Zavřít

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.

Dny otevřených dveří

16. 11. 2022, 23. 11. 2022, 10. 12. 2022 a 18. 1. 2023.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola s tradicí, moderní vzdělávání pro potřeby trhu, v rámci studia absolvování certifikovaných kurzů, menší třídní kolektivy, vstřícný přístup k žákům i rodičům, maturitní i učební obory pro školní rok 2023/2024 bez školného, akreditace v projektu Erasmus+, certifikace z anglického jazyka B1/B2/C1, školní projektové soutěže, kooperativní mezioborové vyučování, IT technologie. Stravování a ubytování poskytuje jiný subjekt.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 38/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Obchodník (Grafika v marketingu) 66-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 19/13 Statistika ČJ, M ANO ANO
Obchodník (Grafika v marketingu); Kombinovaná 66-41-L/01 Maturitní zkouška 5 let 10 ČJ, M ANO ANO
Školné: 15 000 Kč
Kosmetické služby (Výživové poradenství) 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 22/14 Statistika ČJ, M ANO ANO
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 40 3/2 Statistika ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 40 55/27 Statistika ANO ANO
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Výuční list 3 roky 40 21/14 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 41/28 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Kombinovaná; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 12/6 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 15 000 Kč
Zkrácené studium:
Operátor skladování; VYU 66-53-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO ANO
Školné: 15 000 Kč
Kadeřník; VYU 69-51-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO ANO
Školné: 15 000 Kč
Rekondiční a sportovní masér; VYU 69-53-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO ANO
Školné: 15 000 Kč
Rekondiční a sportovní masér; Kombinovaná; VYU 69-53-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO ANO
Školné: 15 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o. je škola s dlouholetou tradicí profesní přípravy, která stále sleduje nové trendy s cílem poskytovat kvalitní a moderní vzdělání.

Vzděláváme ve čtyřletých maturitních oborech Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (zaměření Veřejná správa a právní ad-ministrativa), Obchodník 66-41-L/01 NOVĚ (zaměření Grafika v marketingu), Kosmetické služby 69-41-L/01. Dále nabízím možnost studie tříletých učebních oborů s výučním listem - Kadeřník 69-51-H/01, Operátor skladování 66-53-H/01 a Re-kondiční a sportovní masér 69-53-H/01. Studijní i učební obory v denní formě jsou bez školného. Pro uchazeče s výučním listem nabízíme nástavbové studium – dvouletou denní a tříletou kombinovanou formu oboru Podnikání 64-41-L/51. V rámci studia jsou za výhodných podmínek organizovány certifikované kurzy včetně profesních kvalifikací, kterými mo-hou účastníci získat další profesi (živnostenský list).

V rámci projektu Erasmus+ zajišťujeme odborné stáže žákům. V průběhu studia mají žáci možnost absolvovat rozšiřující odborné kurzy a účastnit se různých soutěží. Žáci našich oborů jsou odborně připraveni na vlastní podnikání, na studium na vysokých školách i pro pracovní příležitosti na trhu práce.

Specifikem školy jsou menší třídní kolektivy, v nichž je věnována individuální péče každému, kdo ji potřebuje, či o ni požádá, a vstřícná, přátelská atmosféra, studium bez stresu a moderní způsoby ve vzdělávání. Škola také půjčuje a zajišťuje učebnice a studijní materiály. Výhodou je možnost pokračování v nástavbovém studiu na téže škole. Absolventi získávají Europass – osvědčení s platností v EU.
Samozřejmostí je přístup žáků k internetu prostřednictvím Wi-Fi, dotykové notebooky, učebny s PC All-in-one, interaktivní tabule.

Škola má akreditaci pro zkoušky profesních kvalifikací Skladník, Pokladní, Prodavač a Manažer prodeje. Dosažení všech kvalifikací umožňuje vykonat závěrečnou zkoušku a získat střední vzdělání s výučním listem v oboru Prodavač. Škola je akreditována i pro profesní kvalifikace Kadeřník, Sportovní masáž, Kosmetička, Manikérka a nehtová designérka, Pedi-kérka a nehtová designérka, Vizážistka.

Škola rozšiřuje vzdělávací nabídku o možnost zkráceného vzdělávání s výučním listem (Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér).

Prohlídka školy je možná ve dnech otevřených dveří a kdykoli po předběžné domluvě.

logo

nám. Bohuslava Martinů 95, Polička
tel.: 461 725 935
info@ssospolicka.cz
www.ssospolicka.cz

module