou navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli, se žáky, se zástupci firem.

logo
Prokopa Velikého 640, Domažlice
tel.: 379 410 620–649 (Domažlice)
tel.: 377 901 657, 377 901 306 (Stod)
skola@soudom.cz, skola@soudom-stod.cz
www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 18230083

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač)
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
45 22/22 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Gastronomie (Gastronomie)
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kosmetické služby (Kosmetické služby)
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 10/9 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojní mechanik (Strojní mechanik)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 12/12   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojní mechanik (Strojní mechanik, zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 7/7   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojní mechanik (Strojní mechanik, zaměření Nástrojař)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 6/6   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Obráběč kovů (Obráběč kovů)
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Obráběč kovů (Obráběč kovů, zaměření na obsluhu CNC strojů)
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 57/51   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Automatizace a robotizace) (Stod)
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 22/22   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Truhlář (Truhlář)
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 23/23   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 46/39   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kadeřník (Kadeřník) (Domažlice, Stod)
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 83/52   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání (Podnikání, zaměření Vlasová kosmetika) (Domažlice); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
6 6/6 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Podnikání (Podnikání) (Domažlice, Stod); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
24 23/23 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: Domažlice 15. 11. 2019 a 4. 12. 2019, Stod 15. 11. 2019 a 16. 1. 2020. Domažlice – stravování v jídelně v budově SOU (29 Kč/oběd), ubytování v DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice. Stod – stravování v jídelně Komenského náměstí 1 (32 Kč/oběd), ubytování v DM, Plzeňská 322 (800 Kč/měsíc, celodenní stravování 87 Kč). Škola pořádá technické kroužky mechatroniky, elektro a 3D technologie, robotika a drony určené pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (listopad 2019 – únor 2020). Možnost stáží a praxí v německých firmách u oboru Mechanik seřizovač. Všichni absolventi získají po ukončení školy Europass, certifikát o své kvalifikaci platný v celé EU a mezinárodní certifikát IES, který umožní v českých a zahraničních firmách a po celém světe vyjednat konkrétní pracovní pozici.nahoru