Zavřít

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Videa

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola realizuje kurzy svařování (plasty, kovy), pájení mědi. Společnost GasNet a Pražská plynárenská, a. s. nabízí žákům zapojení do stipendijních programů. Škola nabízí žákům finanční odměny při splnění prospěchových kritérií v rámci motivačního programu. Stravování v areálu školy – oběd 40 Kč, snídaně 17 Kč, svačina 15 Kč a večeře 40 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 38/19 Statistika ČJ, M ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 63/26 Statistika ANO NE
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 Výuční list 3 roky 30 42/21 Statistika ANO NE
Kominík 36-56-H/01 Výuční list 3 roky 7 5/4 Statistika ANO NE
Nástavby:
Technik plynových zařízení a tepelných soustav; VYU 36-45-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 30 30/24 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a montážní práce v oblasti technických zařízení budov – plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin – komíny, energetika – obnovitelné zdroje energií a tepelné hospodářství včetně tepelných čerpadel.

V areálu školy, jež tvoří uzavřený komplex, je kromě budovy školy a dílenských pracovišť také domov mládeže s jídelnou. Součástí areálu je moderně vybavená tělocvična, posilovna, tenisové kurty, počítačové učebny, specializované učebny plynových spotřebičů a svařovny pro svařování kovů i plastů. Samozřejmostí je Wi-Fi pokrytí celého areálu školy.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
  • 36-52-H/01 Instalatér
  • 36-56-H/01 Kominík

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku)

Dvouletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi všech oborů jsou na trhu práce velmi žádaní. Narůstající poptávka po technicích a řemeslnících se projevuje v zájmu firem z regionu i společností s celostátní i mezinárodní působností, které se zabývají činnostmi v oblasti plynárenství, technických zařízení, montáží rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení a spalinových cest, instalací sanitárních zařizovacích předmětů a připojování plynových spotřebičů a tepelných čerpadel včetně jejich servisu a údržby.

Praxe GasNet

Škola dlouhodobě usiluje o propojení teorie a praxe aktivní spoluprací s více než padesáti firmami a společnostmi, které poskytují sponzorskou podporu a zajišťují odbornou praxi žáků. Hlavním partnerem školy je společnost GasNet, která podporuje žáky oboru Mechanik plynových zařízení formou stipendií, zajištěním odborných praxí v rámci celé ČR a dalšími vzdělávacími aktivitami. Jedná se např. o firemní dny, HR semináře, ve kterých se žáci připravují na to, jak uspět ve výběrových řízeních, nebo exkurze a stáže na pracovištích společnosti. Absolventi stipendijního programu mají ve společnosti GasNet zajištěné pracovní uplatnění na startovacích pozicích a perspektivu profesního růstu.

Praxe Pražská plynárenská

Škola dlouhodobě usiluje o propojení teorie a praxe aktivní spoluprací s více než padesáti firmami a společnostmi, které poskytují sponzorskou podporu a zajišťují odbornou praxi žáků i profesní růst pedagogických pracovníků. Jedním z hlavních partnerů a sponzorů školy je společnost Pražská plynárenská, která nabízí absolventům školy stipendijní program a perspektivní pracovní uplatnění.

logo
Poděbradská 93, Pardubice
tel.: 466 798 656, 731 169 705
sekretariat@souplyn.cz
www.souplyn.cz
module

Pražská plynárenská, a. s.

module

GasNet, s. r. o.

module
Zobrazit více