Zavřít

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 26. 11. 2020 a 14. 1. 2021 a kdykoli po dohodě. Nově nabízíme unikátní obor Technické lyceum zaměřený na letectví, je připravován ve spolupráci s Aeroklubem ČR, Letec. ústavem VUT Brno, Ústavem letecké dopravy ČVUT Praha, EEA Tech spol. s r. o. Staré Město u M. Třebové, zabývající se opravami a údržbou letadel a je jedním z předních servisních středisek letecké techniky v Evropě. Výuka díky tomu bude propojena s reálným prostředím zaměstnavatelů a s technickými fakultami vys. škol. Možnost absolvovat plachtařský a parašutistický kurz na letišti M. Třeb. Stravování poskytuje jiný subjekt. Cena oběda 29 Kč, celodenní stravování – snídaně 26 Kč, oběd 29 Kč a večeře 27 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 580 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 34/21 ČJ,M NE ANO
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 37/29 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová

Nabídka oborů

  • 79-41-K/81 Gymnázium

Obor je zaměřen všeobecně, žáci si volí semináře dle svého budoucího zaměření.

  • 78-42-M/01 Technické lyceum

Unikátní obor Technické lyceum se zaměřením na letectví je koncipován podle současných potřeb leteckých odvětví.

Od 4. ročníku si žáci volí specializaci na letecký provoz nebo leteckou techniku. Odborná výuka je připravena a vyučována odborníky z praxe a z vysokých škol.

Uplatnění – provozní, technické a ekonomické služby v oblasti civilního letectví, v letecké dopravě a ve službách leteckých podniků.

Bohatá nabídka volnočasových aktivit v Moravské Třebové.

logo
Svitavská 310/16, Moravská Třebová
tel.: 731 155 347
a.plocova@gmt.cz
www.gmt.cz
module
Zobrazit více