Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Poštovní adresa: Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Ředitel: Mgr. Jan Kovář  Telefon: 465 568 133
Kontakt: Petra Gremlicová, Dagmar Mikulecká  Telefon: 465 568 111, 465 508 420
Email: vda@vda.cz
WWW: www.vda.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 49314866
REDIZO: 600013162

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová má dlouholetou tradici ve vzdělávání v oblastech elektrotechniky, informačních technologií, nábytkářství, strojírenství, ekonomiky dopravy a logistiky.

Nový obor INTERNET VĚCÍ

Od školního roku 2018/2019 otevřela VOŠ a SŠ technická nový obor elektrotechnika – internet věcí. Internet věcí je nový moderní trend, který nabízí chytrá řešení – chytré domácnosti, inteligentní domy a města, chytrou elektroniku, přístroje, inteligentní a automatizovanou výrobu, průmysl 4.0 atd.

Zájmové kroužky

Žáci mohou navštěvovat kroužek elektrotechniky a hardware, kde se naučí sestavovat počítače, poznávat komponenty, propojovat prvky nebo také řídit lokomotivu pomocí trenažéru. V kroužku robotiky se zabaví stavebnicemi Lego Mindstorm a programují roboty. Zájemcům o drobnou elektroniku je určen kroužek Bastl. Další kroužky se zaměřují na síťové technologie Cisco, hrátky s elektronikou nebo na sport.

Atraktivní stipendia a praxe

Pardubický kraj podporuje obor strojní mechanik až do částky 600 Kč. Samotná škola poskytuje prospěchová stipendia v maturitních oborech podle pololetního průměru známek od 300 do 1 000 Kč. Společnost RIETER nabízí měsíčně žákům 3. a 4. ročníků 2 500 až 3 000 Kč. Správa železniční a dopravní cesty v programu nádraŽÁK 2 000 Kč. České Dráhy v programu ČéDés poskytují stejnou sumu, navíc mj. jízdné a ubytování v DM zdarma. SCHAEFLER nabízí částky od 400 do 2 000 Kč měsíčně a podobné částky nabízí i společnost METRANS, SOMA, CZ LOKO a další partneři. Všichni partneři školy zajišťují pro žáky také praxe a nabízejí stáže i možnost prázdninových brigád.

Sport v mnoha podobách

Svoji zdatnost si mohou žáci ověřit v adaptačních kurzech. V 2. ročníku vyrážejí žáci na lyžařské kurzy do Říček v Orlických horách a do Krkonoš. Moderní adrenalinové sporty jsou na programu na letním sportovním kurzu ve 3. ročníku. Přes rok se žáci úspěšně zapojují do soutěží a turnajů v atletice, basketbalu, futsalu, florbalu či šplhu na laně. Škola má vlastní novou moderní sportovní halu a v sousedství areálu Skalka i atletický stadion.

Vyhláška 50

Ve všech učebních i maturitních elektrotechnických oborech (s kódovým označením 26-xx-xx) získávají absolventi vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek (vyhláška 50/1978 Sb. § 5).

logo
Habrmanova 1540, Česká Třebová
tel.: 465 568 111 (areál Habrmanova)
tel.: 465 508 111 (areál Skalka)
vda@vda.cz
www.vda.cz

module 

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110032110

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 99/66 ČJ, M  ANO ANO
   
Elektrotechnika (Výkonové a trakční systémy, Zabezpečovací a elektronické systémy)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 57/28 ČJ, M  ANO ANO
   
Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě, Ekonomika v dopravě)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 46/18 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 37/22 ČJ, M  ANO ANO
   
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Nábytkářství a design interiérů)
33-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 5/4 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik (Zámečník se svářečským průkazem)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 16/4   ANO ANO
   
Elektrikář (Elektromechanik)
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 40/20   ANO ANO
   
Truhlář (Nábytkář)
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
48 37/15   ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; MAT, VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
24 0/0   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2018, 24. 11. 2018 a 12. 1. 2019. Cena oběda 28 Kč (snídaně 24 Kč, večeře 28 Kč). Střední škola technická má ve vzdělávání dlouholetou tradici. Škola se nachází ve dvou areálech – Habrmanova ulice a ulice Skalka. Škola má dobrou dopravní dostupnost. K výuce jsou využívány vynikající materiálně-technické a prostorové podmínky v obou areálech školy. Škola aktivně spolupracuje s významnými firmami regionu v oblasti poskytování stipendijních programů, zajištění praxí a budoucího uplatnění absolventů.nahoru