Zavřít

Konzervatoř Pardubice

Konzervatoř Pardubice

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Jednotlivá studijní zaměření se vyučují na oddělení smyčcových nástrojů, dechových nástrojů, klávesových nástrojů, dirigování, akordeonu a kytary a oddělení pěveckém. Škola sídlí v Domě hudby v Pardubicích společně s Komorní filharmonií Pardubice a ZUŠ Pardubice. Má tak jedinečnou příležitost blízce spolupracovat s těmito institucemi. Nejlepší absolventi mají každoročně možnost účinkovat s profesionálním hudebním tělesem jako sólisté na absolventském orchestrálním koncertě. Šestileté kontinuální studium. Žáci mohou po 4. ročníku maturovat. Výstupem ze školy je absolutorium, které poskytuje mj. pedagogickou aprobaci. Stravování poskytuje jiný subjekt, oběd 39 Kč. Ubytování v DM a ŠJ Pardubice, Rožkova 331.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, IJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 780 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hudba 82-44-P/01 Absolutorium 6 let 30 51/27 Statistika TZ NE ANO
Zpěv 82-45-P/01 Absolutorium 6 let 3 19/4 Statistika TZ ANO ANO
Hudba; Kombinovaná; DZŠ 82-44-P/01 Absolutorium 6 let 9 22/8 Statistika TZ NE ANO
Zpěv; Kombinovaná; DZŠ 82-45-P/01 Absolutorium 6 let 3 15/4 Statistika TZ ANO ANO