Průmyslová střední škola Letohrad
Poštovní adresa: Komenského 472, 561 51 Letohrad
Ředitel: Ing. Jiří Štěpánek  Telefon: 465 676 311
Kontakt: Ing. Martin Prikner  Telefon: 465 676 335
Email: pss.kancelar@pssletohrad.cz
WWW: www.pssletohrad.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1150 Kč/měs
Stravování: 560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 49314912
REDIZO: 600013201

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Průmyslová střední škola Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad se zaměřuje na vzdělávání v technických oborech a nabízí jak čtyřleté maturitní a tříleté učňovské denní studium, tak i večerní nástavbové maturitní studium.

Více než 60 let tradice ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství je dnes zárukou kvalitní přípravy mladých lidí k dalšímu studiu na vysokých školách i do praktického života.

Vzdělávání zajišťujeme na dvou pracovištích.

Pracoviště střední průmyslové školy (SPŠ) v Komenského ulici se zaměřuje na čtyřleté denní studium zakončené maturitou:

  • 36-47-M/01 Stavebnictví (zaměření na pozemní stavitelství a architekturu nebo dopravní stavitelství)
  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (na jediné škole v Pardubickém kraji)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – strojírenský technik

Studium všech oborů je vhodné jak pro chlapce, tak i pro dívky. Absolventi i absolventky mají velice dobré pracovní uplatnění, nemají problémy se získáním zaměstnání.

Pracoviště středního odborného učiliště (SOU) v Ústecké ulici se zaměřuje na tříleté denní studium zakončené výučním listem (od září v nových učebnách):

  • 23-52-H/01 Nástrojař (s rozšířenou výukou obrábění a CNC, prospěchové stipendium)
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník) – prospěchové stipendium
  • 26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

a dále na tříleté večerní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

  • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
  • 23-43-L/51 Provozní technika

Studenti mají při výuce k dispozici špičkové vybavení odborných učeben, geodetických přístrojů a CNC učeben. Nabízíme možnost získání všech svářecích průkazů a osvědčení včetně evropských zkoušek dle ČSN EN 287-1.

Zájemcům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v moderním domově mládeže se zajištěným celodenním stravováním, ostatním studentům možnost poledního stravování. Domov mládeže, jídelna, ale také tělocvična jsou součástí školního areálu průmyslové školy.

U oborů denního studia nabízíme firemní stipendia až 3 000 Kč. Při výuce spolupracujeme s celou řadou významných firem.

Těšíme se na Vaši návštěvu při dnech otevřených dveří, nebo kdykoliv v době školního vyučování po předchozí domluvě.

logo logo
Komenského 472, Letohrad
tel.: 465 676 310
pss.kancelar@pssletohrad.cz
www.pssletohrad.cz

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 49314912

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 25/24 ČJ, M  NE ANO
   
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 29/29 ČJ, M  NE ANO
   
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 23/22 ČJ, M  NE ANO
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 10/10   ANO ANO
   
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 32/30   ANO ANO
   
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 38/24   ANO ANO
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
24 15/15   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní technika; Večerní; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 19/19 ČJ, M  NE ANO
   
Provozní elektrotechnika; Večerní; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
3 roky
30 8/8 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 22. a 23. 11. 2019, 17. a 18. 1. 2020, jinak kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Cena oběda 28 Kč, celodenní stravování 79 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže. 68 let tradice ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství. Výuka čtyřletých maturitních oborů probíhá v budově průmyslové školy v Komenského ulici 472, tel. 465 676 310. Výuka tříletých učebních oborů a na ně navazujícího nástavbového studia probíhá na odloučeném pracovišti SOU v Ústecké ulici 36, tel. 465 350 670. Pro obory denního studia máme firemní a prospěchová stipendia až do výše 3 050 Kč měsíčně.nahoru