Zavřít

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Dny otevřených dveří

Domažlice 16. 11. 2021 a 8. 12. 2021, Stod 16. 11. 2021 a 20. 1. 2022.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola pořádá pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ technické kroužky Mechatroniky, Elektro a 3D technologie, robotika a drony (11/2021–2/2022). Domažlice – stravování v jídelně v budově SOU, cena oběda 29 Kč, ubytování možné v DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice. Stod – stravování v jídelně v Komenského nám. 1, cena oběda 34 Kč, ubytování v DM, Plzeňská 322, 1 000 Kč za měsíc, celodenní stravování 93 Kč. Žáci 1. ročníku oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů získají jako bonus sadu nářadí a slevu 500 Kč měsíčně na ubytování v DM. Žáci 1. ročníku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje získávají jako bonus sadu nářadí a v případě ubytování v DM také slevu 500 Kč měsíčně ve všech ročnících. Nový obor ve schvalovacím řízení 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik v zaměření L0 + H (26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) s možností získání výučního listu ve 3. ročníku a maturitní zkoušky ve 4. ročníku.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 29/23 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač – zaměření technologie zpracování plastů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 2/1 Statistika ČJ, M ANO NE
Gastronomie (65-51-H/01 Kuchař-číšník) 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 2/ Statistika ČJ, M ANO NE
Kosmetické služby (Kosmetické služby) 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 14/9 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 10/1 Statistika ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 8/4 Statistika ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik – zaměření Nástrojař) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 12 5/1 Statistika ANO NE
Obráběč kovů (Obráběč kovů – zaměření na obsluhu CNC strojů) 23-56-H/01 Výuční list3 roky 42 49/24 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměření na automatizaci, robotizaci a bezpečnostní systémy) (Stod) 26-52-H/01 Výuční list3 roky 24 38/22 Statistika ANO NE
Truhlář (Truhlář) 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 25/13 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 24/14 Statistika ANO NE
Prodavač (Prodavač) 66-51-H/01 Výuční list3 roky 12 7/7 Statistika ANO NE
Kadeřník (Kadeřník) (Domažlice) 69-51-H/01 Výuční list3 roky 17 49/19 Statistika ANO NE
Kadeřník (Kadeřník) (Stod) 69-51-H/01 Výuční list3 roky 43 53/43 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

O absolventy všech našich oborů je na trhu práce velký zájem.

Vycházíme z aktuálních potřeb podniků a firem. Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce jsme vybavili strojírenské dílny novými stroji (5osé CNC, robot, panely pneumatiky a hydrauliky, nové soustruhy a měřicí přístroje, 3D tiskárna, 3D skener). Škola je moderně vybavena (měřicí středisko, učebna mechatroniky, 2 počítačové a multimediální učebna i knihovna, interaktivní tabule, plazmový panel, dataprojektory, vizualizéry). Prakt. vyuč. probíhá ve vlastním kadeřnickém a kosmetickém salonu, v cvičné kuchyni a učebně stolničení, v truhlářské dílně, v dílnách strojírenských oborů a na smluvních pracovištích.

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Připravíme na obsluhu obráběcích CNC strojů, jejich programování ve FANUCu, HEIDENHAINu, SINUMERIKu a k získání základů počítačového tech. kreslení (CAD). Možnost sponzorování firmou Kdynium, Kohout Kdyně, účast na odborných stážích v německých firmách, zapojení se do projektu Pneumatika – zvýšení kvalifikace absolventů o certifikát uznávaný v SRN.
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením technologie zpracování plastů. Ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, v jejichž výukovém středisku bude zčásti prováděn odborný výcvik, sponzorovaný obor se zaměřením firmou.
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby. Zabezpečujeme kurzy: gelové nehty, P-shine, masáž lávovými kameny, čokoládové masáže, japonské tetování, kurz trvalé na řasy, prodlužování řas aj.
 • 65-41-L/01 Gastronomie v podobě L0+H, v zaměření 65-51-H/01 Kuchař-číšník, kdy současně s maturitním oborem probíhá výuka i výučního oboru Kuchař-číšník, po 3. ročníku si žáci mohou udělat výuční list. Absolventi mohou vykonávat odborné gastronomické činnosti, provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídicí funkce v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání. V rámci studia probíhá barmanský, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem:

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů. Velmi žádaný obor, zaměřen na obsluhu CNC strojů, sledování jejich provozu a kontrolu přesnosti obráběných součástí. Sponzorování žáků firmou Kdynium, Strojírny Kohout Kdyně.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Strojní mechanik získá dovednosti při ručním zpracování kovů. Naučí se opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení, základům svařování a montážních prací, hydrauliky, pneumatiky a robotizace.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou sponzorováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn, ve které probíhá odborný výcvik. Firma se zabývá výrobou plastových dílů a výrobků pro medicínský průmysl.
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření nástrojař – zdarma kurz svařování v ochranné atmosféře. Žáci jsou podporováni firmou Gerresheimer Horšovský Týn.
 • 33-56-H/01 Truhlář. Žáci pracují přímo na zakázkách výroby nábytku, kuchyní a vestavěného nábytku. Dle výsledků na zakázkách získávají za svoji práci finanční odměnu.
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Pro zvýšení odbornosti zajišťujeme barmanský kurz, someliérský, baristický a kurz studené kuchyně.
 • 69-51-H/01 Kadeřník. Škola organizuje kurzy odb. firem HairCare Professionals a Schwarzkopf, žákyně se učí ve školním kadeřnickém salonu, který je otevřen široké veřejnosti.
 • 66-51-H/01 Prodavač. Odborný výcvik bude konán ve spolupráci se Západočeským konzumním družstvem Sušice v prodejnách v síti COOP.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – jazykové, odborné, PC, práce s drony, 3D tiskem, 3D skenerem, robotizace aj.

Mezinárodní spolupráce – možnost praxí a odborných stáží v SRN. Odborné exkurze, adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.

Škola nabízí rekvalifikační kurzy: Obsluha CNC obráběcích strojů, Asistent kadeřníka, Kosmetička, Dílenský montážník nábytku a Obsluha dřevoobráběcích strojů pro výrobu nábytku.

Místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 245:

Město Stod naleznete asi 20 km jihozápadně od Plzně ve směru na Domažlice.

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem:

 • 69-51-H/01 Kadeřník, odborný výcvik klade důraz na manuální dovednosti a aplikaci teoretických vědomostí při praktických činnostech a probíhá v nově zrekonstruovaných prostorách učňovského kadeřnického salonu v ul. Plzeňská 29 ve Stodě.
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Součástí výuky jsou zabezpečovací systémy, automatizace a robotizace. Žáci se připravují v oblasti slaboproudé elektrotechniky a elektroniky. Výuka je zaměřena na informační a bezpečnostní elektronické systémy ochrany budov a majetku, zabezpečení vozidel, IP kamerových systémů, přístupových a docházkových systémů, ochraně dat a systémů CCTV, protipožární systémy, hardwarové vybavení, sestavování a opravy počítačů.

V Domažlicích i ve Stodě nabízíme žákům možnost stravování, ubytováníDM, široké veřejnosti pak služby školního kadeřnictví i kosmetického salonu a ve Stodě i školní restaurace. Absolventi získají certifikát o své kvalifikaci platný v celé EU – Europass, v případě zájmu Certifikát IES, který jim umožní získat zaměstnání v zahraničí. Platný je 20 let.

Dny otevřených dveří se budou konat v Domažlicích 16. 11. a 8. 12. 2021, ve Stodě 16. 11. 2021 a 20. 1. 2022 od 9 do 15 hodin. Zájemci o studium mohou navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli, se žáky, se zástupci firem.

logo
Prokopa Velikého 640, Domažlice
tel.: Domažlice: 379 410 620–41
tel.: Stod: 377 901 657, 377 901 306
skola@soudom.cz
skola@soudom-stod.cz
www.soudom.cz
www.soudom-stod.cz
Zobrazit více