Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Poštovní adresa: Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Ředitel: Mgr. Jan Kovář  Telefon: 465 568 133
Kontakt: Petra Gremlicová, Dagmar Mikulecká  Telefon: 465 568 111, 465 508 420
Email: vda@vda.cz
WWW: www.vda.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 49314866
REDIZO: 600013162

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová má dlouholetou tradici ve vzdělávání v oblastech elektrotechniky, informačních technologií, nábytkářství, strojírenství, ekonomiky dopravy a logistiky.

Nové a moderní prostory pro výuku

V obou areálech má škola pro teoretickou výuku i odborný výcvik k dispozici kvalitní prostorové podmínky a moderní vybavení. Na jaře 2019 bylo otevřeno v areálu Habrmanova nové Centrum síťových technologií pro výuku IT technologií, elektroniky, robotiky a internetu věcí. V areálu Skalka bude ještě v letošním roce otevřena moderní zámečnická dílna, kovárna a dílna pro 1. ročníky oborů elektro a kovo.

Zájmové kroužky

Žáci mohou navštěvovat kroužek elektrotechniky, železniční techniky a hardware, kde se naučí sestavovat počítače, poznávat komponenty, propojovat prvky nebo také řídit lokomotivu pomocí trenažéru. V kroužku robotiky se zabaví stavebnicemi Lego Mindstorm a programují roboty. Zájemcům o drobnou elektroniku je určen kroužek Bastl. Další kroužky se zaměřují na síťové technologie CISCO, hrátky s elektronikou nebo na sport.

Atraktivní stipendia a praxe

Pardubický kraj podporuje finančně žáky oboru strojní mechanik. Samotná škola poskytuje prospěchová stipendia v maturitních oborech podle pololetního průměru známek. Stipendia poskytují firmy RIETER, Správa železniční a dopravní cesty v programu nádraŽÁK, České dráhy v programu ČéDés, dále SCHAEFLER, METRANS, SOMA, CZ LOKO, AVX, Elektrizace železnic a další partneři. Všichni partneři pomáhají škole s moderním vybavením učebními pomůckami, zajišťují pro žáky také praxe a nabízejí stáže i možnost prázdninových brigád.

Sport a soutěže v mnoha podobách

Svoji zdatnost si mohou žáci ověřit v adaptačních kurzech. V 2. ročníku vyrážejí žáci na lyžařské kurzy do Říček v Orlických horách a do Krkonoš. Moderní adrenalinové sporty jsou na programu na letním sportovním kurzu ve 3. ročníku. Přes rok se žáci úspěšně zapojují do soutěží a turnajů v atletice, basketbalu, futsalu, florbalu či šplhu na laně. Škola má vlastní novou moderní sportovní halu a v sousedství areálu Skalka i atletický stadion. V odborných soutěžích se žáci školy pravidelně umisťují na medailových místech. V nejprestižnější soutěži České ručičky v roce 2019 v oboru elektro zvítězil žák 3. ročníku učebního oboru elektrikář Vít Beran.

Vyhláška 50, řidičský a svářečský průkaz

Ve všech učebních i maturitních elektrotechnických oborech (s kódovým označením 26-xx-xx) získávají absolventi vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek (vyhláška 50/1978 Sb. § 5). V oboru provoz a ekonomika dopravy je součástí výuky předmět Řízení motorových vozidel a v oboru strojní mechanik kurz sváření v ochranné atmosféře CO2.

logo
Habrmanova 1540, Česká Třebová
tel.: 465 568 111 (areál Habrmanova)
tel.: 465 508 111 (areál Skalka)
vda@vda.cz
www.vda.cz

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110032110

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 92/56 ČJ, M  ANO ANO
   
Elektrotechnika (Výkonové a trakční systémy, Internet věcí)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 66/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě, Ekonomika v dopravě, Železniční doprava)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 43/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 33/15 ČJ, M  ANO ANO
   
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Nábytkářství a design interiéru)
33-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 9/7 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik (Zámečník se svářečským průkazem)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 26/18   ANO ANO
   
Elektrikář (Elektromechanik)
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 68/49   ANO ANO
   
Truhlář (Nábytkář)
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 34/15   ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; MAT, VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
24 0/0   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 22. 11. 2019, 23. 11. 2019 a 11. 1. 2020. Cena oběda 28 Kč, snídaně 24 Kč, večeře 28 Kč. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová má ve vzdělávání dlouholetou tradici. Škola se nachází ve dvou areálech – Habrmanova a Skalka. Škola má dobrou dopravní dostupnost. K výuce jsou využívány vynikající materiálně technické a prostorové podmínky v obou areálech školy. Škola aktivně spolupracuje s významnými firmami regionu v oblasti poskytování stipendijních programů, zajištění praxí a budoucího uplatnění absolventů.nahoru