Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

DOD: 20.–21. 11. 2020 a 9. 1. 2021. Cena oběda 28 Kč, snídaně 24 Kč a večeře 28 Kč. Absolventi učebního oboru Elektrikář mohou po úspěšném ukončení nastoupit do druhého (resp. třetího) ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a dodělat si maturitu. Stejně tak absolventi učebního oboru Truhlář mohou nastoupit do maturitního oboru Nábytkářství a design interiéru.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1450  Kč/měsíc
  • Stravování 560 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 43/43 ČJ,M ANO ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 28/28 ČJ,M ANO ANO
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 21/21 ČJ,M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 18/18 ČJ,M ANO ANO
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Nábytkářství a design interiéru) 33-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 8/8 ČJ,M ANO ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 24 8/8 ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 48 34/34 ANO ANO
Truhlář (Nábytkář) 33-56-H/01 Výuční list3 roky 48 16/16 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová má dlouholetou tradici ve vzdělávání v oblastech elektrotechniky, informačních technologií, nábytkářství, strojírenství, ekonomiky, dopravy a logistiky.

Nové a moderní prostory pro výuku

V obou areálech má škola pro teoretickou výuku i odborný výcvik k dispozici kvalitní prostorové podmínky a moderní vybavení. Na jaře 2019 bylo otevřeno v areálu Habrmanova nové Centrum síťových technologií pro výuku IT technologií, elektroniky, robotiky a internetu věcí. Na podzim téhož roku byla v areálu Skalka otevřena moderní zámečnická dílna a v červnu 2020 nové centrum pro výuku manuální kovovýroby. Na podzim 2020 bude uvedena do provozu, rovněž v areálu Skalka, elektro laboratoř pro výuku silnoproudu a v areálu Habrmanova modelové kolejiště.

Zájmové kroužky

Žáci mohou navštěvovat kroužek elektrotechniky, železniční techniky a hardwaru, kde se naučí sestavovat počítače, poznávat komponenty, propojovat prvky nebo také řídit lokomotivu pomocí trenažéru. V kroužku robotiky se zabaví stavebnicemi Lego Mindstorm a programují roboty. Zájemcům o drobnou elektroniku je určen kroužek Bastl. Další kroužky se zaměřují na síťové technologie Cisco, hrátky s elektronikou nebo na sport.

Atraktivní stipendia a praxe

Pardubický kraj podporuje finančně žáky oboru strojní mechanik. Samotná škola poskytuje prospěchová stipendia v maturitních oborech podle pololetního průměru známek. Stipendia poskytují firmy RIETER, Správa železnic v programu nádraŽÁK, České dráhy v programu ČéDés, dále SCHAEFLER, METRANS, SOMA, CZ LOKO, AVX, Elektrizace železnic a další partneři. Všichni partneři pomáhají škole s moderním vybavením učebními pomůckami, zajišťují pro žáky také praxe a nabízejí stáže i možnost prázdninových brigád.

Sport a soutěže v mnoha podobách

Svou zdatnost si mohou žáci ověřit v adaptačních a dalších sportovních kurzech. V 2. ročníku vyrážejí žáci na lyžařské kurzy do Říček v Orlických horách, do Krkonoš a do Jeseníků. Moderní adrenalinové sporty jsou na programu na letním sportovním kurzu ve 3. ročníku. Během roku se žáci úspěšně zapojují do soutěží a turnajů v atletice, basketbalu, futsalu, florbalu či šplhu na laně. Škola má vlastní novou moderní sportovní halu a v sousedství areálu Skalka i atletický stadion a zimní stadion. V odborných soutěžích se žáci školy pravidelně umisťují na medailových místech. V nejprestižnější soutěži České ručičky v roce 2019 v oboru elektro zvítězil žák 3. ročníku učebního oboru elektrikář Vít Beran.

Vyhláška 50, řidičský a svářečský průkaz

Ve všech učebních i maturitních elektrotechnických oborech (s kódovým označením 26-xx-xx) získávají absolventi vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek (vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5). V oboru Provoz a ekonomika dopravy je součástí výuky předmět Řízení motorových vozidel a v oboru Strojní mechanik kurz sváření v ochranné atmosféře CO₂.

logo
Habrmanova 1540, Česká Třebová
tel.: 465 568 111 (areál Habrmanova)
tel.: 465 508 111 (areál Skalka)
vda@vda.cz
www.vda.cz

 

module

Zobrazit více