Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
Poštovní adresa: Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
Ředitel: Ing. Miroslav Pavlata  Telefon: 603 339 920
Kontakt: Ing. Mgr. Eva Dalecká  Telefon: 728 361 174
Email: skola@gyasos-prelouc.cz
WWW: www.gyasos-prelouc.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 72543159
REDIZO: 691003009

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem. Ubytování je ve vlastním domově mládeže, stravování v areálu školy. Škola má k dispozici nový sportovní venkovní areál.

Maturitní obory

  • 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý maturitní obor

Učební plán je zpracován na základech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Na nižším stupni gymnázia je posílena výuka anglického jazyka, od prvního ročníku je zařazena výuka informatiky, od třetího ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – německý nebo ruský. V učebním plánu jsou zařazena praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky. Výuka je doplněna účastí žáků na sportovních kurzech, v projektech EU, jazykových pobytech v zahraničí a mimoškolními aktivitami. Žákům posledních ročníků ZŠ nabízíme na základě přijímacího řízení přijetí do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia.

  • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média – čtyřletý maturitní obor
  • ŠVP Multimediální design pro reklamu a propagaci

Čtyřletý obor se zaměřením na počítačovou grafiku a multimédia nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu. Absolventi nacházejí uplatnění v široké škále grafice příbuzných profesí. Osvojí si práci s grafickými daty, střih videa i 3D grafiku.

  • 34-56-L/01 Fotograf – otevření tohoto nového maturitního oboru je ve schvalovacím řízení

Jedná se o nový technický obor s rozšířenou výukou praktického vyučování, s tematickými okruhy – fotografické přístroje a zařízení, fotografické standardní situace, fotografické technologie a materiály, digitalizace ve fotografii. V posledním ročníku žáci procházejí odbornými pracovišti firem. Uplatnění absolventů oboru je především v reklamní a technické fotografii, v redakcích novin a časopisů, v redakcích mediálních agentur, v knižních vydavatelstvích.

Učební obory (tříleté zakončené výučním listem)

  • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
  • ŠVP Grafický design pro tištěnou produkci

Obor se zaměřením na počítačovou grafiku nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu. Absolventi nacházejí uplatnění v široké škále firem s grafickým či polygrafickým zaměřením.

Škola pořádá pro žáky devátých ročníků základních škol soutěž Hledáme mladého grafika Pardubického kraje.

  • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
  • ŠVP Operátor tiskových technologií

Absolventi nacházejí uplatnění v široké škále polygrafických firem, především při obsluze tiskových strojů a zařízení a také při přípravě a zhotovení tiskových forem. V průběhu výuky se žáci seznamují se všemi fázemi polygrafické výroby. Důraz je kladen především na fázi tisku.

Naše škola je jediná v regionu a jednou z mála v celé republice, která tuto vysoce specializovanou a přitom žádanou profesi nabízí ve svém vzdělávacím portfoliu.

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • ŠVP Opravárenství a diagnostika

Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel. Obor mechanik opravář má širší zaměření než obor automechanik. Žáci mají možnost získat během odborné výuky příspěvek na svářečský průkaz dle ČSN 050705 (ZK 135). S finanční spoluúčastí školy získají i řidičský průkaz skupiny B a C.

Dny otevřených dveří

22. 11. 2019 14.00–18.00 hod., 23. 11. 2019 8.00–12.00 hod. a 17. 1. 2020 14.00–18.00 hod.

V případě zájmu nabízíme individuální prohlídku školy.

logo
Obránců míru 1025, Přelouč
tel.: 466 672 744
skola@gyasos-prelouc.cz
www.gyasos-prelouc.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 181027810

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 73/30 ČJ, M  NE ANO
   
Reprodukční grafik pro média (Multimediální design pro reklamu a propagaci)
34-53-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
42 37/23 ČJ, M  ANO ANO
   
Fotograf (*)
34-56-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
16 0/0 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Opravárenství a diagnostika)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 29/16   ANO ANO
   
Tiskař na polygrafických strojích (Operátor tiskových technologií)
34-52-H/01
Výuční list
3 roky
16 10/8   ANO ANO
   
Reprodukční grafik (Grafický design pro tiskovou produkci)
34-53-H/01
Výuční list
3 roky
56 58/33   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: pá 22. 11. 2019 14:00–18:00 hod., so 23. 11. 2019 8:00–12:00 hod. a pá 17. 1. 2020 14:00–18:00 hod. Cena oběda 25, 27 a 42 Kč, večeře 37 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže, stravování v areálu školy. * Obor ve schvalovacím řízení.nahoru