Zavřít

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč

Dny otevřených dveří

25. 11. 2022 14:00–18:00 hod., 26. 11. 2022 8:00–12:00 hod. a 13. 1. 2023 14:00–18:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Výuka praktického vyučování probíhá v nově zrekonstruovaných prostorách školy. Každý žák grafických oborů a oboru Fotograf má k dispozici kompletní balíček grafických programů. Škola pořádá soutěž pro žáky ZŠ z celé ČR s názvem „Hledáme mladého grafika“ a je zapojena do mezinárodních programů Erasmus+. Ubytování ve vlastním domově mládeže. Stravování v areálu školy – oběd 30 Kč a večeře 42 Kč.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1600  Kč/měsíc
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 30 82/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Polygrafie (Technolog polygrafie) 34-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Reprodukční grafik pro média (Multimediální design pro reklamu a propagaci) 34-53-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 56 72/56 Statistika ČJ, M ANO ANO
Fotograf (Reklamní fotografie) 34-56-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 20 36/24 Statistika ČJ, M ANO ANO
Reprodukční grafik (Grafický design pro tištěnou produkci) 34-53-H/01 Výuční list 3 roky 32 40/30 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem. Ubytování je ve vlastním domově mládeže, stravování v areálu školy. Škola má k dispozici nový sportovní venkovní areál.

Maturitní obory

 • 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý maturitní obor

Učební plán je zpracován na základech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Na nižším stupni gymnázia je posílena výuka anglického jazyka, od prvního ročníku je zařazena výuka informatiky, od třetího ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – německý nebo ruský. V učebním plánu jsou zařazena praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky. Výuka je doplněna účastí žáků na sportovních kurzech, v projektech EU, jazykových pobytech v zahraničí a mimoškolními aktivitami. Žákům posledních ročníků ZŠ nabízíme na základě přijímacího řízení přijetí do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia.

 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (ŠVP Multimediální design pro reklamu a propagaci) – čtyřletý maturitní obor

Čtyřletý obor se zaměřením na počítačovou grafiku a multimédia nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu. Absolventi nacházejí uplatnění v široké škále grafice příbuzných profesí. Osvojí si práci s grafickými daty, střih videa i 3D grafiku.

 • 34-41-M/01 Polygrafie (ŠVP Technolog polygrafie) – čtyřletý maturitní obor

Žáci získají komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

 • 34-56-L/01 Fotograf (ŠVP Reklamní fotografie) – čtyřletý maturitní obor

Obor je zaměřen na reklamní, produktovou a reportážní fotografii v oblasti médií. Žáci získají rozsáhlé znalosti z oblasti reklamní tvorby a fotografie, digitálního a analogového zpracování obrazu a digitálních úprav grafických předloh a videa. Absolventi se uplatní v mediálních agenturách pracujících s fotografií.

Učební obor (tříletý zakončený výučním listem)

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik (ŠVP Grafický design pro tištěnou produkci)

Obor se zaměřením na počítačovou grafiku nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu, které otevírají absolventům dveře k nejedné zajímavé pracovní příležitosti ve firmách s grafickým či polygrafickým zaměřením.

Škola pořádá pro žáky základních škol soutěž Hledáme mladého grafika.

Vzdělávání dospělých

Nově naše škola získala autorizaci pro výuku dospělých v těchto profesních kvalifikacích:

 • 34-010-H Tiskař na ofsetových archových strojích
 • 34-012-H Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích
 • 34-028-H Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích
 • 34-029-H Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích
 • 34-033-H Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních strojů

Dny otevřených dveří

25. 11. 2022 14.00–18.00 hod., 26. 11. 2022 8.00–12.00 hod. a 13. 1. 2023 14.00–18.00 hod.

V případě zájmu nabízíme individuální prohlídku školy.

logo
Obránců míru 1025, Přelouč
tel.: 466 672 744
skola@gygr.cz
www.gygr.cz
module
Zobrazit více