Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Poštovní adresa: Poděbradská 93, Polabiny, 530 09 Pardubice
Ředitel: Mgr. Martin Valenta  Telefon: 466 798 656
Kontakt: Dagmar Slavíková  Telefon: 731 169 705
Email: slavikova@souplyn.cz
WWW: www.souplyn.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 15050670
REDIZO: 600012484

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

 

Je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a stavebně-montážní práce v oblasti technických zařízení budov – plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin – komíny, energetika.

V areálu školy, jež tvoří uzavřený komplex, je kromě budovy školy a dílenských pracovišť také domov mládeže s jídelnou. Součástí areálu je moderně vybavená tělocvična, posilovna, tenisové kurty, počítačové učebny, specializované učebny plynových spotřebičů a svařovny pro svařování kovů i plastů. Samozřejmostí je Wi-Fi pokrytí celého objektu včetně domova mládeže.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
  • 36-52-H/01 Instalatér
  • 36-56-H/01 Kominík

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem

  • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
  • Od školního roku 2016/2017 mají žáci možnost získat ve třetím ročníku výuční list v oboru vzdělání Instalatér

Dvouletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou

  • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi výše uvedených oborů jsou na trhu práce velmi žádaní. Narůstající poptávka po technicích a řemeslnících se projevuje v zájmu firem z regionu i společností s celostátní i mezinárodní působností, které se zabývají činnostmi v oblasti plynárenství, technických zařízení, montáží rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení a spalinových cest, instalací sanitárních zařizovacích předmětů a připojování plynových spotřebičů včetně jejich servisu a údržby.

Praxe

Na naší škole dlouhodobě usilujeme o propojení teorie a praxe. Aktivně spolupracujeme s více než padesáti firmami a společnostmi, které školu sponzorsky podporují a zajišťují odbornou praxi žáků. Hlavním partnerem školy je skupina innogy, která podporuje žáky oboru Mechanik plynových zařízení formou stipendií, zajištěním odborných praxí v rámci celé ČR a dalšími vzdělávacími aktivitami. Jedná se např. o „Den s innogy“, HR semináře, ve kterých se žáci připravují na to, jak uspět ve výběrových řízeních, nebo exkurze a stáže na pracovištích innogy. Absolventi stipendijního programu mají v rámci skupiny innogy zajištěné pracovní uplatnění na startovacích pozicích a perspektivu profesního růstu.

logo
Poděbradská 93, Pardubice
tel.: 466 798 656
sekretariat@souplyn.cz
www.souplyn.cz

module 

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 15050670

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technická zařízení budov (Tepelná čerpadla a vzduchotechnika) (*)
36-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
25    ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (budov)
39-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 41/27 ČJ, M  ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 32/12   ANO NE
   
Mechanik plynových zařízení
36-52-H/02
Výuční list
3 roky
30 50/29   ANO NE
   
Kominík
36-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 11/7   ANO NE
   
Nástavby:
Technik plynových zařízení a tepelných soustav; VYU
36-45-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
30 18/17 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2018, 24. 11. 2018, 11. 1. 2019 a 12. 1. 2019. Škola realizuje kurzy svařování – ocel, plast, pájení mědi. Oběd 30 Kč, snídaně 12 Kč, svačina 11 Kč, večeře 27 Kč. Ubytování ve vlastním DM. * Obor ve schvalovacím řízení.nahoru