Zavřít

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s. r. o.

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Od 1. 11. 2021 každé pondělí od 14:00 do 16:30 hod., dále pak 20. 11. 2021, 4. 12. 2021, 8. 1. 2022, 5. 2. 2022 a 19. 2. 2022 vždy sobota od 9:00 do 12:00 hod. Po telefonické domluvě kdykoli.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stravování zajištěno v budově školy. Cena za stravování – oběd 32 Kč. Úhrada školného dle Smlouvy o podmínkách studia dle výběru zákonného zástupce žáka. V budově školy zajištěn bezbariérový přístup. Výuka jednotlivých oborů vzdělávání probíhá v menších kolektivech tříd, proto je plně zajištěn individuální přístup pedagogů k potřebám studenta.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 2000  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Gymnázium) 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 25 10/8 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 18 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa, Provoz diplomatických služeb, Propagační grafika) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 24 10/7 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Kominík (Kominík) 36-56-H/01 Výuční list3 roky 15 1/1 Statistika ANO NE
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 3
Dálkové studium:
Obchodní akademie (Obchodní akademie); Dálková; DZŠ 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 15 10/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika); Dálková; DZŠ 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 /20 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 10/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Podnikání (Podnikání); Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 25 20/20 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Zkrácené studium:
Kominík (Kominík); VYU,MAT 36-56-H/01 Výuční list1 rok 35 15/15 Statistika ANO NE
Školné: 22 800 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika); Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška2 roky 70 70/70 Statistika ANO ANO
Školné: 26 400 Kč Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s. r. o., Staňkov

Naše škola nabízí:

Pro absolventy základních škol

79-41-K/41 Gymnázium ŠVP Gymnázium

Vzdělávací program je zaměřen na humanitní předměty a cizí jazyky.

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • přijetí hodnocení prospěchu, účast v soutěžích, JPZ
 • možnost studovat dle individuálního plánu

63-41-M/02 Obchodní akademie ŠVP Cestovní ruch, ŠVP Veřejná správa, ŠVP Propagační grafika, ŠVP Diplomatický protokol

 • čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • důraz je kladen na výuku odborných předmětů a cizích jazyků
 • přijetí hodnocení prospěchu, účast v soutěžích, JPZ
 • možnost studovat dle individuálního plánu

36-56-H/01 Kominík

 • tříleté denní studium zakončené výučním listem, zdravotní prohlídka

Pro absolventy tříletých učebních oborů

64-41-L/51 Podnikání

 • denní a dálková forma nástavbového studia, studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • studium je vlastně příprava na podnikání malých firem a přípravou pro obchodní zástupce firem, důraz je kladen na výuku odborných předmětů, výběr cizího jazyka dle vlastního výběru studentů

Pro výchovně vzdělávací proces dospělých

63-41-M/02 Obchodní akademie ŠVP Cestovní ruch, ŠVP Veřejná správa

 • dálková forma studia, výuka 2 soboty v měsíci
 • čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • důraz je kladen na výuku odborných předmětů a cizích jazyků

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • čtyřleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
 • dálková forma studia, výuka 2 soboty v měsíci
 • důraz je kladen na výuku odborných pedagogických předmětů
 • dvouleté zkrácené dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
 • dálková forma studia, výuka 1 sobotu v měsíci
 • podmínka maturitní vysvědčení z jiného oboru
 • důraz je kladen na výuku odborných pedagogických předmětů

36-56-H/01 Kominík

 • roční zkrácené studium zakončené výučním listem
 • podmínka výuční list, maturitní vysvědčení
 • zdravotní prohlídka
Trnkova 125, Staňkov
tel.: 773 971 313
bastlova@bean.cz
www.beanstankov.cz
Zobrazit více