Zavřít

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 27.–28. 11. 2020 a 15.–16. 1. 2021. Škola realizuje kurzy svařování – ocel, plast, pájení mědi. Stravování v areálu školy – oběd 30 Kč, snídaně 13 Kč, svačina 11 Kč a večeře 30 Kč. Ubytování ve vlastním DM.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 Maturitní zkouška4 roky 48 74/40 ČJ,M ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 30 38/25 ANO NE
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 Výuční list3 roky 30 43/17 ANO NE
Kominík 36-56-H/01 Výuční list3 roky 10 8/4 ANO NE
Nástavby:
Technik plynových zařízení a tepelných soustav; VYU 36-45-L/52 Maturitní zkouška2 roky 30 27/20 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a montážní práce v oblasti technických zařízení budov – plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin – komíny, energetika a tepelné hospodářství.

V areálu školy, jež tvoří uzavřený komplex, je kromě budovy školy a dílenských pracovišť také domov mládeže s jídelnou. Součástí areálu je moderně vybavená tělocvična, posilovna, tenisové kurty, počítačové učebny, specializované učebny plynových spotřebičů a svařovny pro svařování kovů i plastů. Samozřejmostí je Wi-Fi pokrytí celého areálu školy.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
  • 36-52-H/01 Instalatér
  • 36-56-H/01 Kominík

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku)

Dvouletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi všech oborů jsou na trhu práce velmi žádaní. Narůstající poptávka po technicích a řemeslnících se projevuje v zájmu firem z regionu i společností s celostátní i mezinárodní působností, které se zabývají činnostmi v oblasti plynárenství, technických zařízení, montáží rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení a spalinových cest, instalací sanitárních zařizovacích předmětů a připojování plynových spotřebičů a tepelných čerpadel včetně jejich servisu a údržby.

Praxe

Škola dlouhodobě usiluje o propojení teorie a praxe aktivní spoluprací s více než padesáti firmami a společnostmi, které poskytují sponzorskou podporu a zajišťují odbornou praxi žáků. Hlavním partnerem školy je společnost GasNet, která podporuje žáky oboru Mechanik plynových zařízení formou stipendií, zajištěním odborných praxí v rámci celé ČR a dalšími vzdělávacími aktivitami. Jedná se např. o firemní dny, HR semináře, ve kterých se žáci připravují na to, jak uspět ve výběrových řízeních, nebo exkurze a stáže na pracovištích společnosti. Absolventi stipendijního programu mají ve společnosti GasNet zajištěné pracovní uplatnění na startovacích pozicích a perspektivu profesního růstu. Dalším z hlavních partnerů a sponzorů školy je společnost Pražská plynárenská, která nabízí absolventům školy stipendijní program a perspektivní pracovní uplatnění.

logo
Poděbradská 93, Pardubice
tel.: 466 798 656
sekretariat@souplyn.cz
www.souplyn.cz
modulemodulemodule

 

 

Zobrazit více