Zavřít

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: od 9. 11. 2020 každé pondělí od 14:00 do 16:30 hod. Dále pak 14. 11. 2020, 28. 11. 2020, 9. 1. 2021 a 6. 2. 2021 vždy v so od 9:00 do 12:00 hod., návštěvu školy lze také domluvit na určitý den telefonicky. Stravování je zajištěno v budově školy. Cena za stravování – oběd 32 Kč. Úhrada školného se řídí dle Smlouvy o podmínkách studia dle výběru zákonného zástupce žáka. V budově školy je zajištěn bezbariérový přístup. Výuka jednotlivých oborů vzdělávání probíhá v menších kolektivech tříd, proto je plně zajištěn individuální přístup pedagogů k potřebám studenta.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 2000  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Gymnázium) 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 25 8/8 ČJ,M NE ANO
Školné: 18 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa, Provoz diplomatických služeb, Propagační grafika) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 24 7/7 ČJ,M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Kominík (Kominík) 36-56-H/01 Výuční list3 roky 15 0/0 ANO NE
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 3
Dálkové studium:
Obchodní akademie (Obchodní akademie); Dálková; DZŠ 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 15 10/10 ČJ,M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika); Dálková; DZŠ 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 0/20 ČJ,M ANO ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 0/0 ČJ,M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Podnikání (Podnikání); Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 25 20/20 ČJ,M NE ANO
Školné: 22 800 Kč Doporučený prospěch: 2
Zkrácené studium:
Kominík (Kominík); VYU,MAT 36-56-H/01 Výuční list1 rok 35 15/15 ANO NE
Školné: 22 800 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika); Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška2 roky 67 60/60 ANO ANO
Školné: 26 400 Kč Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s. r. o.

Naše škola zajišťuje výchovně vzdělávací proces mladé generace od 1. 9. 1995 a je jedinou soukromou střední odbornou školou v chodském regionu. Nabízí řadu výchovně vzdělávacích programů:

Pro absolventy základních škol

  • 79-41-K/41 Gymnázium (Gymnázium)

Vzdělávací program je zaměřen na humanitní předměty a cizí jazyky.

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Přijetí hodnocení prospěchu, účast v soutěžích, JPZ. Možnost studovat dle individuálního plánu.

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa, Propagační grafika, Diplomatický protokol)

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a cizích jazyků. Přijetí hodnocení prospěchu, účast v soutěžích, JPZ. Možnost studovat dle individuálního plánu.

  • 36-56-H/01 Kominík

Tříleté denní studium zakončené výučním listem. Přijetí hodnocení prospěchu. Zdravotní prohlídka.

Pro absolventy tříletých učebních oborů

  • 64-41-L/51 Podnikání

Denní a dálková forma nástavbového studia, studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studium je vlastně příprava na podnikání malých firem a přípravou pro obchodní zástupce firem, důraz je kladen na výuku odborných předmětů. Přijetí hodnocení prospěchu. Výběr cizího jazyka dle vlastního výběru studentů.

Pro výchovně vzdělávací proces dospělých

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa)

Dálková forma studia, výuka 2 soboty v měsíci. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a cizích jazyků.

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou. Dálková forma studia, výuka 2 soboty v měsíci. Důraz je kladen na výuku odborných pedagogických předmětů. Dvouleté zkrácené dálkové studium zakončené maturitní zkouškou. Dálková forma studia, výuka jednu sobotu v měsíci. Podmínka maturitní vysvědčení z jiného oboru. Důraz je kladen na výuku odborných pedagogických předmětů.

  • 36-56-H/01 Kominík

Roční zkrácené studium zakončené výučním listem. Podmínka výuční list, maturitní vysvědčení. Zdravotní prohlídka.

Pokud máte zájem získat podrobnější informace, obraťte se na nás.

Trnkova 125, Staňkov
tel.: 773 971 313
bastlova@bean.cz
www.obchodniakademie.cz
Zobrazit více