Zavřít

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Dny otevřených dveří

Pá 26. 11. 2021 14:00–18:00 hod., so 27. 11. 2021 8:00–12:00 hod. a pá 14. 1. 2022 14:00–18:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování ve vlastním domově mládeže. Stravování v areálu školy – oběd 27, 29, 44 Kč a večeře 39 Kč.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1350  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 80/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Polygrafie (Technolog polygrafie) 34-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 ČJ, M ANO ANO
Reprodukční grafik pro média (Multimediální design pro reklamu a propagaci) 34-53-L/01 Maturitní zkouška4 roky 48 48/36 Statistika ČJ, M ANO ANO
Fotograf (Reklamní fotografie) 34-56-L/01 Maturitní zkouška4 roky 16 15/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Tiskař na polygrafických strojích (Operátor tiskových technologií) 34-52-H/01 Výuční list3 roky 16 7/3 Statistika ANO ANO
Reprodukční grafik (Grafický design pro tištěnou produkci) 34-53-H/01 Výuční list3 roky 48 44/15 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem. Ubytování je ve vlastním domově mládeže, stravování v areálu školy. Škola má k dispozici nový sportovní venkovní areál.

Maturitní obory

79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý maturitní obor

Učební plán je zpracován na základech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Na nižším stupni gymnázia je posílena výuka anglického jazyka, od prvního ročníku je zařazena výuka informatiky, od třetího ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – německý nebo ruský. V učebním plánu jsou zařazena praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky. Výuka je doplněna účastí žáků na sportovních kurzech, v projektech EU, jazykových pobytech v zahraničí a mimoškolními aktivitami. Žákům posledních ročníků ZŠ nabízíme na základě přijímacího řízení přijetí do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia.

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média – čtyřletý maturitní obor

ŠVP: Multimediální design pro reklamu a propagaci

Čtyřletý obor se zaměřením na počítačovou grafiku a multimédia nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu. Absolventi nacházejí uplatnění v široké škále grafice příbuzných profesí. Osvojí si práci s grafickými daty, střih videa i 3D grafiku.

34-41-M/01 Polygrafie – čtyřletý maturitní obor

ŠVP: Technolog polygrafie

Žáci získají komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

34-56-L/01 Fotograf – čtyřletý maturitní obor

ŠVP: Reklamní fotografie

Obor je zaměřen na reklamní, produktovou a reportážní fotografii v oblasti médií. Žáci získají rozsáhlé znalosti z oblasti reklamní tvorby a fotografie, digitálního a analogového zpracování obrazu a digitálních úprav grafických předloh a videa. Absolventi se uplatní v mediálních agenturách pracujících s fotografií.

Učební obory (tříleté zakončené výučním listem)

34-53-H/01 Reprodukční grafik

ŠVP: Grafický design pro tištěnou produkci

Obor se zaměřením na počítačovou grafiku nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu, které otevírají absolventům dveře k nejedné zajímavé pracovní příležitosti ve firmách s grafickým či polygrafickým zaměřením.

Škola pořádá pro žáky základních škol soutěž Hledáme mladého grafika.

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

ŠVP: Operátor tiskových technologií

V průběhu výuky se žáci seznamují se všemi fázemi polygrafické výroby. Důraz je kladen především na fázi tisku. Uplatnění absolventů je zejména v polygrafických firmách, především při obsluze tiskových strojů a zařízení a také při přípravě a zhotovení tiskových forem. Naše škola jako jedna z mála nabízí tuto vysoce specializovanou a přitom žádanou profesi ve svém vzdělávacím portfoliu.

Vzdělávání dospělých

Nově naše škola získala autorizaci pro výuku dospělých v těchto profesních kvalifikacích:

34-010-H Tiskař na ofsetových archových strojích

34-012-H Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

34-028-H Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích

34-029-H Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

34-033-H Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních strojů

Dny otevřených dveří:

26. 11. 2021 14.00–18.00

27. 11. 2021 8.00–12.00

14. 01. 2022 14.00–18.00

V případě zájmu nabízíme individuální prohlídku školy.

logo
Obránců míru 1025, Přelouč
tel.: 466 672 744
skola@gyasos-prelouc.cz
www.gyasos-prelouc.cz
module
Zobrazit více