Zavřít

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 23. a 24. 10. 2020, 4. a 5. 12. 2020 a 8. 1. 2021. Žáci maturitního oboru bezplatně získají řidičský průkaz sk. B, T, C a svářečský průkaz pro svařování el. obloukem. Opravář zemědělských strojů bezplatně získá řidičský průkaz skupiny B, T, C a svářečský průkaz pro svařování plamenem a el. obloukem. Strojní mechanik bezplatně získá svářečský průkaz pro svařování el. obloukem. Praxe v dílnách školy a smluvních firmách. Žáci učebních oborů mohou získat krajská stipendia. Nepovinné kurzy – obsluha sklízecí mlátičky, vysokozdvižného vozíku, další kurzy svařování (např. CO₂, nerez). Stravování v areálu školy – oběd 36 Kč, snídaně 17 Kč, svačina 12 Kč, večeře 34 Kč a druhá večeře 15 Kč. Ubytování ve vlastním DM.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 720 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanizace a služby 41-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 29 0/0 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 0/0 ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 60 55/55 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139


Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice – Učíme pro život

Poslání školy

Vzděláváme a vychováváme široce zaměřené odborníky. Absolventi se orientují na trhu práce a nacházejí uplatnění ve firmách, u živnostníků nebo jako soukromí podnikatelé., někteří pokračují ve studiu a získávají maturitní zkoušku.

Odcházejí od nás profesně zdatní a společensky odpovědní lidé. Dbáme na zdravé školní klima, poskytujeme žákům příjemné prostředí, komplexní soubor služeb a individuální přístup.

Základními hodnotami jsou slušnost, spravedlnost, důslednost a zdravé sebehodnocení.

Střední oborné učiliště zemědělské Chvaletice je škola s dlouhou tradicí a do života i do praxe vyslala nepřebernou řadu absolventů.

Proč do Chvaletic

Vybavený areál
Naší výhodou je vlastní plně vybavený areál, který zahrnuje školu, dílny odborného výcviku se svařovnou a autoškolou, moderní školní jídelnu, domov mládeže s klubovnou, posilovnou a kuchyňkou a sportovní areál.

Otevřené školní klima
Jsme školou rodinného typu, ve které se všichni vzájemně známe a setkáváme. Tím se nám daří předcházet anonymitě a budovat otevřené školní klima pro žáky i rodiče. Nejrůznější exkurze, předváděcí akce odborných firem, projekty, workshopy, sportovní soutěže, volnočasové činnosti a výlety přinášejí žákům i jejich učitelům zážitky, na které se nezapomíná. Naopak se k nim při častém setkávání s absolventy opakovaně vracíme.

Škola se zapojuje do mnoha projektů, které podporují polytechnické vzdělávání, gramotnosti, kariérové poradenství, a do preventivních programů, pořádá adaptační pobyty a lyžařský kurz.

Informujeme prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.

Benefity
Záuční listy

Svářečské průkazy

Řidičské průkazy B, T, C

Europass k výučnímu listu

Stipendium -obor Opravář zemědělských strojů je zařazen do stipendijního programu Pardubického kraje

Podíl žáků na produktivní práci

Duální výuka, praxe v reálných firmách

Dostupnost – Chvaletice jsou na hlavní železniční trati

Široké uplatnění v praxi
Žáci učebního oboru se uplatňují v profesích opraváře strojů i automobilů, ale i řidiče, svářeče, a to jak v zemědělském provozu, tak i – NAVZDORY NÁZVU UČEBNÍHO OBORU – v autodílnách, dílnách strojního či stavebního zaměření, v dopravě a skladovém hospodářství, ve službách.

Žáci maturitního oboru jsou připraveni na pozici technika provozu a služeb v oblasti zemědělství, opravárenství, stavebního a strojního průmyslu, v dopravě a na soukromé podnikání nebo studiu na vysoké škole.

Obory

Opravář zemědělských strojů - tradiční technicky zaměřený obor – široká náplň - příprava na „devatero řemesel“

Žáci procházejí zámečnickou, klempířskou, instalatérskou, kovářskou prací, naučí se ručně i strojně obrábět materiály a získávají záuční listy v oborech klempíř, kovář a soustružník.

Provádějí montážní a automechanické práce.

Zdarma jako součást výuky získávají řidičské průkazy na osobní a nákladní auto a traktor a svářečská oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem.

V nepovinných předmětech lze získat oprávnění pro obsluhu sklízecí mlátičky, vysokozdvižného vozíku nebo oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře.

Mechanizace a služby – obor zakončený maturitní zkouškou – zajímavá kombinace teoretické výuky s praktickým vyučováním v provozu – vhodné pro podnikání nebo studium na VŠ

Příprava je zaměřena na zajišťování provozní spolehlivosti a efektivní využívání techniky, na organizaci a provádění servisní a opravárenské činnosti s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového vybavení. Důraz je kladen na získávání organizačních, řídících a ekonomických kompetencí.

Součástí studia je získání svářečského oprávnění (elektrický oblouk) a řidičských průkazů na osobní a nákladní automobil a traktor, a to zdarma jako součást výuky.

V nepovinných předmětech lze získat oprávnění pro obsluhu sklízecí mlátičky nebo vysokozdvižného vozíku.

Žižkova 139, Chvaletice
tel.: 466 985 597, 720 943 328
skola@souzchvaletice.cz
www.souzchvaletice.cz
module
Zobrazit více