Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Poštovní adresa: Poděbradská 93, Polabiny, 530 09 Pardubice
Ředitel: Mgr. Martin Valenta  Telefon: 466 798 656
Kontakt: Dagmar Slavíková  Telefon: 731 169 705
Email: slavikova@souplyn.cz
WWW: www.souplyn.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1400 Kč/měs
Stravování: 560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 15050670
REDIZO: 600012484

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a montážní práce v oblasti technických zařízení budov – plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin – komíny, energetika.

V areálu školy, jež tvoří uzavřený komplex, je kromě budovy školy a dílenských pracovišť také domov mládeže s jídelnou. Součástí areálu je moderně vybavená tělocvična, posilovna, tenisové kurty, počítačové učebny, specializované učebny plynových spotřebičů a svařovny pro svařování kovů i plastů. Samozřejmostí je Wi-Fi pokrytí celého areálu školy.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
  • 36-52-H/01 Instalatér
  • 36-56-H/01 Kominík

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem

  • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (žáci mají možnost získat ve třetím ročníku výuční list v oboru vzdělání Instalatér)

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku

Dvouletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi uvedených oborů jsou na trhu práce velmi žádaní. Narůstající poptávka po technicích a řemeslnících se projevuje v zájmu firem z regionu i společností s celostátní i mezinárodní působností, které se zabývají činnostmi v oblasti plynárenství, technických zařízení, montáží rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení a spalinových cest, instalací sanitárních zařizovacích předmětů a připojování plynových spotřebičů a tepelných čerpadel včetně jejich servisu a údržby.

Praxe

Škola dlouhodobě usiluje o propojení teorie a praxe aktivní spoluprací s více než padesáti firmami a společnostmi, které poskytují sponzorskou podporu a zajišťují odbornou praxi žáků. Hlavním partnerem školy je skupina innogy, která podporuje žáky oboru Mechanik plynových zařízení formou stipendií, zajištěním odborných praxí v rámci celé ČR a dalšími vzdělávacími aktivitami. Jedná se např. o „Den s innogy“, HR semináře, ve kterých se žáci připravují na to, jak uspět ve výběrových řízeních, nebo exkurze a stáže na pracovištích innogy. Absolventi stipendijního programu mají v rámci skupiny innogy zajištěné pracovní uplatnění na startovacích pozicích a perspektivu profesního růstu.

logo
Poděbradská 93, Pardubice
tel.: 466 798 656
sekretariat@souplyn.cz
www.souplyn.cz

module

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 15050670

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (budov)
39-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/29 ČJ, M  ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 42/22   ANO NE
   
Mechanik plynových zařízení
36-52-H/02
Výuční list
3 roky
30 44/24   ANO NE
   
Kominík
36-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 3/0   ANO NE
   
Nástavby:
Technik plynových zařízení a tepelných soustav; VYU
36-45-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
30 11/0 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 22. 11. 2019, 23. 11. 2019, 10. 1. 2020 a 11. 1. 2020. Škola realizuje kurzy svařování – ocel, plast, pájení mědi. Cena oběda 28 Kč, snídaně 13 Kč, svačiny 11 Kč a večeře 28 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže.nahoru